Njemački alfabet

Das deutsche Alphabet

Njemački jezik: alfabet

Dobrodošli u osnovnu, ali neophodnu lekciju o njemačkom alfabetu! Pre nego što se upustimo u složene gramatičke strukture i rečenice, važno je razumeti osnovne građevinske blokove jezika, a to su slova kojima se piše.

Njemački jezik koristi latinicu, slično mnogim evropskim jezicima, ali s nekoliko posebnih karakteristika koje ga čine jedinstvenim. Da li ste znali da njemački alfabet ima slova koja ne možete pronaći u standardnom engleskom ili španskom alfabetu?

Njemački jezik se piše latinicom. Latinsko pismo se koristi u mnogim jezicima i smatra se pismom sa najširom distribucijom na svijetu. Uzgred, umjesto "njemačke abecede" često se vidi ime "ABC" (izgovara se a-bee-cee). Njemački alfabet je u upotrebi u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Lihtenštajnu i Luksemburgu, osim toga, u zemljama sa njemačkim manjinama, kao što su Belgija, Danska ( Sjeverni Šlezvig ), Italija ( Južni Tirol ) i Poljska ( Gornja Šlezija ).

Njemačka abeceda se naziva alfabet ( das Alphabet ) i ima 26 osnovnih slova.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü ß
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö ü ß

Njemački alfabet je proširenje latinične abecede. U današnjoj standardizovanoj upotrebi uključuje 26 osnovnih slova latinske abecede, tri slova sa preglasom - Umlaute ( Ä, Ö, Ü ) i Eszett ( ß ) - čitaj escet.

Abecedno sortiranje

Abecedno ( alfabetsko ) sortiranje riječi ili imena uvijek zavisi od redoslijeda slova. Međutim, moguća su odstupanja u slučaju slova sa preglasom i eszett (ß), kao i pojavljivanja brojeva i posebnih znakova, koji zavise od polja primjene. Na primjer, standard DIN 5007: 1991 opisuje dvije varijante:

  • U sortiranju riječnika (odnosi se na obične riječi), slova sa preglasima - Ä, Ö, Ü se tretiraju kao A, O i U ("Alt, Älter, Altes"), ß se tretira kao ss.
  • Sortiranje telefonskog imenika (odnosi se na imena ljudi), međutim, tretira slova sa preglasom kao Ae, Oe i Ue.

U Austriji se ponekad primjenjuju i drugi standardi.

Frekvencija slova u njemačkom jeziku

Najčešći slovo je E, zatim slijedi N. Najrjeđe slovo je P. Najčešći parovi su slova ER i EN i nalaze se uglavnom na kraju riječi. Najčešći tripleti (trigrami) su SCH i DER.

Kontroverzni broj slova

Izraz "slovo" je u njemačkom jeziku kontraverzan: pitanje je, da li su A i Ä dva nezavisna slova ili samo dvije varijante istog slova.  Kao rezultat toga, nije jasno koliko slova sadrži njemačko pismo. U zavisnosti od procjene preglasa Ä, Ö, Ü i ẞ, obično su 26 ili (manje često) 30 slova, ponekad 27 ili 29 slova:

  • 26 slova - Ä, Ö, Ü i ẞ se ne računaju.
  • 30 slova - sa Ä, Ö, Ü i ẞ.
  • 27 slova - ẞ se računa kao slovo, Ä, Ö, Ü ne.