Sadržaj
A1
Plural mit Umlaut
U množini dobija preglas

Phrase

Riječi dana