Start » Gramatika » Modalni glagoli u njemačkom jeziku

Modalni glagoli u njemačkom jeziku

Emir M.

1,5 min read

Modalni glagoli su posebna kategorija glagola koji se koriste za izražavanje modalnosti, odnosno za prikazivanje stava govornika prema radnji koju glagol opisuje. Modalni glagoli obično izražavaju potrebu, mogućnost, dopuštenje, želju ili obvezu. Oni se koriste zajedno s infinitivom glavnog glagola kako bi precizirali značenje rečenice.

U njemačkom jeziku, osnovnih šest modalnih glagola su:

  • dürfen (smjeti)
  • können (moći)
  • mögen (voljeti)
  • müssen (morati)
  • sollen (trebati)
  • wollen (htjeti)

Modalni glagoli se razlikuju od ostalih glagola po tome što se ne koriste samostalno, već se upotrebljavaju u kombinaciji s drugim glagolima kako bi dodali dodatno značenje ili nijansu značenja rečenice.

Konjugacija modalnih glagola

Modalni glagoli se konjugiraju na sličan način kao i regularni glagoli, ali s nekim iznimkama. U nastavku su prikazane konjugacije za svaki modalni glagol u sadašnjem vremenu (Präsens):

Konjugation des Modalverbs “dürfen”

Singular Plural
1. Person ich darf wir dürfen
2. Person du darfst ihr dürft
3. Person er/sie/es darf sie/Sie dürfen

Konjugation des Modalverbs “können”

Singular Plural
1. Person ich kann wir können
2. Person du kannst ihr könnt
3. Person er/sie/es kann sie/Sie können

Konjugation des Modalverbs “mögen”

Singular Plural
1. Person ich mag wir mögen
2. Person du magst ihr mögt
3. Person er/sie/es mag sie/Sie mögen

Konjugation des Modalverbs “müssen”

Singular Plural
1. Person ich muss wir müssen
2. Person du musst ihr müsst
3. Person er/sie/es muss sie/Sie müssen

Konjugation des Modalverbs “sollen”

Singular Plural
1. Person ich soll wir sollen
2. Person du sollst ihr sollt
3. Person er/sie/es soll sie/Sie sollen

Konjugation des Modalverbs “wollen”

Singular Plural
1. Person ich will wir wollen
2. Person du willst ihr wollt
3. Person er/sie/es will sie/Sie wollen