Njemački glagoli sa prefiksom be-

Deutsche Verben mit dem Präfix be-

Glagoli sa prefiksom be-

Prefiks "be-" se koristi za stvaranje glagola iz imenica, pridjeva ili drugih glagola, često dodajući aspekt promjene stanja ili utjecaja na objekt, osobu ili situaciju. Kao neodvojivi prefiks, "be-" ostaje "pričvršćen" za glagol u svim oblicima.

Značenje prefiksa "be-"

Dodavanje prefiksa "be-" na glagol može promijeniti značenje izvornog glagola. Glagoli s prefiksom "be-" obično nemaju direktan prevod na druge jezike, uključujući i naš jezik. Umjesto toga, njihovo značenje se mora prevesti u odgovarajući kontekst.

Najčešći glagoli sa prefiksom be-

beachten obratiti pažnju
beackern obrađivati
beampeln postaviti semafore
beängstigen preplašiti
beantworten odgovoriti
bearbeiten obrađivati
beargwöhnen naviknuti se
beatmen disati
beäugeln motriti
beäugen posmatrati
beaugenscheinigen provjeriti
bebändern ukrasiti vrpcom
beabsichtigen namjeravati
beangaben navesti
beanspruchen zahtijevati
beanstanden uloviti
beanständen prigovarati
beantragen podnijeti zahtjev
beauflagen naložiti
beaufschlagen naplatiti
beaufsichtigen nadgledati
beauftragen ovlastiti
beauskunften informisati
beeindrucken impresionirati
beeinflussen utjecati
beachten obraćati pažnju
beackern orati
beampeln regulisati saobraćaj
beängstigen plašiti, uznemiravati
beantworten odgovoriti
bearbeiten obraditi, uređivati
beargwöhnen sumnjati
beatmen disati
beäugeln zagledati
beäugen zagledati
beaugenscheinigen dokazati
bebändern prekriti trakom
beabsichtigen namjeravati
beangaben navesti, dati podatke
beanspruchen zahtijevati, polagati pravo
beanstanden prigovoriti
beanständen prigovoriti
beantragen podnijeti zahtjev
beauflagen nametnuti obavezu
beaufschlagen opteretiti
beaufsichtigen nadzirati
beauftragen zadužiti
beauskunften informisati, savjetovati
beeindrucken impresionirati
beeinflussen uticati
beeinspruchen osporiti
beeinträchtigen narušiti
befürsorgen brinuti o nekome
befürworten zagovarati
begesitern razveseliti
begeistern oduševiti
beglaubigen ovjeriti
begnadigen pomilovati
begreifen shvatiti, razumjeti
begrenzen ograničiti
begutachten procijeniti
behagen dopasti se, biti ugodan
behaken prikovati