A1
das Obst
voće

Substantiv · Neutral · regelmäßig · Endungen es/-

Gramatika imenice Obst
Genitiv Singular das Obst
Plural -
Dativ Plural -

Značenje imenice Obst

Imenica "Obst" u njemačkom jeziku znači "voće" . Evo nekoliko zanimljivosti o ovoj imenici:

  1. Rod i broj: "Obst" je srednjeg roda (das Obst) i obično se koristi samo u jednini. Zanimljivo je da, iako postoji množinski oblik "Obste", on se ne koristi u svakodnevnom govoru.
  2. Koristi se kao nebrojiva imenica: U njemačkom jeziku, "Obst" se često tretira kao nebrojiva imenica, što znači da se ne koristi s brojevima ili neodređenim člancima (ein, eine). Na primjer, ne kažemo "ein Obst" za "jedno voće", već "ein Stück Obst" (komad voća).
  3. Upotreba u rečenicama:
    • Na njemačkom: "Ich esse gerne Obst."
    • Prevod: "Rado jedem voće." Ova rečenica pokazuje tipičnu upotrebu "Obst" kao nebrojive imenice.
  4. Spojevi s drugim riječima: "Obst" se često koristi u spojevima s drugim riječima, kao što su "Obstsalat" (voćna salata) ili "Obstkuchen" (voćni kolač).
  5. Specifični oblici voća: Ako želimo govoriti o specifičnoj vrsti voća, koristimo odgovarajuću imenicu, kao što je "der Apfel" (jabuka) ili "die Banane" (banana).
  6. Izrazi i idiomi: "Obst" se može naći u raznim izrazima, npr. "gesund wie Obst" (zdrav kao voće), što ukazuje na zdravstvene benefite konzumacije voća.

U suštini, "Obst" je osnovni pojam u njemačkom jeziku kada je riječ o hrani, a njegova jednostavnost i univerzalnost čine ga čestim izborom u razgovoru o prehrani i zdravlju.

Deklinacija imenice Obst

Kasus Singular Plural
Nominativ das Obst  -
Genitiv des Obstes  -
Dativ dem Obst -
Akkusativ das Obst -
Nominativ Wer oder was? Ko, šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji, od koga, od čega?
Dativ Wem oder was? Kome, čemu, *gdje?
Akkusativ Wen oder was? Koga, šta, *kuda?

Promjena člana kroz padeže

Padeži Muški rod Ženski rod Srednji rod Množina
Nominativ der / ein die / eine das / ein die / - / meine
Genitiv des / eines der / einer des / eines der / - / meiner
Dativ dem / einem der / einer dem / einem den / - / meinen
Akussativ den / einen die / eine das / ein die / - / meine

Riječi dana