Modalni glagoli u njemačkom jeziku

Modale Verben in der deutschen Sprache

Sadržaj
Man muss nichts können müssen, sondern können wollen.

U njemačkom jeziku postoji 6 modalnih glagola. Oni mijenjaju značenje osnovnog glagola. Naziv im potječe od riječi ‘modus’, što znači način ili metoda.

Na našem jeziku bi to izgledalo ovako:

subjekat modalni glagol infinitiv osnovnog glagola
Ja hoću učiti.
Ja želim učiti.
Ja moram učiti.
Ja smijem učiti.

Dakle, modalni glagol daje informaciju o tome je li neka aktivnost, na primjer, mogućnost, želja ili obveza. U zavisnosti od toga koji se modalni glagol kombinuje sa osnovnim glagolom, mijenja se i smisao rečenice: da li nešto hoću, moram, želim ili smijem?

Definicija

Modalni glagoli mijenjaju sadržaj izjave – na primjer, postoji razlika između toga mora li neko nešto učiniti ili smije. Modalni glagoli se razlikuju od ostalih glagola po tome što se ne koriste samostalno, već se (sa izuzecima) upotrebljavaju u kombinaciji s drugim glagolima. 

U donjoj tabeli su nabrojani njemački modalni glagoli sa pojednostavljenim, osnovnim značenjima. Zvjezdicom je označen modalni glagol “möchten”, koji se u modernom njemačkom upotrebljava kao modalni glagol, ali je zapravo Konjuktiv II od glagola “mögen”. Iako završava na “-en”, ne radi se o infinitivu.

1 dürfen smjeti
2 können moći
3 mögen voljeti
4 müssen morati
5 sollen trebati
6 wollen htjeti
* möchten željeti

Primjeri upotrebe

modalni glagol vezni red osnovni glagol
Er / On soll / treba sein Zimmer / svoju sobu aufräumen / pospremiti
Sie / Ona darf / smije nicht (negacija) rauchen / pušiti
Vivien möchte / želi mit dir / sa tobom sprechen / razgovarati
Sabine kann / može das Rätsel / zagonetku lösen / riješiti
Das Kind / dijete will / hoće ein Eis / sladoled essen / jesti
Er / On muss / mora früh / rano aufstehen / ustati

Formiranje rečenica sa modalnim glagolima

Formiranje potvrdne rečenice
 ko? modal na 2. mjestu glagol u infinitivu
Mein Vater muss jeden Tag arbeiten.
Moj otac mora svaki dan raditi

Još nekoliko primjera potvrdnih rečenica:

Ich kann Deutsch sprechen. Mogu (znam) govoriti njemački.
Wir dürfen hier rauchen. Ovdje smijemo pušiti.
Sie möchte ein Buch lesen. Ona želi čitati knjigu.
Er soll früher schlafen gehen. On treba ranije ići spavati.
Kinder müssen viel lernen. Djeca moraju puno učiti.
Ich will Arzt werden. Želim/hoću postati ljekar.
Sie mag Schokolade sehr. Ona jako voli čokoladu.
Wir können heute ins Kino gehen. Danas možemo ići u kino.
Er darf das Auto seines Vaters fahren. On smije voziti očev auto.

Kao i u našem jeziku, kod upitnih rečenica se modalni glagol nalazi na prvom mjestu:

Formiranje rečenice sa pitanjem: Da li…?
modal na 1. mjestu ko? glagol u infinitivu
Muss dein Vater jeden Tag arbeiten?
Mora li tvoj otac svaki dan raditi?
Kann ich Deutsch sprechen? Mogu (znam) li govoriti njemački?
Dürfen wir hier rauchen? Smijemo li ovdje pušiti?
Möchte sie ein Buch lesen? Želi li ona čitati knjigu?
Soll er früher schlafen gehen? Treba li on ići spavati ranije?
Müssen Kinder viel lernen? Moraju li djeca puno učiti?
Will ich Arzt werden? Želim/hoću li postati ljekar?
Mag sie Schokolade sehr? Voli li ona jako čokoladu?
Können wir heute ins Kino gehen? Možemo li danas ići u kino?
Darf er das Auto seines Vaters fahren? Smije li on voziti očev auto?
W-pitanja: warum, wann, wo, wer, wohin?
upitna riječ na 1. mjestu modal na 2. mjestu glagol u infinitivu
Warum muss dein Vater arbeiten?
Zašto mora tvoj otac raditi?
Warum kann ich nicht Deutsch sprechen? Zašto ne mogu (ne znam) govoriti njemački?
Warum dürfen wir hier nicht rauchen? Zašto ovdje ne smijemo pušiti?
Warum möchte sie kein Buch lesen? Zašto ona ne želi čitati knjigu?
Warum soll er nicht früher schlafen gehen? Zašto on ne bi trebao ići spavati ranije?
Warum müssen Kinder so viel lernen? Zašto djeca moraju toliko učiti?
Warum will ich kein Arzt werden? Zašto ne želim/neću postati ljekar?
Warum mag sie keine Schokolade? Zašto ona ne voli čokoladu?
Warum können wir heute nicht ins Kino gehen? Zašto danas ne možemo ići u kino?
Warum darf er nicht das Auto seines Vaters fahren? Zašto on ne smije voziti očev auto?

Konjugacija modalnih glagola

Modalni glagoli se konjugiraju na sličan način kao i regularni glagoli, ali s nekim iznimkama.

  • U trećem licu jednine (er/sie/es) nema tipičnog “-t” završetka kao kod regularnih glagola.

U nastavku su prikazane konjugacije za svaki modalni glagol:

müssen können dürfen sollen wollen mögen* möchten**
Präsens
ich muss kann darf soll will mag möchte
du musst kannst darfst sollst willst magst möchtest
er/sie/es/man muss kann darf soll will mag möchte
wir müssen können dürfen sollen wollen mögen möchten
ihr müsst könnt dürft sollt wollt mögt möchtet
sie/Sie müssen können dürfen sollen wollen mögen möchten
Präteritum
ich musste konnte durfte sollte wollte mochte wollte
du musstest konntest durftest solltest wolltest mochtest wolltest
er/sie/es/man musste konnte durfte sollte wollte mochte wollte
wir mussten konnten durften sollten wollten mochten wollten
ihr musstet konntet durftet solltet wolltet mochtet wolltet
sie/Sie mussten konnten durften sollten wollten mochten wollten
Partizip II
gemusst gekonnt gedurft gesollt gewollt gemocht gewollt
Konjunktiv II
müsste könnte dürfte sollte wollte möchte

Ukratko o modalnim glagolima

  • U njemačkom jeziku postoji 6 modalnih glagola: wollen, sollen, müssen, können, mögen i dürfen

  • Svi modalni glagoli su u prezentu nepravilni, što znači da se ne konjugiraju prema standardnim pravilima i često mijenjaju korijen glagola u različitim licima.

  • Modalni glagoli mogu stojati sami u rečenici, (npr. “mögen” se često koristi bez osnovnog glagola – Ich mag Schokolade. / Volim čokoladu.), ali u velikoj većini slučajeva im je potreban osnovni glagol.

  • Modalni glagoli stoje skoro uvijek u Präteritum, dok se Perfekt vrlo rijetko koristi.