Modalni glagol sollen

Modalverb sollen

Njemačka gramatika: modalni glagol sollen

Modalni glagol sollen u njemačkom jeziku pomaže nam reći što bi neko trebao ili morao učiniti. Kada koristimo 'sollen', često dajemo savjet ili izražavamo obvezu. Na primjer, možemo reći 'Ti bi trebao ići kući' ili 'Mi bismo trebali učiti'. U ovom tekstu naučit ćemo osnove korištenja glagola 'sollen'.

Značenja modalnog glagola sollen

Značenje Primjer Prevod
zahtjev Du solltest mehr Wasser trinken! Trebao/trebala bi piti više vode!
komanda Du sollst jeden Tag lernen! Trebaš učiti svaki dan!
svrha Diese Beispiele sollten ausreichen. Ovi primjeri bi trebali biti dovoljni.

Konjugacija modalnog glagola sollen

Konjugation des Modalverbs "sollen"
Präsens
Singular Plural
1. Person ich soll wir sollen
2. Person du sollst ihr sollt
3. Person er/sie/es soll sie/Sie sollen
Konjugation des Modalverbs "sollen"
Präteritum
Singular Plural
1. Person ich sollte wir sollten
2. Person du solltest ihr solltet
3. Person er/sie/es sollte sie/Sie sollten
Partizip II des Modalverbs "sollen"
gesollt
Konjuktiv II des Modalverbs "sollen"
sollte

Perfekt sa modalnim glagolom sollen

Perfekt modalnih glagola se u praksi rijetko koristi. U pravilu se koristi Präteritum. Kada se modalni glagoli koriste kao glavni glagoli, Perfekt se formira na sljedeći način:

haben + Partizip II
Ich habe das Buch lesen gesollt. Trebao/trebala sam pročitati knjigu.
Du hast die Musik hören gesollt. Trebao/trebala si slušati muziku.
Er hat das Essen kochen gesollt. Trebao je kuhati hranu.
Wir haben zum Konzert gehen gesollt. Trebali smo ići na koncert.
Ihr habt den Film sehen gesollt. Trebali ste gledati film.
Sie haben zur Party kommen gesollt. Trebali su doći na žurku.
Ich habe den Kaffee trinken gesollt. Trebao/trebala sam piti kafu.
Du hast ins Museum gehen gesollt. Trebao/trebala si ići u muzej.
Er hat in den Urlaub fahren gesollt. Trebao je ići na odmor.
Sie (formal) haben die Idee akzeptieren gesollt. Trebali ste prihvatiti ideju.
haben + infinitiv glavnog glagola + infinitiv modalnog glagola
Ich habe das Buch lesen sollen. Trebao/trebala sam pročitati knjigu.
Du hast die Musik hören sollen. Trebao/trebala si slušati muziku.
Er hat das Essen kochen sollen. Trebao je kuhati hranu.
Wir haben zum Konzert gehen sollen. Trebali smo ići na koncert.
Ihr habt den Film sehen sollen. Trebali ste gledati film.
Sie haben zur Party kommen sollen. Trebali su doći na žurku.
Ich habe den Kaffee trinken sollen. Trebao/trebala sam piti kafu.
Du hast ins Museum gehen sollen. Trebao/trebala si ići u muzej.
Er hat in den Urlaub fahren sollen. Trebao je ići na odmor.
Sie (formal) haben die Idee akzeptieren sollen. Trebali ste prihvatiti ideju.

Präteritum sa modalnim glagolom sollen

Ich sollte das Buch lesen. Trebao/trebala sam pročitati knjigu.
Du solltest die Musik hören. Trebao/trebala si slušati muziku.
Er sollte das Essen kochen. Trebao je kuhati hranu.
Sie sollte zum Arzt gehen. Trebala je ići doktoru.
Es sollte regnen. Trebalo je da padne kiša.
Wir sollten den Film sehen. Trebali smo gledati film.
Ihr solltet zur Party kommen. Trebali ste doći na žurku.
Sie (plural) sollten ins Museum gehen. Trebali su ići u muzej.
Er sollte in den Urlaub fahren. Trebao je ići na odmor.
Sie (formal) sollten die Idee akzeptieren. Trebali ste prihvatiti ideju.

Präsens sa modalnim glagolom sollen

Ich soll das Buch lesen. Trebam pročitati knjigu.
Du sollst die Musik hören. Trebaš slušati muziku.
Er/sie/es soll das Essen kochen. Treba kuhati hranu.
Wir sollen zum Konzert gehen. Trebamo ići na koncert.
Ihr sollt den Film sehen. Trebate gledati film.
Sie sollen zur Party kommen. Trebaju doći na žurku.
Ich soll den Kaffee trinken. Trebam piti kafu.
Du sollst ins Museum gehen. Trebaš ići u muzej.
Er soll in den Urlaub fahren. Treba ići na odmor.
Sie (formal) sollen die Idee akzeptieren. Trebaju prihvatiti ideju.

Pitanja sa modalnim glagolom sollen

Soll ich das Buch lesen? Da li trebam pročitati knjigu?
Sollst du die Musik hören? Da li trebaš slušati muziku?
Soll er das Essen kochen? Da li on treba kuhati hranu?
Sollte ich zum Arzt gehen? Da li sam trebao/trebala ići doktoru?
Solltest du den Film sehen? Da li si trebao/trebala gledati film?
Sollten wir zur Party kommen? Da li smo trebali doći na žurku?
Habe ich das Buch lesen sollen? Da li sam trebao/trebala pročitati knjigu?
Hast du ins Museum gehen sollen? Da li si trebao/trebala ići u muzej?
Hat er in den Urlaub fahren sollen? Da li je trebao ići na odmor?
Haben sie (formal) die Idee akzeptieren sollen? Da li su trebali prihvatiti ideju?