Neodređeni članovi imenica

Unbestimmte Artikel

neodređeni članovi

Neodređeni članovi su jedan od osnovnih gradivnih blokova u učenju njemačkog i služe za opisivanje nepoznatih, neodređenih ili opštih imenica. Ako ste početnik ili napredujete u učenju njemačkog jezika, razumijevanje kada i kako koristiti "ein" i "eine" je ključno.

Neodređeni članovi

U njemačkom jeziku postoje tri neodređena člana, koji se također koriste ovisno o rodu imenice:

  1. ein – muški rod (maskulin) i srednji rod (neutral)
  2. eine – ženski rod (feminin)

Na primjer:

Osim ovih osnovnih članaka, postoje i posebni članci koji kombiniraju određene članke s prijedlozima, kao što su “im” (in dem), “am” (an dem) ili “zum” (zu dem).

Učenje korištenja članaka u njemačkom jeziku zahtijeva vježbu i memorizaciju, posebno jer rod imenica nije uvijek očit. Međutim, s vremenom i praksom, upotreba članaka postaje prirodnija i lakša za razumijevanje.

Upotreba neodređenih članova

Neodređeni članci se koriste u situacijama u kojima se ne odnose na određene ili prethodno spomenute osobe ili stvari. Također se koriste kada govorimo o nečemu po prvi put ili kada želimo naglasiti neodređenost nečega.

Primjeri:

  • Ein Mann liest eine Zeitung. (Čovjek čita novine.)
  • Eine Frau trägt ein Baby. (Žena nosi dijete.)

Deklinacija neodređenih članova

Deklinacija neodređenih članova u njemačkom jeziku znači promjenu oblika člana kako bi se uskladio s rodom, brojem i padežom imenice. Evo tabele s deklinacijama neodređenih članova u četiri padeža (nominativ, akuzativ, dativ i genitiv) za tri roda (muški, ženski i srednji).

Padež / Rod Muški (M) Ženski (Ž) Srednji (S)
Nominativ ein eine ein
Akuzativ einen eine ein
Dativ einem einer einem
Genitiv eines einer eines

Negacija neodređenih članova

negacija neodređenih članova postiže se korištenjem negacijskog člana 'kein', koji se mijenja prema rodu, broju i padežu. U ovom članku objasnit ćemo kako negirati neodređene članove u njemačkom jeziku, pružiti tabele deklinacija i primjere kako bismo vam pomogli da bolje razumijete ovu temu.

Upotreba negacijskog člana 'kein'

Negacijski član 'kein' koristi se za negiranje imenica s neodređenim članom, kao i imenica bez člana. 'Kein' se koristi kada želimo reći da nešto ne postoji, nije prisutno ili nije relevantno.

Primjeri:

  • Ich habe kein Auto. (Nemam auto.)
  • Sie hat keine Zeit. (Nema vremena.)

Deklinacija negacijskog člana 'kein'

Deklinacija negacijskog člana 'kein' znači promjenu oblika 'kein' kako bi se uskladio s rodom, brojem i padežom imenice. Evo tabele s deklinacijama negacijskog člana 'kein' u četiri padeža (nominativ, akuzativ, dativ i genitiv) za tri roda (muški, ženski i srednji).

Padež / Rod Muški (M) Ženski (Ž) Srednji (S) Plural
Nominativ kein keine kein keine
Akuzativ keinen keine kein keine
Dativ keinem keiner keinem keinen
Genitiv keines keiner keines keiner

Primjeri:

  • Nominativ: Kein Mann ist hier. (Nijedan čovjek nije ovdje.)
  • Akuzativ: Sie sieht keinen Hund. (Ne vidi nijednog psa.)
  • Dativ: Er gibt keinem Kind ein Geschenk. (Ne daje poklon nijednom djetetu.)
  • Genitiv: Das ist das Haus keines Künstlers. (To nije kuća nijednog umjetnika.)