Modalni glagol können

Modalverb können

Njemaöka gramatika: modalni glagol können

Modalni glagol können u njemačkom jeziku koristimo kada želimo reći da nešto možemo učiniti ili da znamo kako nešto raditi. Na primjer, ako možete plivati ili znate govoriti drugi jezik, upotrijebit ćete 'können'. U ovom tekstu ćemo pogledati kako koristiti 'können' i kada reći da nešto možemo ili ne možemo učiniti.

Značenje modalnog glagola können

U svakodnevnom govoru, "können" je jedan od najčešće korištenih modalnih glagola u njemačkom jeziku.

moći (sposobnost proizlazi iz mog postojanja, učenja i iskustva, znanje i vještine koju posjedujem)
Ich kann schwimmen. Ja mogu plivati.
Du kannst singen. Ti možeš pjevati.
Er/sie/es kann tanzen. On/ona/ono može plesati.
Wir können reisen. Mi možemo putovati.
Ihr könnt spielen. Vi možete igrati.
Sie können kochen. Oni mogu kuhati.
Ich kann lesen. Ja mogu čitati.
Du kannst schreiben. Ti možeš pisati.
Er kann laufen. On može trčati.
Wir können sehen. Mi možemo vidjeti.

Konjugacija modalnog glagola können

Konjugation des Modalverbs "können"
Präsens
Singular Plural
1. Person ich kann wir können
2. Person du kannst ihr könnt
3. Person er/sie/es kann sie/Sie können
Konjugation des Modalverbs "können"
Präteritum
Singular Plural
1. Person ich konnte wir konnten
2. Person du konntest ihr konntet
3. Person er/sie/es konnte sie/Sie konnten
Partizip II des Modalverbs "können"
gekonnt
Konjuktiv II des Modalverbs "können"
könnte

Perfekt sa modalnim glagolom können

Perfekt modalnih glagola se u praksi rijetko koristi, uglavnom u pisanom njemačkom. Usmeno se pravilu koristi Präteritum. Kada se modalni glagoli koriste kao glavni glagoli, Perfekt se formira na sljedeći način:

haben + Partizip II
Ich habe das gekonnt. Mogao/mogla sam to.
Du hast das nicht gekonnt. Nisi mogao/mogla to.
Er hat Klavier spielen gekonnt. Mogao je svirati klavir.
Wir haben das Problem lösen gekonnt. Mogli smo riješiti problem.
Sie haben gut tanzen gekonnt. Mogli su dobro plesati.
Ihr habt das nicht gekonnt. Niste mogli to.
Sie (formal) haben das sehr gut gekonnt. Mogli ste to vrlo dobro.
Ich habe früher besser Deutsch sprechen gekonnt. Ranije sam mogao/mogla bolje govoriti njemački.
Du hast ohne Hilfe das gekonnt. Mogao/mogla si to bez pomoći.
Er hat nicht schwimmen gekonnt. Nije mogao plivati.
haben + infinitiv glavnog glagola + infinitiv modalnog glagola
Ich habe das Buch lesen können. Mogao/mogla sam pročitati knjigu.
Du hast hier rauchen können. Mogao/mogla si ovdje pušiti.
Er hat ins Kino gehen können. Mogao je ići u kino.
Wir haben das Problem lösen können. Mogli smo riješiti problem.
Sie haben den Kuchen essen können. Mogli su jesti kolač.
Ihr habt laut sprechen können. Mogli ste govoriti glasno.
Sie (formal) haben mir helfen können. Mogli ste mi pomoći.
Ich habe das Fenster öffnen können. Mogao/mogla sam otvoriti prozor.
Du hast heute Abend ausgehen können. Mogao/mogla si izaći večeras.
Er hat gut singen können. Mogao je dobro pjevati.

Präteritum sa modalnim glagolom können

Ich konnte das Buch lesen. Mogao/mogla sam čitati knjigu.
Du konntest hier rauchen. Mogao/mogla si ovdje pušiti.
Er konnte ins Kino gehen. Mogao je ići u kino.
Wir konnten hier parken. Mogli smo ovdje parkirati.
Sie konnten den Kuchen essen. Mogli su jesti kolač.
Ihr konntet laut sprechen. Mogli ste govoriti glasno.
Sie (formal) konnten mir helfen. Mogli ste mi pomoći.
Ich konnte das Fenster öffnen. Mogao/mogla sam otvoriti prozor.
Du konntest heute Abend ausgehen. Mogao/mogla si izaći večeras.
Er konnte gut singen. Mogao je dobro pjevati.

Präsens sa modalnim glagolom können

Ich kann das Buch lesen. Mogu čitati knjigu.
Du kannst hier rauchen. Možeš ovdje pušiti.
Er kann ins Kino gehen. On može ići u kino.
Wir können hier parken. Možemo ovdje parkirati.
Sie können den Kuchen essen. Mogu jesti kolač.
Ihr könnt laut sprechen. Možete govoriti glasno.
Sie (formal) können mir helfen. Možete mi pomoći.
Ich kann das Fenster öffnen. Mogu otvoriti prozor.
Du kannst heute Abend ausgehen. Možeš izaći večeras.
Er kann gut singen. On dobro pjeva.

Pitanja sa modalnim glagolom können

Kann ich dir helfen? Mogu li ti pomoći?
Kannst du das Fenster öffnen? Možeš li otvoriti prozor?
Kann er Deutsch sprechen? Može li on govoriti njemački?
Kann sie Klavier spielen? Može li ona svirati klavir?
Können wir ins Kino gehen? Možemo li ići u kino?
Könnt ihr mir das erklären? Možete li mi to objasniti?
Können sie tanzen? Mogu li plesati?
Kann man hier parken? Može li se ovdje parkirati?
Kann ich das Buch haben? Mogu li imati tu knjigu?
Kannst du schwimmen? Znaš li plivati?