Sadržaj
A1
noch
još

Adverb | Konjuktion | Partikel

Sva značenja

Partikul “noch” je vrlo čest u njemačkom jeziku i ima nekoliko različitih značenja i primjena.

  1. “Noch” se koristi kao priložna riječ za označavanje vremena i znači “još uvijek” ili “što je još gore”. Na primjer: “Ich arbeite noch” (Još uvijek radim) ili “Es regnet noch immer” (Još uvijek pada kiša).
  2. “Noch” se također koristi za označavanje nepotpunog postupka, pri čemu se izražava da postupak nije dovršen. Na primjer: “Ich habe noch nicht gegessen” (Još nisam jeo).
  3. “Noch” se koristi kao konjunkcija, povezujući dvije rečenice. U ovom slučaju, “noch” znači “i dalje”. Na primjer: “Ich bin müde, aber ich muss noch arbeiten” (Umoran sam, ali još uvijek moram raditi).
  4. Kada se koristi u kombinaciji s drugim riječima, “noch” može značiti “čak” ili “čak i”. Na primjer: “Er ist noch klüger als ich dachte” (On je čak pametniji nego što sam mislio).
  5. “Noch” se također koristi za izražavanje nezadovoljstva ili neslaganja. Na primjer: “Das ist noch lange nicht alles!” (To je daleko od svega!).

Važno je napomenuti da se “noch” može koristiti na različite načine i u različitim kontekstima, ovisno o situaciji i konstrukciji rečenice.

Tipične veze (kolokacije)

noch einmal još jednom
noch mehr još više
noch nicht još ne
noch immer još uvijek
noch dazu osim toga
noch etwas još nešto
noch nie nikad dosad

Primjeri upotrebe u rečenici

Ich bin noch nicht fertig. Još nisam završio.
Noch ein Glas, bitte. Još jednu čašu, molim.
Noch fünf Minuten bis zum Meeting. Još pet minuta do sastanka.
Ich kann noch ein bisschen warten. Mogu još malo pričekati.
Noch jemand hier, der mitkommen möchte? Još neko ovdje tko želi doći?
Es wird noch besser werden. Bit će još bolje.
Ich werde nochmal nachfragen. Pitati ću još jednom.
Ich muss noch einkaufen gehen. Moram još otići u kupovinu.
Noch so eine dumme Frage und ich gehe. Još jedno takvo glupo pitanje i odlazim.
Noch ist nicht aller Tage Abend. Još nije sve gotovo.
Er hat noch viel Arbeit vor sich. Ima još puno posla ispred sebe.
Noch nie habe ich so etwas gesehen. Nikada nisam vidio ništa slično.
Das ist noch nicht das Ende. To još nije kraj.
Noch etwas Salz, bitte. Još malo soli, molim.
Ich möchte noch etwas dazu sagen. Želio bih još nešto dodati.

Riječi dana