A1
die Natur
priroda

Substantiv · Feminin · regelmäßig · Endungen -/en

Deklinacija imenice die Natur

Singular Plural
Nominativ die Natur die Naturen
Genitiv der Natur der Naturen
Dativ der Natur den Naturen
Akkusativ die Natur die Naturen
Nominativ Wer oder was? Ko ili šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji? (Kome ili čemu nešto pripada?)
Dativ Wem oder was? Kome ili čemu? (Koga ili šta direktno pogađa radnja?)
Akkusativ Wen oder was? Koga ili šta?

Sva značenja imenice die Natur

Imenica “Natur” u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja:

  1. Priroda: Odnosi se na fizički svijet, uključujući biljke, životinje, pejzaže, geološke formacije i druge prirodne fenomene. Na našem, ovo značenje može se prevesti kao “priroda” ili “prirodni svijet”.
  2. Osobine ili karakteristike: “Natur” može se koristiti i za opisivanje osobina, svojstava ili karakteristika nečega, bilo da se radi o ljudima, životinjama ili stvarima. Ovo značenje može se prevesti kao “karakter” ili “svojstvo”.
  3. Unutrašnja suština: Kada se koristi u filozofskom kontekstu, “Natur” može označavati unutarnju suštinu ili bit nečega, bilo da se radi o ljudima, životinjama ili nekim apstraktnim konceptima. Ovo značenje može se prevesti kao “bit” ili “suština”.

Sinonimi i slični pojmovi

  • Umwelt: Ovaj sinonim se odnosi na okolinu, uključujući prirodne i stvorene elemente koji utječu na životinje i ljude. Na našem jeziku se može prevesti kao “okolina” ili “životna sredina”.
  • Flora und Fauna: Ovaj izraz označava biljni i životinjski svijet određenog područja ili ekosustava. Na našem jeziku se može prevesti kao “flora i fauna”.
  • Erdreich: Ovaj sinonim se odnosi na zemlju ili tlo kao dio prirode. Na našem jeziku se može prevesti kao “zemljište” ili “tlo”.
  • Landschaft: Ovaj sinonim se odnosi na prirodni krajolik ili geografski izgled određenog područja. Na našem jeziku se može prevesti kao “krajolik” ili “pejzaž”.
  • Schöpfung: Ovaj sinonim se odnosi na sve što postoji u svemiru, uključujući prirodu, kao rezultat božanskog čina stvaranja. Na našem jeziku se može prevesti kao “stvaranje” ili “tvar”.

Tipične veze – kolokacije

die Schönheit der Natur ljepota prirode
in der Natur sein biti u prirodi
Natur bewahren čuvati prirodu
Natur erleben doživjeti prirodu
Natur genießen uživati u prirodi
Natur schützen štiti prirodu
Natur beobachten posmatrati prirodu
Natur erkunden istraživati prirodu
Natur und Umwelt priroda i okolina
Natur und Kultur priroda i kultura

Primjeri upotrebe u rečenici

Die Natur bietet uns viele wunderbare Dinge. Priroda nam nudi mnogo čudesnih stvari.
Wir sollten mehr Zeit in der Natur verbringen. Trebali bismo provoditi više vremena u prirodi.
Die Natur hat sich von der Umweltverschmutzung erholt. Priroda se oporavila od zagađenja okoliša.
In der Natur können wir uns entspannen und erholen. U prirodi možemo se opustiti i odmoriti.
Es ist wichtig, die Natur für zukünftige Generationen zu erhalten. Važno je sačuvati prirodu za buduće generacije.
Die Natur zeigt uns die Schönheit der Jahreszeiten. Priroda nam pokazuje ljepotu godišnjih doba.
Die Natur hat ihre eigenen Gesetze. Priroda ima svoje zakone.
Natur und Technik sind oft miteinander verbunden. Priroda i tehnologija često su povezane.
Die Natur bietet uns viele Heilmittel. Priroda nam nudi mnogo lijekova.
Wir müssen lernen, mit der Natur in Harmonie zu leben. Moramo naučiti živjeti u skladu s prirodom.
Die Natur ist eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Priroda je neiscrpan izvor inspiracije.
Die Natur schenkt uns ihre Früchte. Priroda nam daruje svoje plodove.
Der Mensch sollte sich der Natur anpassen, nicht umgekehrt. Čovjek bi se trebao prilagoditi prirodi, a ne obrnuto.
Die Natur ist voller Überraschungen und Geheimnisse. Priroda je puna iznenađenja i tajni.
Wir sollten die Natur respektieren und schützen. Trebali bismo poštovati i štititi prirodu.

Riječi dana