Njemački glagoli sa prefiksom vor-

Deutsche Verben mit dem Präfix “vor”

Sadržaj

Šta znači prefiks “vor-” na njemačkom?

Prefiks “vor-” u njemačkom jeziku ima različita značenja i može se dodati mnogim glagolima kako bi se promijenilo njihovo značenje ili stvorio novi glagol. Evo nekoliko osnovnih značenja prefiksa “vor-” i njihove upotrebe:

 1. Napred, ispred: Prefiks “vor-” često ukazuje na kretanje prema naprijed, ispred ili u blizini nečega. Na primjer:
  • vorgehen (ići naprijed)
  • vorzeigen (pokazati, staviti ispred)
 2. Prije, ranije, prethodno: “vor-” može značiti da se nešto događa prije nečega drugog ili prije određenog vremena. Na primjer:
  • vorbereiten (pripremiti, spremati prethodno)
  • voraussehen (predvideti, unaprijed vidjeti)
 3. Izložiti, izlagati: Prefiks “vor-” može se koristiti kako bi ukazao na izlaganje ili izloženost nečemu. Na primjer:
 4. U korist, za: “vor-” može značiti da se nešto radi u korist nečega ili nekoga. Na primer:
  • vorschlagen (predložiti)

Kao i kod prefiksa “aus-“, značenje glagola sa prefiksom “vor-” ne može uvijek biti doslovno izvedeno iz značenja osnovnog glagola i prefiksa “vor-“. Značenje nekih glagola sa prefiksom “vor-” može biti idiomatično i zavisi od konteksta u kojem se koriste.

Takođe, u njemačkom jeziku, prefiks “vor-” može se odvojiti od glagola u rečenici. Kada se koriste u rečenici, odvojeni prefiksi obično idu na kraj rečenice. Na primjer:

 • Er stellt sich uns vor. (On se predstavlja nama.)

U ovom slučaju, prefiks “vor-” se odvojio od glagola “vorstellen” i premješten je na kraj rečenice.

Primjeri njemačkih glagola sa prefiksom “vor-”

vorbereiten pripremiti
vorgehen ići napred
vorhaben imati plan, namjeravati
vorhersagen predvidjeti, prognozirati
vorkommen pojaviti se, naći se
vorlegen predložiti, prezentovati
vorlesen čitati naglas
vornehmen obaviti, izvršiti
vorrücken napredovati, pomaknuti se napred
vorschlagen predložiti
vorsetzen postaviti ispred (nekoga)
vorstellen predstaviti, zamisliti
vorwerfen prebacivati, optuživati
vorziehen povući napred, dati prednost
vorausgehen ići ispred, prethoditi
vorausplanen unapred planirati
voraussehen predvidjeti, anticipirati
voraussagen unapred reći, prognozirati