Modalni glagol dürfen

Modalverb dürfen

Njemačka gramatika: modalni glagol dürfen

Modalni glagol dürfen u njemačkom jeziku koristimo kada želimo reći da nam je nešto dopušteno ili da smijemo nešto učiniti. Na primjer, ako vam je dopušteno ostati budni do kasno ili smijete uzeti komad torte, koristit ćete 'dürfen'. U ovom tekstu saznat ćemo kako pravilno koristiti glagol 'dürfen' i kada reći da nam je nešto dopušteno.

Značenje modalnog glagola dürfen

nekome dozvoliti da nešto uradi
Er darf das Auto seiner Eltern benutzen. On smije koristiti auto od roditelja.
Sie darf auf die Party gehen. Ona smije ići na zabavu.
Er darf die Prüfung noch einmal machen. On smije ponavljati ispit.
Das Kind darf nur mit Erlaubnis der Eltern rausgehen. Dijete smije samo sa dozvolom roditelja izaći napolje.
Wir dürfen das Fenster öffnen. Mi smijemo otvoriti prozor.
nekome zabraniti da nešto uradi (dürfen + negacija)
Du darfst nicht ohne Erlaubnis rausgehen. Ne smiješ izaći bez dozvole napolje.
Du darfst nicht so viel Zucker essen. Ne smiješ jesti toliko šećera.
Du darfst nicht lügen. Ne smiješ lagati.
Besucher dürfen nicht fotografieren. Posjetioci ne smiju fotografisati.
Man darf nicht zu schnell fahren. Ne smije se prebrzo voziti.
pretpostavka ili vjerovanje (dürfen u Konjuktivu II)
Er dürfte wohl zu Hause sein. Pretpostavljam da je on kod kuće.
Sie dürfte das Buch gelesen haben. Pretpostavljam da je pročitala knjigu.
Das Kind dürfte schon schlafen. Dijete bi vjerovatno već moglo spavati.
Sie dürfte morgen nicht arbeiten. Pretpostavljam da ona sutra ne radi.
Das dürfte das beste Restaurant in der Stadt sein. To bi vjerovatno mogao biti najbolji restoran u gradu.

Konjugacija modalnog glagola dürfen

Konjugation des Modalverbs "dürfen"
Präsens
Singular Plural
1. Person ich darf wir dürfen
2. Person du darfst ihr dürft
3. Person er/sie/es darf sie/Sie dürfen
Konjugation des Modalverbs "dürfen"
Präteritum
Singular Plural
1. Person ich durfte wir durften
2. Person du durftest ihr durftet
3. Person er/sie/es durfte sie/Sie durften
Partizip II des Modalverbs "dürfen"
gedurft
Konjuktiv II des Modalverbs "dürfen"
dürfte

Perfekt sa modalnim glagolom dürfen

Perfekt modalnih glagola se u praksi rijetko koristi. U pravilu se koristi Präteritum. Kada se modalni glagoli koriste kao glavni glagoli, Perfekt se formira na sljedeći način:

haben + Partizip II
Ich habe das noch nie tun gedurft. Nikada nisam smio/la to učiniti.
Sie hat dort übernachten gedurft. Smjela je prenoćiti tamo.
Wir haben ohne Erlaubnis nicht gehen gedurft. Nismo smjeli ići bez dozvole.
Du hast das Geheimnis niemandem sagen gedurft. Nisi smio/la nikome reći tu tajnu.
Sie haben das Auto benutzen gedurft. Smjeli su koristiti auto.
haben + infinitiv glavnog glagola + infinitiv modalnog glagola
Ich habe das Buch lesen dürfen. Smio/la sam čitati knjigu.
Sie hat dort übernachten dürfen. Smjela je prenoćiti tamo.
Er hat das Auto benutzen dürfen. Smio je koristiti auto.
Wir haben im Garten spielen dürfen. Smjeli smo se igrati u vrtu.
Du hast den Kuchen essen dürfen. Smio/la si jesti kolač.

Präteritum sa modalnim glagolom dürfen

Ich durfte gestern nicht ausgehen. Jučer nisam smio izaći.
Durftest du das Auto deines Vaters nehmen? Jesi li smio uzeti očev auto?
Er durfte nicht so spät nach Hause kommen. Nije smio doći kući tako kasno.
Wir durften keinen Lärm machen. Nismo smjeli praviti buku.
Durftet ihr im Kino essen? Jeste li smjeli jesti u kinu?
Sie durften nicht schwimmen gehen. Nisu smjeli ići plivati.

Präsens sa modalnim glagolom dürfen

Ich darf das Buch lesen. Smijem čitati knjigu.
Du darfst nicht rauchen. Ne smiješ pušiti.
Er darf ins Kino gehen. On smije ići u kino.
Wir dürfen hier nicht parken. Ne smijemo ovdje parkirati.
Sie dürfen den Kuchen essen. Smiju jesti kolač.
Ihr dürft nicht laut sprechen. Ne smijete govoriti glasno.

Pitanja sa modalnim glagolom dürfen

Darf ich das Buch lesen? Smijem li čitati knjigu?
Darfst du hier rauchen? Smiješ li ovdje pušiti?
Darf er ins Kino gehen? Smije li on ići u kino?
Darf sie das tun? Smije li ona to učiniti?
Dürfen wir hier parken? Smijemo li ovdje parkirati?
Dürft ihr den Kuchen essen? Smijete li jesti kolač?
Dürfen sie hier spielen? Smiju li ovdje igrati?
Darf man das Fenster öffnen? Smije li se otvoriti prozor?
Darf ich mitkommen? Smijem li doći s vama?
Dürfen wir das Auto benutzen? Smijemo li koristiti auto?