Sadržaj
A1
im Moment
u momentu

Phrase

Riječi dana