Njemački glagoli sa prefiksom “aus”

Emir M.

2,2 min read
Sadržaj

Šta znači prefiks “aus-” na njemačkom?

Prefiks “aus-” u njemačkom jeziku ima različita značenja i može se dodati mnogim glagolima kako bi se promijenilo njihovo značenje ili stvorio novi glagol. Evo nekoliko osnovnih značenja prefiksa “aus-” i njihove upotrebe:

 1. Iz, van, napolju: Prefiks “aus-” može ukazivati na kretanje ili akciju koja dolazi iz nečega ili izvan nečega. Na primjer:
  • aussteigen (izaći iz vozila)
  • ausziehen (skinuti odeću ili iseliti se)
 2. Završeno, završiti: “aus-” može značiti da je nešto završeno ili da se nešto završava. Na primjer:
  • austrinken (popiti do kraja)
  • auslesen (pročitati do kraja)
 3. Potpuno: Prefiks “aus-” može naglasiti potpunost ili intenzitet neke radnje. Na primjer:
  • ausfüllen (popuniti formular u potpunosti)
  • auslachen (ismijati /nekoga/)
 4. Razdvajanje ili disperzija: “aus-” može ukazivati na razdvajanje ili rasipanje nečega. Na primjer:
  • ausbreiten (širiti nešto)
  • austeilen (dijeliti nešto)
 5. Odabir, izbor: Prefiks “aus-” može se koristiti za ukazivanje na izbor ili odabir. Na primjer:
  • auswählen (izabrati, odabrati)
  • auserwählen (posebno odabrati)

Važno je napomenuti da značenje glagola sa prefiksom “aus-” ne može uvek biti doslovno izvedeno iz značenja osnovnog glagola i prefiksa “aus-“. Značenje nekih glagola sa prefiksom “aus-” može biti idiomatično i zavisi od konteksta u kojem se koriste.

Kao što je uobičajeno u njemačkom jeziku, prefiks “aus-” može se odvojiti od glagola u rečenici. Kada se koriste u rečenici, odvojeni prefiksi obično idu na kraj rečenice. Na primjer:

 • Ich ziehe morgen aus. (Sutra se iseljavam.)

U ovom slučaju, prefiks “aus-” se odvojio od glagola “ausziehen” i premješten je na kraj rečenice.

Primjeri njemačkih glagola sa prefiksom “aus-”

Evo nekoliko primjera nemačkih glagola sa prefiksom “aus-“:

 1. ausatmen – izdisati
 2. ausbauen – proširiti, izgraditi
 3. ausbreiten – širiti, raširiti
 4. ausdrücken – izraziti
 5. auserwählen – izabrati, odabrati
 6. ausfüllen – popuniti (npr. formular)
 7. ausgehen – izlaziti, otići van
 8. ausgeben – potrošiti, trošiti
 9. ausgleichen – izbalansirati, izjednačiti
 10. ausgraben – iskopati
 11. ausladen – istovariti
 12. ausleihen – pozajmiti
 13. ausmachen – ugasiti, dogovoriti se
 14. ausprobieren – isprobati, testirati
 15. ausruhen – odmoriti se
 16. ausschalten – isključiti (električni uređaj)
 17. ausschließen – isključiti, eliminisati
 18. aussprechen – izgovoriti, reći
 19. aussteigen – izaći (iz vozila)
 20. ausstellen – izložiti, postaviti
 21. auswählen – odabrati, izabrati
 22. auswandern – emigrirati
 23. ausweichen – izbeći, skloniti se
 24. auswerten – evaluirati, proceniti
 25. ausziehen – skinuti (odeću), iseliti se