B1
indem
tako što

Konjunktion

Značenje veznika indem

Njemački veznik indem ima specifičnu upotrebu i značenje koje se odnosi na izražavanje načina ili metode postizanja nečega, tj. opisuje kako se nešto događa ili se postiže. Evo nekoliko primjera kako se “indem” koristi u različitim kontekstima:

  1. Opisivanje metode ili načina: “Indem” se koristi za opisivanje načina na koji se nešto radi. Primjer: “Er lernte Deutsch, indem er viel las.” (Učio je njemački tako što je puno čitao.)
  2. Izražavanje uzročno-posljedične veze: Često se koristi za povezivanje dvije radnje gdje jedna radnja dovodi do druge. Na primjer: “Sie sparte Geld, indem sie weniger ausging.” (Štedjela je novac tako što je manje izlazila.)
  3. Povezivanje dviju radnji u vremenu: “Indem” može povezivati dvije radnje koje se odvijaju istovremeno. Na primjer: “Indem er kochte, hörte er Musik.” (Dok je kuhao, slušao je muziku.)
  4. Uvođenje detaljnijeg objašnjenja: U nekim slučajevima, “indem” se koristi za uvođenje detaljnijeg objašnjenja radnje ili situacije. Na primjer: “Sie verbesserte ihre Sprachkenntnisse, indem sie mit Muttersprachlern sprach.” (Poboljšala je svoje jezičke vještine tako što je razgovarala s izvornim govornicima.)

Bitno je istaknuti da se “indem” koristi za uspostavljanje veze između dviju radnji, naglašavajući način ili metodu kojom se nešto postiže, a ne samo vremenski kontekst kao što je to slučaj s nekim drugim veznikom.

Primjeri upotrebe veznika indem u rečenici

Indem ich koche, spare ich Geld. Tako što kuvam, štedim novac.
Sie fand den Weg, indem sie den Schildern folgte. Našla je put tako što je slijedila znakove.
Indem er die Tür öffnete, ließ er die Gäste eintreten. Otvarajući vrata, pustio je goste unutra.
Sie lernte das Fahrradfahren, indem sie übte. Naučila je voziti bicikl vježbajući.
Indem wir zusammenarbeiten, erreichen wir mehr. Tako što surađujemo, postižemo više.
Indem er das Fenster schloss, verhinderte er den Lärm. Zatvarajući prozor, spriječio je buku.
Indem wir die Anweisungen befolgten, bauten wir das Möbelstück zusammen. Prateći upute, sastavili smo namještaj.
Sie hatte Kopfschmerzen, indem sie zu lange auf den Bildschirm starrte. Dobila je glavobolju jer je predugo zurila u ekran.
Er verlor Gewicht, indem er Sport trieb. Smršavio je baveći se sportom.
Indem sie ihre Hausaufgaben machte, verbesserte sie ihre Noten. Radila je domaću zadaću kako bi poboljšala svoje ocjene.
Er hatte die Prüfung bestanden, indem er viel lernte. Polozio je ispit tako što je puno učio.
Indem sie rechtzeitig ankommt, wird sie den Zug nicht verpassen. Tako što dolazi na vrijeme, neće propustiti vlak.
Indem er sich rechtzeitig bewirbt, wird er bessere Jobchancen haben. Tako što se prijavljuje na vrijeme, imat će bolje šanse za posao.
Sie wird ihr Ziel erreichen, indem sie hart arbeitet. Postići će svoj cilj tako što će naporno raditi.
Indem wir uns auf die Zukunft vorbereiten, werden wir erfolgreich sein. Pripremajući se za budućnost, bit ćemo uspješni.

Riječi dana