Njemački brojevi

Sadržaj

Obrazac izgovaranja njemačkih brojeva se razlikuje od oblika izgovaranja na drugim jezicima. Najveća razlika je u tome što se jedinice izgovaraju prije desetica (“jedan i dvadeset” a ne “dvadeset i jedan”). Još jedna upečatljiva razlika je pravopis: njemački brojevi (do milion) se pišu zajedno, kao jedna riječ. Veliki brojevi, preko miliona, obično se pišu kao cifre, jer bi u pisanom obliku bili predugački.

Osnovna pravila

  • jedinice se izgovaraju prije desetica – npr. 21 se izgovara kao jedan i dvadeset
  • za obrazac izgovaranja brojeva većih od 20, između jedinica i desetica se koristi veznik und (und = i )
  • brojevi 11 i 12 imaju specijalne forme
  • “sechzehn”, “siebzehn”, “sechzig”,  “siebzig” primjenjuje se skraćena forma (sech- umjesto sechs-, i sieb– umjesto sieben-)
  • 30 se izgovara kao “dreißig” a ne kao “dreizig”
  • kaže se  “einhundert” ili “eintausend” a ne “einshundert” ili “einstausend” (bez s!)

Njemački brojevi od 0 do 29

0

null

10

zehn

20 zwanzig
1

eins

11

elf

21

einundzwanzig

2

zwei

12

zwölf

22

zweiundzwanzig

3

drei

13

dreizehn

23

dreiundzwanzig

4

vier

14

vierzehn

24

vierundzwanzig

5

fünf

15

fünfzehn

25

fünfundzwanzig

6

sechs

16

sechzehn

26

sechsundzwanzig

7

sieben

17

siebzehn

27

siebenundzwanzig

8

acht

18

achtzehn

28

achtundzwanzig

9

neun

19

neunzehn

29

neunundzwanzig

Zašto brojevi 11 i 12 imaju specijalne forme?

Zato što postoji više brojčanih sistema. Mi koristimo dekadni sistem, gdje je osnovica broj deset.  Nekad davno se koristio brojčani sistem čija je osnovica bila 12.  U njemačkom, ali i u engleskom jeziku je ova podjela ostala, tako da za brojeve 11 i 12 Nijemci i Englezi imaju specijalne nazive. Na našem jeziku se broj 12 označava kao TUCE. Na primjer: tuce jaja su 12 komada jaja. Uzgred, tuce je na njemačkom Dutzend, tako da je naša riječ tuce zapravo germanizam.

Kako se njemački brojevi izgovaraju?

0 10 20
1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16 26
7 17 27
8 18 28
9 19 29

Njemački brojevi 10 – 1.000.000.000.000

 10

zehn

 101

einhunderteins

 20 zwanzig  102

einhundertzwei

 30 dreißig  103

einhundertdrei

 40 vierzig  110

einhundertzehn

 50

fünfzig

 111

einhundertelf

 60

sechzig

 112

einhundertzwölf

 70

siebzig

 113

einhundertdreizehn

 80

achtzig

 120

einhundertzwanzig

 90

neunzig

 136

einhundertsechsunddreißig

 100

einhundert

 197

einhundertsiebenundneunzig

 200

zweihundert

 1.250

eintausendzweihundertfünfzig

 250

zweihundertfünfzig

 2.000

zweitausend

 300

dreihundert

 3.000

dreitausend

 400

vierhundert

 4.000

viertausend

 500

fünfhundert

 5.000

fünftausend

 600

sechshundert

 100.000

einhunderttausend

 700

siebenhundert

 200.000

zweihunderttausend

 800

achthundert

 1.000.000

Millionen

 900

neunhundert

 1.000.000.000

Milliarden

 1.000

eintausend

 1.000.000.000.000

Billionen