A1
sein
biti
Gramatika glagola sein
Hilfsverb sein
Partizip I seiend
Partizip II gewesen
Imperativ (du) Sei!

Napomena

Glagol "sein" je pomoćni glagol za gradnju perfekta sa glagolima kretanja i promjene stanja. Ovaj glagol je nepravilan i ima različite oblike u različitim vremenima i licima.

Sva značenja glagola sein

sie ist gut ona je dobra
er ist groß on je velik
sie sind entfernt oni su udaljeni
sei ganz, was du bist budi skroz, ono što si
sie ist nicht zu sprechen s njom se ne može govoriti
was ist zu tun? šta je činiti?
Ich denke, also bin ich. Mislim, dakle postojim. (Lat.: Cogito ergo sum)
dem ist so tako je
dem ist nicht so nije tako
alles, was war, ist und sein wird sve što je bilo, što jeste i što će biti
Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Biti ili ne biti, to je pitanje ovdje (Citat iz Hamleta)

Ne miješati!

"sein" je i prisvojna zamjenica - njegov; svoj (Nominativ i akuzativ 3. lica jednine)

sein Freund njegov prijatelj
sein Freund sein biti njegov prijatelj
sein Haus njegova kuća
Sein Finger blutet. Njegov prst krvari.
Sein Herz ist gebrochen. Njegovo srce je slomljeno.
Sein Traum wurde wahr. Njegov san se ostvario.
Er wäscht sein Auto. On pere svoj auto.

Sinonimi i slični pojmovi

 • existieren (postojati)
 • sich befinden (nalaziti se)
 • leben (živjeti)
 • verweilen (zadržavati se)
 • vorkommen (pojaviti se)

Gradnja perfekta sa pomoćnim glagolom sein

Perfekt je jedan od prošlih vremena u njemačkom jeziku koji se često koristi u svakodnevnom govoru. Za izgradnju perfekta, potrebno je koristiti pomoćni glagol "haben" ili "sein" i glagolski pridjev (particip II) glavnog glagola. U ovom tekstu, fokusirat ćemo se na upotrebu pomoćnog glagola "sein" u perfektu i s kojim glagolima se koristi.

Korištenje pomoćnog glagola "sein"

Pomoćni glagol "sein" se koristi u perfektu s određenim glagolima, posebno s glagolima kretanja i promjene stanja. Ovi glagoli obično označavaju neku vrstu promjene položaja ili stanja subjekta. Evo nekoliko primjera glagola koji zahtijevaju pomoćni glagol "sein" u perfektu:

 • gehen (ići): Er ist ins Kino gegangen. (On je otišao u kino.)
 • kommen (doći): Sie ist nach Hause gekommen. (Ona je došla kući.)
 • bleiben (ostati): Wir sind zu Hause geblieben. (Ostali smo kod kuće.)
 • fahren (voziti): Ich bin nach Berlin gefahren. (Vozio sam do Berlina.)
 • schwimmen (plivati): Er ist im See geschwommen. (On je plivao u jezeru.)
 • werden (postati): Sie ist Ärztin geworden. (Ona je postala liječnica.)

Glagoli kretanja

Glagoli kretanja, kao što su "gehen", "kommen", "fahren" i "schwimmen", označavaju promjenu položaja subjekta. Kada se koriste u perfektu, zahtijevaju pomoćni glagol "sein". Važno je napomenuti da se pomoćni glagol "sein" koristi samo s glagolima kretanja koji ne zahtijevaju direktni objekt u akuzativu.

Glagoli promjene stanja

Glagoli promjene stanja, kao što su "bleiben" i "werden", označavaju promjenu stanja ili svojstva subjekta. Kada se koriste u perfektu, također zahtijevaju pomoćni glagol "sein".

Primjeri upotrebe u rečenici

Ich bin müde. Ja sam umoran.
Du bist groß. Ti si visok.
Er ist Lehrer. On je učitelj.
Sie ist hier. Ona je ovdje.
Es ist kalt. Hladno je.
Wir sind Freunde. Mi smo prijatelji.
Ihr seid spät. Vi ste kasni.
Sie sind Ärzte. Oni su doktori.
Ich war in Berlin. Ja sam bio u Berlinu.
Du warst schnell. Ti si bio brz.
Er war krank. On je bio bolestan.
Sie war zu Hause. Ona je bila kod kuće.
Es war schön. Bilo je lijepo.
Wir waren im Urlaub. Mi smo bili na odmoru.
Ihr wart hier. Vi ste bili ovdje.
Sie waren Lehrer. Oni su bili učitelji.
Ich bin gewesen. Ja sam bio.
Du bist gewesen. Ti si bio.
Er ist gewesen. On je bio.
Sie ist gewesen. Ona je bila.
Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins Nepodnošljiva lakoća postojanja, roman, Milan Kundera
Kann sein. Može biti.
Mag sein. Moguće je.
Jedem das Seine. (imenica) Svakom svoje / njegovo.
Lass gut sein. Ostavi to.
Strafe muss sein. Mora postojati kazna.
Ordnung muss  sein. Mora biti red.
Kann das sein? Može li to biti?
Jedem sein Schicksal. Svakom svoja sudbina.
Wir wollen international sein. Želimo biti međunarodni.
Er wollte reich sein. Htio je biti bogat.

Konjugacija glagola sein

Infinite Formen
Infinitiv sein
Partizip gewesen

Indikativ

Präsens
ich  bin
du  bist
er/sie/es  ist
wir  sind
ihr  seid
sie/Sie  sind
Präteritum
ich  war
du  warst
er/sie/es  war
wir  waren
ihr  wart
sie/Sie  waren
Perfekt
ich  bin gewesen
du  bist gewesen
er/sie/es  ist gewesen
wir  sind gewesen
ihr  seid gewesen
sie/Sie  sind gewesen
Plusquamperfekt
ich  war gewesen
du  warst gewesen
er/sie/es  war gewesen
wir  waren gewesen
ihr  wart gewesen
sie/Sie  waren gewesen
Futur I
ich  werde sein
du  wirst sein
er/sie/es  wird sein
wir  werden sein
ihr  werdet sein
sie/Sie  werden sein
Futur II
ich  werde gewesen sein
du  wirst gewesen sein
er/sie/es  wird gewesen sein
wir  werden gewesen sein
ihr  werdet gewesen sein
sie/Sie  werden gewesen sein

Konjunktiv I

Präsens
ich  sei
du  seist/seiest
er/sie/es  sei
wir  seien
ihr  seiet
sie/Sie  seien
Perfekt
ich  sei gewesen
du  seist gewesen
er/sie/es  sei gewesen
wir  seien gewesen
ihr  seiet gewesen
sie/Sie  seien gewesen
Futur I
ich  werde sein
du  werdest sein
er/sie/es  werde sein
wir  werden sein
ihr  werdet sein
sie/Sie  werden sein
Futur II
ich  werde gewesen sein
du  werdest gewesen sein
er/sie/es  werde gewesen sein
wir  werden gewesen sein
ihr  werdet gewesen sein
sie/Sie  werden gewesen sein

Konjunktiv II

Gegenwart
ich  wäre
du  wär(e)st
er/sie/es  wäre
wir  wären
ihr  wär(e)t
sie/Sie  wären
würde-Form
ich  würde sein
du  würdest sein
er/sie/es  würde sein
wir  würden sein
ihr  würdet sein
sie/Sie  würden sein
Vergangenheit
ich  wäre gewesen
du  wär(e)st gewesen
er/sie/es  wäre gewesen
wir  wären gewesen
ihr  wär(e)t gewesen
sie/Sie  wären gewesen

Imperativ

Gegenwart
(du)  Sei!
(Sie)  Seien Sie!
(wir)  Seien wir!
(ihr)  Seid!

Riječi dana