Start » Blog » Njemački glagoli sa prefiksom “vor”

Njemački glagoli sa prefiksom “vor”

Emir M.

1,8 min read
Sadržaj

Šta znači prefiks “vor-” na njemačkom?

Prefiks “vor-” u njemačkom jeziku ima različita značenja i može se dodati mnogim glagolima kako bi se promijenilo njihovo značenje ili stvorio novi glagol. Evo nekoliko osnovnih značenja prefiksa “vor-” i njihove upotrebe:

 1. Napred, ispred: Prefiks “vor-” često ukazuje na kretanje prema naprijed, ispred ili u blizini nečega. Na primjer:
  • vorgehen (ići naprijed)
  • vorzeigen (pokazati, staviti ispred)
 2. Prije, ranije, prethodno: “vor-” može značiti da se nešto događa prije nečega drugog ili prije određenog vremena. Na primjer:
  • vorbereiten (pripremiti, spremati prethodno)
  • voraussehen (predvideti, unaprijed vidjeti)
 3. Izložiti, izlagati: Prefiks “vor-” može se koristiti kako bi ukazao na izlaganje ili izloženost nečemu. Na primjer:
  • vorstellen (predstaviti, izložiti nešto)
  • vorlesen (čitati naglas, izlagati tekst)
 4. U korist, za: “vor-” može značiti da se nešto radi u korist nečega ili nekoga. Na primer:
  • vorschlagen (predložiti)

Kao i kod prefiksa “aus-“, značenje glagola sa prefiksom “vor-” ne može uvijek biti doslovno izvedeno iz značenja osnovnog glagola i prefiksa “vor-“. Značenje nekih glagola sa prefiksom “vor-” može biti idiomatično i zavisi od konteksta u kojem se koriste.

Takođe, u njemačkom jeziku, prefiks “vor-” može se odvojiti od glagola u rečenici. Kada se koriste u rečenici, odvojeni prefiksi obično idu na kraj rečenice. Na primjer:

 • Er stellt sich uns vor. (On se predstavlja nama.)

U ovom slučaju, prefiks “vor-” se odvojio od glagola “vorstellen” i premješten je na kraj rečenice.

Primjeri njemačkih glagola sa prefiksom “vor-”

 1. vorbereiten – pripremiti
 2. vorgehen – ići napred
 3. vorhaben – imati plan, namjeravati
 4. vorhersagen – predvidjeti, prognozirati
 5. vorkommen – pojaviti se, naći se
 6. vorlegen – predložiti, prezentovati
 7. vorlesen – čitati naglas
 8. vornehmen – obaviti, izvršiti
 9. vorrücken – napredovati, pomaknuti se napred
 10. vorschlagen – predložiti
 11. vorsetzen – postaviti ispred (nekoga)
 12. vorstellen – predstaviti, zamisliti
 13. vorwerfen – prebacivati, optuživati
 14. vorziehen – povući napred, dati prednost
 15. vorausgehen – ići ispred, prethoditi
 16. vorausplanen – unapred planirati
 17. voraussehen – predvideti, anticipirati
 18. voraussagen – unapred reći, prognozirati