Modalni glagol müssen

Modalverb müssen

Modalni glagol müssen u njemačkom jeziku koristimo kada želimo reći da nešto moramo učiniti ili da je nešto nužno. Na primjer, ako morate ići kod doktora ili morate učiti za ispit, koristit ćete 'müssen'. U ovom tekstu ćemo pogledati kako se koristi ovaj glagol i kada ga trebamo upotrijebiti.

Značenja modalnog glagola müssen

Značenje Primjer Prevod
komanda Sie müssen das Formular ausfüllen. Morate ispuniti formular.
obaveza Du musst zum Arzt gehen. Moraš ići ljekaru.
odsustvo obaveze (sa negacijom) Wir müssen nicht früh aufstehen. Ne moramo rano ustati.

Konjugacija modalnog glagola müssen

Konjugation des Modalverbs "müssen"
Präsens
Singular Plural
1. Person ich muss wir müssen
2. Person du musst ihr müsst
3. Person er/sie/es muss sie/Sie müssen
Konjugation des Modalverbs "müssen"
Präteritum
Singular Plural
1. Person ich musste wir mussten
2. Person du musstest ihr musstet
3. Person er/sie/es musst sie/Sie musstet
Partizip II des Modalverbs "müssen"
gemusst
Konjuktiv II des Modalverbs "müssen"
müsste

Perfekt sa modalnim glagolom müssen

Perfekt modalnih glagola se u usmenom govoru rijetko koristi, uglavnom se sreće u pisanoj formi. U svakodnevnom govoru se u pravilu koristi Präteritum. Kada se modalni glagoli koriste kao glavni glagoli, Perfekt se formira na sljedeći način:

haben + Partizip II
Ich habe das Buch lesen gemusst. Morao/morala sam pročitati knjigu.
Du hast die Musik hören gemusst. Morao/morala si slušati muziku.
Er hat das Essen kochen gemusst. Morao je kuhati hranu.
Wir haben zum Konzert gehen gemusst. Morali smo ići na koncert.
Ihr habt den Film sehen gemusst. Morali ste gledati film.
Sie haben zur Party kommen gemusst. Morali su doći na žurku.
Ich habe den Kaffee trinken gemusst. Morao/morala sam piti kafu.
Du hast ins Museum gehen gemusst. Morao/morala si ići u muzej.
Er hat in den Urlaub fahren gemusst. Morao je ići na odmor.
Sie (formal) haben die Idee akzeptieren gemusst. Morali ste prihvatiti ideju.
haben + infinitiv glavnog glagola + infinitiv modalnog glagola
Ich habe das Buch lesen müssen. Morao/morala sam pročitati knjigu.
Du hast die Musik hören müssen. Morao/morala si slušati muziku.
Er hat das Essen kochen müssen. Morao je kuhati hranu.
Wir haben zum Konzert gehen müssen. Morali smo ići na koncert.
Ihr habt den Film sehen müssen. Morali ste gledati film.
Sie haben zur Party kommen müssen. Morali su doći na žurku.
Ich habe den Kaffee trinken müssen. Morao/morala sam piti kafu.
Du hast ins Museum gehen müssen. Morao/morala si ići u muzej.
Er hat in den Urlaub fahren müssen. Morao je ići na odmor.
Sie (formal) haben die Idee akzeptieren müssen. Morali ste prihvatiti ideju.

Präteritum sa modalnim glagolom müssen

Ich musste das Buch lesen. Morao/morala sam pročitati knjigu.
Du musstest die Musik hören. Morao/morala si slušati muziku.
Er musste das Essen kochen. Morao je kuhati hranu.
Wir mussten zum Konzert gehen. Morali smo ići na koncert.
Ihr musstet den Film sehen. Morali ste gledati film.
Sie mussten zur Party kommen. Morali su doći na žurku.
Ich musste den Kaffee trinken. Morao/morala sam piti kafu.
Du musstest ins Museum gehen. Morao/morala si ići u muzej.
Er musste in den Urlaub fahren. Morao je ići na odmor.
Sie (formal) mussten die Idee akzeptieren. Morali ste prihvatiti ideju.

Präsens sa modalnim glagolom müssen

Ich muss das Buch lesen. Moram pročitati knjigu.
Du musst die Musik hören. Moraš slušati muziku.
Er/sie/es muss das Essen kochen. On/ona/ono mora kuhati hranu.
Wir müssen zum Konzert gehen. Moramo ići na koncert.
Ihr müsst den Film sehen. Morate gledati film.
Sie müssen zur Party kommen. Moraju doći na žurku.
Ich muss den Kaffee trinken. Moram piti kafu.
Du musst ins Museum gehen. Moraš ići u muzej.
Er muss in den Urlaub fahren. Mora ići na odmor.
Sie (formal) müssen die Idee akzeptieren. Morate prihvatiti ideju.

Pitanja sa modalnim glagolom müssen

Muss ich das Buch lesen? Da li moram pročitati knjigu?
Musst du die Musik hören? Da li moraš slušati muziku?
Muss er das Essen kochen? Da li on mora kuhati hranu?
Müssen wir zum Konzert gehen? Da li moramo ići na koncert?
Müsst ihr den Film sehen? Da li morate gledati film?
Müssen sie zur Party kommen? Da li oni moraju doći na žurku?
Musste ich den Kaffee trinken? Da li sam morao/morala piti kafu?
Musstest du ins Museum gehen? Da li si morao/morala ići u muzej?
Musste er in den Urlaub fahren? Da li je on morao ići na odmor?
Haben sie die Aufgabe machen müssen? Da li su morali uraditi zadatak?