Povratni glagoli

Reflexive Verben

Sadržaj

Povratni glagoli u njemačkom jeziku: Vodič kroz upotrebu i primjene

Povratni glagoli su ključni za ispravno izražavanje različitih radnji, stanja i osjećaja. Ovdje su detaljno objašnjeni kroz primjere kako bi se olakšalo njihovo razumijevanje.

Učenje njemačkog jezika donosi sa sobom različite gramatičke izazove, a jedan od ključnih aspekata koji zahtijeva posebnu pažnju jesu povratni glagoli. Ovi glagoli su neizostavni dio svakodnevne komunikacije i igraju važnu ulogu u izražavanju različitih radnji, stanja ili osjećaja. Razumijevanje povratnih glagola nije samo pitanje gramatičke ispravnosti; oni su fundamentalni za pravilno izražavanje misli i osjećaja u mnogim situacijama.

]U ovom vodiču, istražit ćemo što povratni glagoli jesu, kako se koriste i formiraju u njemačkom jeziku, te ćemo pružiti konkretne primjere koji će vam pomoći da ih bolje razumijete i koristite. Kroz detaljne objašnjenja i praktične primjere, cilj nam je osigurati da steknete dublje razumijevanje ovog važnog dijela njemačke gramatike i da se osjećate sigurnije u njegovoj upotrebi, bilo u pisanju ili govoru.

Šta su povratni glagoli?

Povratni glagoli u njemačkom jeziku su glagoli koji se uvijek koriste s povratnom zamjenicom (sich). Ovi glagoli ukazuju na to da subjekt radnje istovremeno djeluje i kao objekt radnje. Drugim riječima, subjekt vrši radnju na samom sebi.

Na primjer, glagol “sich waschen” (prati se) znači da subjekt obavlja radnju pranja na samom sebi. U ovoj rečenici, “ich wasche mich” (ja se perem), “ich” je subjekt koji obavlja radnju pranja, a “mich” je povratna zamjenica koja ukazuje da se radnja obavlja na samom subjektu.

Povratni glagoli su važan dio njemačkog jezika jer pomažu u preciznijem izražavanju različitih radnji, stanja i osjećaja. Oni se koriste u različitim kontekstima, kao što su svakodnevne aktivnosti, emocionalna stanja i između ostalog, društvene interakcije.

Tabela povratnih zamjenica

Personalpronomen Akkusativ Dativ
ich mich mir
du dich dir
er/sie/es sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich sich

Povratne zamjenice u njemačkom jeziku mogu se koristiti u akuzativu ili dativu, ovisno o tome kako glagol s kojim se koriste zahtijeva komplement. Evo kako razlikovati kada koristiti koju:

 1. Povratne zamjenice u akuzativu:
  • Koriste se kada je radnja usmjerena izravno na subjekt.
  • Primjer: Ich wasche mich. (Ja se perem.)
   • Ovdje “mich” (Doslovno: “Ja perem mene.” se prevodi naš jezik kao “Ja se perem.”) je povratna zamjenica u akuzativu jer je direktni objekt radnje pranja.
 2. Povratne zamjenice u dativu:
  • Koriste se kada je radnja usmjerena na subjekt na posredan način.
  • Primjer: Ich wasche mir die Hände. (Ja perem meni (odnosno sebi) ruke.)
   • U ovom slučaju, “mir” (sebi) je povratna zamjenica u dativu jer se glagol “waschen” odnosi na ruke (Hände), koje su ovom slučaju direktni objekat.

Bitno je razumjeti da glagol određuje hoće li se koristiti povratna zamjenica u akuzativu ili dativu. Neki glagoli uvijek zahtijevaju akuzativ (kao “sich waschen”), dok drugi zahtijevaju dativ (kao “sich vorstellen” – predstaviti se). Učenje i praksa s različitim glagolima pom

Važno-zapamti

Kada se povratna zamjenica odnosi na subjekat, onda zamjenica stoji u akuzativu, dok se

Bitno je razumjeti da glagol određuje hoće li se koristiti povratna zamjenica u akuzativu ili dativu. Neki glagoli uvijek zahtijevaju akuzativ (kao “sich waschen”), dok drugi zahtijevaju dativ (kao “sich vorstellen” – predstaviti se).

Slični članci