Opšti uslovi poslovanja za Online kurs njemačkog jezika

1. Pristup kursu: Prijavom na kurs, korisnici dobijaju pristup obrazovnom materijalu na portalu. Premium članarina iznosi 20 eura i pokriva godišnji pristup kursu.

2. Obaveze članova: Članovi se obavezuju da neće distribuirati, prodavati ili neovlašteno koristiti materijale i sadržaje dostupne na kursu. Svi materijali su autorsko djelo i zaštićeni su od neovlaštenog kopiranja i distribucije.

3. Otkazivanje i povrat novca: Korisnici mogu otkazati svoje članstvo u roku od 14 dana od datuma uplate bez navođenja razloga. U tom slučaju, iznos uplate će biti vraćen u cijelosti. Nakon tog perioda, povrat novca nije moguć.

4. Promjene u uslovima i cijeni: Organizator kursa zadržava pravo na promjenu cijena i opštih uslova poslovanja. Svaka promjena će biti unaprijed objavljena na web stranici kursa.

5. Odricanje od odgovornosti: Organizator kursa ne snosi odgovornost za eventualne prekide u radu portala uslijed tehničkih problema ili održavanja. Također, ne garantuje uspjeh na ispitima ili postizanje određenog nivoa znanja jezika.

6. Privatnost i zaštita podataka: Organizator kursa obavezuje se da će čuvati privatnost i osobne podatke korisnika u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

7. Prihvatanje uslova: Registracijom i uplatom članarine, korisnici izražavaju saglasnost sa ovim Opštim uslovima poslovanja. Svako korištenje sadržaja kursa smatra se prihvatanjem aktuelnih uslova poslovanja.

Ovi uslovi poslovanja predstavljaju osnovu za korištenje i pristup online kursu njemačkog jezika i služe kao smjernica za očekivanja i odgovornosti kako organizatora tako i korisnika.