A1
die Notrufnummer
broj hitne službe

Kompositum: der Notruf + die Nummer · Substantiv · Feminin · Schwach · Endungen -/n

Deklinacija imenice die Notrufnummer

Kasus Singular Plural
Nominativ die Notrufnummer die Notrufnummern
Genitiv der Notrufnummer der Notrufnummern
Dativ der Notrufnummer den Notrufnummern
Akkusativ die Notrufnummer die Notrufnummern
Nominativ Wer oder was? Ko ili šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji? (Kome ili čemu nešto pripada?)
Dativ Wem oder was? Kome ili čemu? (Koga ili šta direktno pogađa radnja?)
Akkusativ Wen oder was? Koga ili šta?

Sinonimi i tipične veze

Notfallnummer Broj hitne službe
Emergency-Nummer Broj za hitne slučajeve
Hilfsdienstnummer Broj službe za pomoć
Polizeinotruf Policijski poziv u hitnim slučajevima
Feuerwehrnotruf Poziv vatrogasne službe u hitnim slučajevima
Rettungsleitstelle Kontrolni centar službe spasavanja

Primjeri upotrebe u rečenici

Im Notfall sollten Sie die Notrufnummer wählen. U slučaju nužde trebate birati broj za hitne slučajeve.
Die Notrufnummer ist 112. Broj za hitne slučajeve je 112.
In vielen Ländern ist die Notrufnummer 911. U mnogim zemljama broj za hitne slučajeve je 911.
Die Notrufnummer sollte immer schnell erreichbar sein. Broj za hitne slučajeve uvijek bi trebao biti brzo dostupan.
Sie müssen die Notrufnummer anrufen, wenn Sie einen Unfall haben. Morate nazvati broj za hitne slučajeve ako imate nesreću.
Die Polizei hat eine eigene Notrufnummer. Policija ima vlastiti broj za hitne slučajeve.
Im Brandfall sollten Sie die Feuerwehr-Notrufnummer wählen. U slučaju požara trebate birati broj vatrogasne službe za hitne slučajeve.
Wenn Sie medizinische Hilfe benötigen, rufen Sie die Rettungsleitstelle an. Ako trebate medicinsku pomoć, nazovite hitnu medicinsku službu.
Die Notrufnummer ist in vielen Ländern kostenlos. Broj za hitne slučajeve je besplatan u mnogim zemljama.
In manchen Ländern gibt es unterschiedliche Notrufnummern für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. U nekim zemljama postoje različiti brojevi za hitne slučajeve za policiju, vatrogasce i hitnu pomoć.
Die Notrufnummer kann Leben retten. Broj za hitne slučajeve može spasiti život.

Riječi dana