A1
höflich
uljudno, pristojno

Adjektiv · Positiv · Endungen er/sten

Komparacija pridjeva höflich

Komparativ Superlativ
 höflicher  am höflichsten
pristojnije najpristojnije

Komparacija njemačkih pridjeva se odnosi na promjenu oblika pridjeva u odnosu na stupanj usporedbe – komparativ (steigerung) i superlativ (höchststufe).

Komparativ se koristi za uspoređivanje dvaju objekata ili pojava, a formira se dodavanjem nastavka “-er” na kraju pridjeva. Primjeri:

  • Der Mann ist groß, aber sein Bruder ist größer. (Muškarac je visok, ali njegov brat je viši.)
  • Das Auto ist schnell, aber das andere Auto ist schneller. (Auto je brzo, ali drugo auto je brže.)

Superlativ se koristi kada se nešto uspoređuje s više od dva objekta ili pojava, a formira se dodavanjem nastavka “-st” ili “-est” na kraju pridjeva. Primjeri:

  • Das ist das größte Haus in der Stadt. (To je najveća kuća u gradu.)
  • Das war das schönste Konzert, das ich je gehört habe. (To je bilo najljepše koncert, koji sam ikad čuo.)

Važno je napomenuti da se neki pridjevi mijenjaju u komparativu i superlativu. Na primjer, pridjev “gut” (dobar) ima oblike “besser” (bolji) u komparativu i “am besten” (najbolji) u superlativu.

Sinonimi i slični pojmovi

anständig pristojan
respektvoll poštujući
zuvorkommend uslužan
gutmütig dobronamjeran
liebenswürdig ljubazan
galant galantan
achtungsvoll poštovanja pun
freundlich prijateljski
entgegenkommend uslužan

Tipične veze – kolokacije

höflich bitten uljudno zamoliti
höflich grüßen uljudno pozdraviti
höflich ablehnen uljudno odbiti
höflich fragen uljudno pitati
höflich antworten uljudno odgovoriti
höflich entschuldigen uljudno ispričati se
höflich behandeln uljudno tretirati
höflich um etwas bitten uljudno zamoliti za nešto
höflich nach dem Weg fragen uljudno upitati za put
höflich zur Kenntnis nehmen uljudno uzeti na znanje

Primjeri upotrebe pridjeva höflich u rečenici

Sei höflich zu deinen Eltern. Budi uljudan prema svojim roditeljima.
Er hat sich sehr höflich bedankt. Zahvalio se vrlo ljubazno.
Sie ist immer höflich und respektvoll. Uvijek je uljudna i poštujuća.
Höflichkeit ist wichtig im Umgang mit Menschen. Uljudnost je važna u ophođenju s ljudima.
Er bat mich höflich um einen Gefallen. Ljubazno me zamolio za uslugu.
Sei höflich, wenn du mit Lehrern sprichst. Budi uljudan kada razgovaraš s nastavnicima.
Er öffnete höflich die Tür für sie. Uljudno je otvorio vrata za nju.
Das ist eine höfliche Geste. To je ljubazan gest.
Sie haben sehr höflich miteinander gesprochen. Vrlo su ljubazno razgovarali jedno s drugim.
Sie lächelte höflich und ging weiter. Ljubazno se nasmiješila i nastavila dalje.
Bitte antworte höflich auf die Frage. Molim te, uljudno odgovori na pitanje.
Es ist höflich, anderen zuzuhören. Uljudno je slušati druge.
Die Kinder wurden dazu erzogen, höflich zu sein. Djeca su odgajana da budu uljudna.
Er verabschiedete sich höflich von der Gastgeberin. Ljubazno se oprostio od domaćice.
Höflichkeit hilft, Konflikte zu vermeiden. Uljudnost pomaže u izbjegavanju sukoba.
Es ist höflich, anderen den Vortritt zu lassen. Uljudno je prepustiti drugima prednost.
Sie fragte höflich nach dem Weg. Ljubazno je upitala za put.
Höflich sein bedeutet, respektvoll zu handeln. Biti uljudan znači postupati s poštovanjem.

Riječi dana