A1
noch nicht
još ne

Phrase

Tipične veze (kolokacije)

noch nicht fertig još nije gotovo
noch nicht entschieden još nije odlučeno
noch nicht bezahlt još nije plaćeno
noch nicht angekommen još nije stiglo
noch nicht begonnen još nije počelo
noch nicht gelesen još nije pročitano
noch nicht erledigt još nije obavljeno

Primjeri upotrebe u rečenici

Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Još nisam pročitao/la knjigu.
Sie ist noch nicht angekommen. Još nije stigla.
Der Zug ist noch nicht abgefahren. Voz još nije krenuo.
Die Arbeit ist noch nicht erledigt. Posao još nije obavljen.
Das Essen ist noch nicht fertig. Jelo još nije gotovo.
Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen. Još nisam donio/la odluku.
Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Projekt još nije završen.
Die Kinder sind noch nicht müde. Djeca još nisu umorna.
Er hat noch nicht bezahlt. Još nije platio.
Sie haben noch nicht geantwortet. Još nisu odgovorili.
Der Kurs hat noch nicht begonnen. Kurs još nije počeo.
Das Wetter ist noch nicht besser geworden. Vrijeme se još nije poboljšalo.
Die Prüfungsergebnisse sind noch nicht da. Rezultati ispita još nisu stigli.
Das Paket ist noch nicht angekommen. Paket još nije stigao.
Ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Još nisam večerao/la.

Riječi dana