A1
immer wieder
uvijek ponovo, iznova i iznova

Phrase

Gramatika fraze immer wieder

Značenje fraze immer wieder

Fraza "immer wieder" u njemačkom jeziku doslovno znači "uvijek ponovo" ili "iznova i iznova". Ova fraza se često koristi kako bi se naglasila ponavljajuća priroda nečega, bilo da je riječ o događaju, radnji ili osjećaju. Evo nekoliko interesantnih činjenica i primjera upotrebe ove fraze:

Evo nekoliko primjera sa detaljnim objašnjenjima:

 • Sie hört immer wieder gerne ihre Lieblingslieder. (Ona uvijek rado ponovo sluša svoje omiljene pjesme.): Ovdje se fraza koristi da se opiše nečija konstantna želja za ponovnim slušanjem omiljenih pjesama.
 • Er macht immer wieder denselben Fehler. (On uvijek ponavlja istu grešku.): U ovom kontekstu, "immer wieder" naglašava frustraciju ili problem koji se neprestano ponavlja.
 • Immer wieder kommen sie zu spät. (Oni uvijek kasne.): Ovde se koristi da se izrazi konstantno kašnjenje neke osobe ili grupe ljudi.

"Immer wieder" je svestrana fraza koja se može koristiti u različitim kontekstima, pružajući uvid u ljudske navike, emocije i ponavljanje događaja.

Sinonimi za frazu immer wieder

Sinonimi fraze "immer wieder" u njemačkom jeziku obuhvataju različite izraze koji također opisuju ponavljajuću radnju ili događaj. Evo nekoliko takvih izraza sa primjenama u rečenicama:

 1. Ständig: Ovaj sinonim znači "stalno" ili "neprestano".
  • Sie fragt ständig nach demselben. (Ona stalno pita za isto.): Ovdje, "ständig" opisuje neprekidno postavljanje istog pitanja.

 2. Jedes Mal: Doslovno se prevodi kao "svaki put".
  • Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, lächelt er. (Svaki put kad ga vidim, on se smiješi.): U ovoj rečenici, "jedes Mal" se koristi za opisivanje učestalog ponašanja.

 3. Immerzu: Ovo je manje uobičajen sinonim za "immer wieder", ali ima slično značenje.
  • Er ist immerzu beschäftigt. (On je uvijek zauzet.): "Immerzu" ovdje ističe konstantno stanje zauzetosti.

 4. Fortwährend: Znači "neprekidno" ili "bez prestanka".
  • Sie kritisiert ihn fortwährend. (Ona ga neprestano kritikuje.): "Fortwährend" naglašava kontinuiranu kritiku.

Svaki od ovih sinonima ima slično, ali ponekad blago različito značenje u odnosu na "immer wieder", i može se koristiti za različite nijanse u izražavanju ponavljajućih radnji ili situacija

Tipične veze - kolokacije

Immer wieder gerne Uvijek rado
Immer wieder neu Uvijek iznova
Immer wieder interessant Uvijek zanimljivo
Immer wieder anders Uvijek drugačije
Immer wieder wichtig Uvijek važno
Immer wieder aktuell Uvijek aktuelno

Primjeri upotrebe fraze immer wieder u rečenici

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="1" ihc_mb_template="2" ]
Ich sehe ihn immer wieder. Uvijek ga ponovo vidim.
Sie hat immer wieder gelacht. Ona je uvijek iznova smijala.
Er hatte immer wieder versucht. On je uvijek iznova pokušavao.
Wir werden immer wieder spielen. Mi ćemo uvijek iznova igrati.
Ihr werdet immer wieder gewinnen. Vi ćete uvijek iznova pobjeđivati.
Sie werden immer wieder kommen. Oni će uvijek iznova dolaziti.
Ich werde das immer wieder getan haben. Ja ću to uvijek iznova biti uradio.
Sie hätten immer wieder gelogen. Oni bi uvijek iznova lagali.
Er würde immer wieder sagen. On bi uvijek iznova govorio.
Wir hätten immer wieder gespielt. Mi bismo uvijek iznova igrali.
Du würdest immer wieder lernen. Ti bi uvijek iznova učio.
Sie haben immer wieder gesungen. Oni su uvijek iznova pjevali.
[/ihc-hide-content]

Riječi dana