Modalni glagoli u njemačkom jeziku

Modale Verben in der deutschen Sprache

Modalni glagoli predstavljaju specifičnu skupinu glagola koji imaju posebnu ulogu u jeziku. Oni ne izražavaju radnju sama po sebi, već dodaju dodatno značenje glavnim glagolima s kojima se kombinuju. Upotrebom modalnih glagola možemo izraziti mogućnost, nužnost, dozvolu, obavezu, želju i mnoge druge nijanse značenja.

Modalni glagoli su specifična kategorija glagola u njemačkom jeziku. Oni mijenjaju značenje osnovnog glagola koji se obično nalazi na kraju rečenice. Postoji šest takvih glagola u njemačkom, svaki s različitim značenjem: smjeti, moći, voljeti, morati, trebati i htjeti/željeti. Svrha modalnih glagola je da promijene značenje rečenice - postoji razlika, na primjer, između situacija kada neko mora nešto uraditi, kada to smije uraditi ili kada to želi uraditi. Pravilo je da se konjugira samo modalni glagol, ali glavni glagol na kraju rečenice uvijek ostaje u svom osnovnom obliku - infinitivu.

U njemačkom jeziku, osnovnih šest modalnih glagola su:

dürfen smjeti
können moći
mögen voljeti
müssen morati
sollen trebati
wollen htjeti
möchten željeti

Dakle, modalni glagoli se razlikuju od ostalih glagola po tome što se ne koriste samostalno, već se upotrebljavaju u kombinaciji s drugim glagolima kako bi dodali dodatno značenje ili nijansu značenja rečenice.

modalni glagol vezni red osnovni glagol
Er / On soll / treba sein Zimmer / svoju sobu aufräumen / pospremiti
Sie / Ona darf / smije nicht (negacija) rauchen / pušiti
Vivien möchte / želi mit dir / sa tobom sprechen / razgovarati
Sabine kann / može das Rätsel / zagonetku lösen / riješiti
Das Kind / dijete will / hoće ein Eis / sladoled essen / jesti
Er / On muss / mora früh / rano aufstehen / ustati

Formiranje rečenica sa modalnim glagolima

Potvrdna rečenica
 --- modal na 2. mjestu --- glagol u infinitivu
Mein Vater muss jeden Tag arbeiten.
Moj otac mora svaki dan raditi
Pitanje: Da li...?
modal na 1. mjestu ko? --- glagol u infinitivu
Muss dein Vater jeden Tag arbeiten?
Mora li tvoj otac svaki dan raditi?
W-pitanja: warum, wann, wo, wer, wohin?
upitna riječ na 1. mjestu modal na 2. mjestu --- glagol u infinitivu
Warum muss dein Vater arbeiten?
Zašto mora tvoj otac raditi?

Konjugacija modalnih glagola

Modalni glagoli se konjugiraju na sličan način kao i regularni glagoli, ali s nekim iznimkama.

  • U trećem licu jednine (er/sie/es) nema tipičnog "-t" završetka kao kod regularnih glagola.

U nastavku su prikazane konjugacije za svaki modalni glagol:

müssen können dürfen sollen wollen mögen* möchten**
Präsens
ich muss kann darf soll will mag möchte
du musst kannst darfst sollst willst magst möchtest
er/sie/es/man muss kann darf soll will mag möchte
wir müssen können dürfen sollen wollen mögen möchten
ihr müsst könnt dürft sollt wollt mögt möchtet
sie/Sie müssen können dürfen sollen wollen mögen möchten
Präteritum
ich musste konnte durfte sollte wollte mochte wollte
du musstest konntest durftest solltest wolltest mochtest wolltest
er/sie/es/man musste konnte durfte sollte wollte mochte wollte
wir mussten konnten durften sollten wollten mochten wollten
ihr musstet konntet durftet solltet wolltet mochtet wolltet
sie/Sie mussten konnten durften sollten wollten mochten wollten
Partizip II
gemusst gekonnt gedurft gesollt gewollt gemocht gewollt
Konjunktiv II
müsste könnte dürfte sollte wollte möchte
Važno-zapamti

* mögen se koristi najčešće bez osnovnog glagola – Ich mag Schokolade. (Volim čokoladu.)

** möchten je Konjunktiv II od mögen, u modernom njemačkom se koristi kao modalni glagol. Njime izražavamo na posebno ljubazan način da nešto želimo. Za prošla glagolska vremena uzimamo wollen. Iako završava na -en, ne radi se o infinitivu.