Prefiksi glagola u njemačkom jeziku i njihova značenja

Die Präfixe von Verben im Deutschen und ihre Bedeutungen

Sadržaj

U njemačkom jeziku, prefiksi se često koriste za promjenu značenja osnovnih glagola ili stvaranje novih glagola. Neki od najčešćih prefiksa u kombinaciji s najčešćim nemačkim glagolima su:

 • an-: andeuten (naznačiti), anfangen (početi), ankommen (stići)
 • ab-: abnehmen (skinuti, mršaviti), absagen (otkazati), abgeben (predati)
 • auf-: aufstehen (ustati), aufnehmen (snimiti, primiti), aufhören (prestati)
 • aus-: aussehen (izgledati), ausgeben (trošiti), ausprobieren (isprobati)
 • be-: bekommen (dobiti), bemerken (primjetiti), beantworten (odgovoriti)
 • ein-: einkaufen (kupovati), einladen (pozvati), einsteigen (ući, ukrcati se)
 • er-: erreichen (dostići), erzählen (pričati), erkennen (prepoznati)
 • ge-: gehen (ići), geben (dati), gewinnen (pobijediti)
 • ver-: vergessen (zaboraviti), verlieren (izgubiti), versuchen (pokušati)
 • vor-: vorschlagen (predložiti), vorbereiten (pripremiti), vorstellen (predstaviti)
 • durch-: durchgehen (proći kroz), durchfahren (proći vozilom), durchsuchen (pretraživati)
 • ent-: entdecken (otkriti), entfernen (ukloniti), entscheiden (odlučiti)
 • über-: übersetzen (prevesti), übertragen (prenijeti), überlegen (razmisliti)
 • um-: umsteigen (presjedati), umziehen (preseliti se), umdrehen (okrenuti se)
 • unter-: unterbrechen (prekinuti), unternehmen (preduzeti), unterrichten (podučavati)
 • wieder-: wiederkommen (vratiti se), wiederholen (ponoviti), wiedersehen (ponovno vidjeti)
 • zer-: zerstören (uništiti), zerbrechen (slomiti), zerlegen (rastaviti)
 • zu-: zugeben (priznati), zunehmen (dobiti na težini), zustimmen (složiti se)
 • zurück-: zurückkehren (vratiti se), zurückgeben (vratiti), zurückziehen (povući se)
 • mit-: mitbringen (donijeti sa sobom), mitspielen (igrati zajedno), mitmachen (učestvovati)
 • nach-: nachdenken (razmišljati), nachfolgen (naslijediti), nachgehen (pratiti)
 • über-: überspringen (preskočiti), überarbeiten (revidirati), überwinden (prevazići)
 • voll-: vollenden (završiti), vollbringen (ostvariti), vollziehen (izvršiti)
 • fort-: fortsetzen (nastaviti), fortgehen (otići), fortfahren (nastaviti)
 • emp-: empfangen (primiti), empfehlen (preporučiti), empfinden (osjećati)
 • hin-: hinzufügen (dodati), hineingehen (ući), hinausgehen (izaći)
 • her-: herkommen (doći odavde), herstellen (proizvesti), herunterladen (preuzeti)
 • los-: losfahren (krenuti), losgehen (početi), loslassen (pustiti)
 • weg-: weggehen (otići), wegnehmen (uzeti), wegschmeißen (baciti)
 • fest-: festhalten (držati čvrsto), festlegen (odrediti), feststellen (utvrditi)

Neki prefiksi, kao što su “an-“, “ab-“, “auf-“, “aus-” i “ein-“, su odvojivi, što znači da se mogu odvojiti od glagola u rečenici i premještati se na kraj rečenice. Drugi prefiksi, kao što su “be-“, “er-“, “ge-“, “ver-” i “vor-“, ostaju vezani za glagol i ne odvajaju se u rečenici.

Imajte na umu da ovo nije sveobuhvatan popis, već samo primjeri najčešćih prefiksa koji se koriste u kombinaciji s najčešćim njemačkim glagolima. Prefiksi se mogu kombinovati s mnogim glagolima kako bi stvorili različite značenja i nijanse značenja.