Njemački glagoli sa prefiksom aus-

Deutsche Verben mit dem Präfix aus-

Sadržaj

Šta znači prefiks “aus-” na njemačkom?

Prefiks “aus-” u njemačkom jeziku ima različita značenja i može se dodati mnogim glagolima kako bi se promijenilo njihovo značenje ili stvorio novi glagol. Evo nekoliko osnovnih značenja prefiksa “aus-” i njihove upotrebe:

 1. Iz, van, napolju: Prefiks “aus-” može ukazivati na kretanje ili akciju koja dolazi iz nečega ili izvan nečega. Na primjer:
 2. Završeno, završiti: “aus-” može značiti da je nešto završeno ili da se nešto završava. Na primjer:
  • austrinken (popiti do kraja)
  • auslesen (pročitati do kraja)
 3. Potpuno: Prefiks “aus-” može naglasiti potpunost ili intenzitet neke radnje. Na primjer:
  • ausfüllen (popuniti formular u potpunosti)
  • auslachen (ismijati /nekoga/)
 4. Razdvajanje ili disperzija: “aus-” može ukazivati na razdvajanje ili rasipanje nečega. Na primjer:
  • ausbreiten (širiti nešto)
  • austeilen (dijeliti nešto)
 5. Odabir, izbor: Prefiks “aus-” može se koristiti za ukazivanje na izbor ili odabir. Na primjer:
  • auswählen (izabrati, odabrati)
  • auserwählen (posebno odabrati)

Važno je napomenuti da značenje glagola sa prefiksom “aus-” ne može uvek biti doslovno izvedeno iz značenja osnovnog glagola i prefiksa “aus-“. Značenje nekih glagola sa prefiksom “aus-” može biti idiomatično i zavisi od konteksta u kojem se koriste.

Kao što je uobičajeno u njemačkom jeziku, prefiks “aus-” može se odvojiti od glagola u rečenici. Kada se koriste u rečenici, odvojeni prefiksi obično idu na kraj rečenice. Na primjer:

 • Ich ziehe morgen aus. (Sutra se iseljavam.)

U ovom slučaju, prefiks “aus-” se odvojio od glagola “ausziehen” i premješten je na kraj rečenice.

Primjeri njemačkih glagola sa prefiksom “aus-”

ausatmen izdisati
ausbauen proširiti, izgraditi
ausbreiten širiti, raširiti
ausdrücken izraziti
auserwählen izabrati, odabrati
ausfüllen popuniti (npr. formular)
ausgehen izlaziti, otići van
ausgeben potrošiti, trošiti
ausgleichen izbalansirati, izjednačiti
ausgraben iskopati
ausladen istovariti
ausleihen pozajmiti
ausmachen ugasiti, dogovoriti se
ausprobieren isprobati, testirati
ausruhen odmoriti se
ausschalten isključiti (električni uređaj)
ausschließen isključiti, eliminisati
aussprechen izgovoriti, reći
aussteigen izaći (iz vozila)
ausstellen izložiti, postaviti
auswählen odabrati, izabrati
auswandern emigrirati
ausweichen izbjeći, skloniti se
auswerten evaluirati, procijeniti
ausziehen skinuti (odjeću), iseliti se