A1
die Nase
nos

Substantiv · Feminin · Schwach · Endungen -/n

Gramatika imenice Nase

Značenje imenice Nase

Ova imenica ima nekoliko zanimljivih aspekata:

  1. Upotreba u anatomiji: U anatomskom kontekstu, “Nase” se odnosi na centralni dio lica, iznad usta i ispod čela. To je organ koji je zaslužan za miris i dio je respiratornog sistema.Meine Nase ist verstopft, wenn ich erkältet bin. Moj nos je začepljen kada sam prehlađen.
  2. Frazeologija: U njemačkom jeziku, postoji više izraza koji uključuju riječ “Nase”. Na primjer, “die Nase voll haben” znači biti iznerviran ili umoran od nečega.Ich habe die Nase voll von diesem Lärm. Imam pun nos ovog buke. (u prenesenom značenju: “Umoran sam od ove buke.”)
  3. U usporedbi i metaforama: “Nase” se često koristi u usporedbama i metaforama da istakne nešto što je očigledno ili lako uočljivo.Das liegt doch direkt vor deiner Nase! To je doslovno ispred tvog nosa!
  4. U svakodnevnom govoru: “Nase” se često koristi u svakodnevnom govoru za opisivanje osobina nosa, poput veličine ili oblika.Er hat eine große Nase. On ima veliki nos.
  5. U prepoznavanju lica: “Nase” igra važnu ulogu u prepoznavanju lica, budući da je jedna od najistaknutijih karakteristika lica.Ihre Nase macht ihr Gesicht einzigartig. Njen nos čini njeno lice jedinstvenim.

Ove primjere ilustriraju kako se riječ “Nase” koristi u različitim kontekstima u njemačkom jeziku, ističući njenu važnost i višestrukost značenja.

Sinonimi za imenicu Nase

Sinonimi za njemačku imenicu Nase (“nos”) uključuju nekoliko riječi koje se mogu koristiti u različitim kontekstima. Evo nekoliko sinonima s objašnjenjima:

  1. Riechorgan: Ovaj termin se doslovno prevodi kao “organ za miris”. Koristi se u formalnijim ili znanstvenim kontekstima kada se želi naglasiti uloga nosa u procesu mirisanja.Das Riechorgan ist ein wichtiger Teil des sensorischen Systems. Organ za miris je važan dio senzornog sistema.
  2. Schnauze: Ovaj izraz se često koristi u kolokvijalnom govoru i može se odnositi na nos, posebno kod životinja. U nekim kontekstima, može imati negativnu konotaciju.Der Hund hat eine nasse Schnauze. Pas ima vlažnu njušku.
  3. Zinken: Ovo je manje formalni izraz za nos. Može se koristiti u šaljivom ili pejorativnom smislu.Er hat einen großen Zinken. On ima veliki nos. (u šaljivom tonu)
  4. Geruchsorgan: Slično kao “Riechorgan”, ovaj izraz se odnosi na nos kao organ koji detektuje mirise. Koristi se u formalnim i edukativnim kontekstima.Das Geruchsorgan ermöglicht es uns, verschiedene Düfte zu unterscheiden. Organ za miris omogućava nam da razlikujemo različite mirise.

Svaki od ovih sinonima ima svoje specifične upotrebe i konotacije, pokazujući raznolikost njemačkog jezika u opisivanju jednostavnih, svakodnevnih pojmova kao što je nos.

Tipične veze – kolokacije

eine laufende Nase curenje nosa
die Nase hochziehen podići nos (u prenesenom smislu: biti arogantan)
die Nase rümpfen mrštiti nos
jemandem auf der Nase herumtanzen igrati se nekome po nosu (u prenesenom smislu: manipulirati nekim)
eine blutende Nase krvarenje iz nosa
die Nase putzen ispuhati nos
jemandem unter die Nase reiben nešto trljati nekome pod nos (u prenesenom smislu: nešto neprijatno istaći)
mit der Nase vor etwas stoßen naletjeti nosom na nešto (u prenesenom smislu: naići na problem)

Deklinacija imenice die Nase

Kasus Singular Plural
Nominativ die Nase die Nasen
Genitiv der Nase der Nasen
Dativ der Nase den Nasen
Akkusativ die Nase die Nasen
Nominativ Wer oder was? Ko, šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji, od koga, od čega?
Dativ Wem oder was? Kome, čemu, *gdje?
Akkusativ Wen oder was? Koga, šta, *kuda?

Promjena člana kroz padeže

Padeži Muški rod Ženski rod Srednji rod Množina
Nominativ der / ein die / eine das / ein die / – / meine
Genitiv des / eines der / einer des / eines der / – / meiner
Dativ dem / einem der / einer dem / einem den / – / meinen
Akussativ den / einen die / eine das / ein die / – / meine

Primjeri upotrebe imenice “die Nase” u rečenici

Meine Nase ist verstopft. Moj nos je začepljen.
Er brach sich die Nase beim Fußballspielen. On je slomio nos igrajući fudbal.
Sie riecht mit ihrer Nase. Ona miriše svojim nosom.
Kinder, fasst euch nicht ständig an die Nase! Djeco, nemojte stalno dirati nos!
Deine Nase ist rot vom kalten Wetter. Tvoj nos je crven od hladnog vremena.
Ich habe meine Brille auf der Nase vergessen. Zaboravio sam naočale na nosu.
Seine Nase blutet oft. Njegov nos često krvari.
Sie hat eine kleine Nase. Ona ima mali nos.
Die Nase des Hundes ist feucht. Nos psa je vlažan.
Er kann seine Nase rümpfen. On može mrštiti nos.
Warum läuft dir die Nase? Zašto ti curi nos?
Ich habe mir die Nase geputzt. Očistio sam nos.
Ihre Nase war immer ihr Komplex. Njen nos je uvijek bio njen kompleks.
Er hat eine markante Nase. On ima izražajni nos.
Sie hat sich die Nase gepudert. Namazala je puder na nos.
Die Nase juckt mich. Svrbi me nos.
Seine Nase wurde operiert. Njegov nos je bio operisan.
Er hat ein Pflaster auf der Nase. Ima flaster na nosu.
Sie berührte ihre Nase sanft. Nježno je dodirnula nos.
Die Nase ist ein wichtiger Sinn. Nos je važno čulo.

Riječi dana