Razgovor sa ljekarom na njemačkom jeziku

Gespräch mit dem Arzt auf Deutsch

Razgovor sa ljekarom je prilika za postavljanje pitanja o zdravlju, opisivanje simptoma i traženje medicinske pomoći. U ovakvim konverzacijama, korisno je znati osnovne fraze kao što su "Ich habe Schmerzen" (Imam bolove), "Ich fühle mich schwach" (Osjećam se slabo) ili "Welche Medikamente soll ich einnehmen?" (Koje lijekove trebam uzimati?). Također, važno je biti u mogućnosti precizno opisati svoje zdravstvene probleme kako bi ljekar mogao postaviti dijagnozu i propisati odgovarajući tretman.

Razgovor sa ljekarom

Kada Nijemci posjećuju ljekara u ordinaciji, postoji određeni protokol i kultura komunikacije koju obično slijede. Evo nekoliko ključnih tačaka o tome kako Nijemci razgovaraju s ljekarom:

  1. Formalnost: Nijemci su obično vrlo formalni kada razgovaraju s ljekarom. Uobičajeno je oslovljavati ljekara s “Herr Doktor” ili “Frau Doktor”, čak i ako pacijent poznaje ljekara lično.
  2. Direktnost: Nijemci su poznati po svojoj direktnosti, pa će jasno i precizno iznijeti svoje simptome i probleme. Nema puno okolišanja ili uljepšavanja.
  3. Pitanja: Pacijenti su obično vrlo informirani i postavljaju specifična pitanja o svojoj bolesti, tretmanu ili lijekovima. Očekuje se da će ljekar pružiti detaljne informacije.
  4. Povjerljivost: Povjerljivost je vrlo važna. Nijemci očekuju da će njihova medicinska povijest i informacije biti strogo čuvane.
  5. Termini: Biti tačan je ključno. Ako pacijent kasni na zakazani termin, to se smatra nepristojnim i može dovesti do dodatnih troškova.
  6. Zdravstveno osiguranje: Većina Nijemaca ima zdravstveno osiguranje, pa će na početku posjete ordinaciji često predati svoju zdravstvenu karticu medicinskoj sestri ili recepcionaru.
  7. Zahvalnost: Na kraju posjete, uobičajeno je zahvaliti se ljekaru i medicinskom osoblju. Fraze poput “Danke für Ihre Hilfe” (Hvala na vašoj pomoći) su česte.
  8. Follow-up: Ako je potrebno daljnje liječenje ili kontrolni pregled, pacijent će obično zakazati novi termin prije nego što napusti ordinaciju.
  9. Ljekovi: Ako ljekar propiše lijekove, pacijent će dobiti recept koji može iskoristiti u bilo kojoj apoteci. Nijemci često postavljaju pitanja o nuspojavama i interakcijama lijekova.
  10. Kultura povjerenja: U Njemačkoj postoji duboko ukorijenjeno povjerenje u medicinsku struku. Pacijenti obično imaju puno povjerenje u preporuke i savjete svog ljekara.

Posjeta ljekaru u Njemačkoj je iskustvo koje je obilježeno formalnošću, direktnošću i kulturom povjerenja. Pacijenti očekuju visok standard njege i profesionalnosti, dok ljekari očekuju jasnu komunikaciju i suradnju od svojih pacijenata.

Audio zapis dijaloga

Audio snimak

Razgovor između ljekarke i pacijenta

Dijalog između ljekara i pacijenta je temeljni dio medicinskog procesa, gdje se razmjenjuju informacije i gradi međusobno povjerenje. Ovaj razgovor nije samo razmjena medicinskih činjenica, već i interakcija gdje se empatija i razumijevanje isprepliću s profesionalnom brigom za pacijenta.

Pokreni Audio-Player da čuješ dijalog 

Ärztin / ljekarka
Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen? Dobar dan! Kako vam mogu pomoći?
Patient / pacijent
Hallo, Frau Doktor. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich habe die Grippe. Zdravo, gospođo doktor. Ne osjećam se dobro. Mislim da imam gripu.
Ärztin / ljekarka
Oh, das tut mir leid zu hören. Welche Symptome haben Sie genau? Oh, žao mi je što to čujem. Koje tačno simptome imate?
Patient / pacijent
Ich habe Fieber, starke Kopfschmerzen und mein Hals tut sehr weh. Imam groznicu, jake glavobolje i jako me boli grlo.
Ärztin / ljekarka
Haben Sie auch Schüttelfrost oder Schwitzen bemerkt? Da li ste primijetili i drhtavicu ili znojenje?
Patient / pacijent
Ja, besonders nachts. Ich wache oft auf und bin ganz verschwitzt. Da, posebno noću. Često se budim i sav sam znojan.
Ärztin / ljekarka
Wie steht es mit Ihrem Appetit? Essen Sie normal? Kako je sa vašim apetitom? Da li jedete normalno?
Patient / pacijent
Nein, ich habe kaum Appetit. Und ich fühle mich ständig müde und schlapp. Ne, skoro da nemam apetita. I stalno se osjećam umorno i iscrpljeno.
Ärztin / ljekarka
Haben Sie Probleme beim Atmen oder einen trockenen Husten? Imate li problema s disanjem ili suhi kašalj?
Patient / pacijent
Ja, ich huste viel und es fühlt sich trocken an. Da, puno kašljem i osjećaj je suh.
Ärztin / ljekarka
Das klingt wirklich nach einer Grippe. Ich werde Ihnen einige Medikamente verschreiben. Ruhen Sie sich aus und trinken Sie viel Wasser. Zvuči zaista kao gripa. Prepisaću vam neke lijekove. Odmarajte se i pijte puno vode.
Patient / pacijent
Danke, Frau Doktor. Ich hoffe, es geht mir bald besser. Hvala, gospođo doktor. Nadam se da će mi uskoro biti bolje.

Allgemeine Patientendaten – Opšti podaci o pacijentu

moguća pitanja prevod
Wie heißen Sie? Kako se zovete?
Wo sind Sie versichert? Gdje ste osigurani?
Haben Sie Ihre Krankenversichertenkarte dabei? Imate li Vašu karticu osiguranja pri sebi?
Wie groß sind Sie? Koliko ste visoki?
Wie schwer sind Sie? Koliko ste teški?
Wie lautet Ihre Adresse und Telefonnummer? Kako glasi Vaša adresa i broj telefona?
Gibt es Medikamente, die Sie auf keinen Fall nehmen dürfen? Postoje li lijekovi, koje ni u kom slučaju ne smijete uzeti?
Haben Sie Allergien gegen Medikamente? Imate li alergije na lijekove?
Wann haben Sie das letzte Mal gegessen und getrunken? Kada ste zadnji put jeli i pili?
Haben Sie Familienangehörige, die wir anrufen sollen? Imate li članova porodice koje trebamo nazvati?
Haben Sie Bekannte oder Familienangehörige, die Deutsch sprechen? Imate li poznanika / članova porodice koji govore njemački?

Schmerzen – Bolovi

moguća pitanja prevod
Seit wann haben Sie Beschwerden? Od kada imate tegobe?
Welche Beschwerden fühlen Sie? Koje tegobe osjećate?
Wo genau fühlen Sie Schmerzen? Gdje tačno osjećate bolove?
Haben Sie Übelkeit? Imate li mučninu?
Welche Stelle schmerzt besonders intensiv? Koje mjesto boli posebno intenzivno?
Wie Stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Koliko su jaki bolovi na skali od 1 do 10?
Seit wann haben Sie die Schmerzen? Od kada imate bolove?
Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben? Kako biste Vi opisali bolove?
Ist das der stärkste Schmerz, den Sie jemals hatten?   Je li to najsnažniji bol, koji ste ikada imali?
Ist der Schmerz plötzlich gekommen? Je li bol došao iznenada?
Ist der Schmerz: Da li je bol…
pochend pulsirajući
stechend probadajući
dumpf tup
Warum lagen Sie vor 5 Jahren im Krankenhaus? Zašto ste prije 5 godina ležali u bolnici?
Warum sind Sie nicht früher zu mir gekommen? Zašto niste ranije došli k meni?

Magen – Darm Trakt – Digestivni trakt

moguća pitanja prevod
  Haben Sie häufig Sodbrennen? Imate li često žgaravicu?
Haben Sie erbrochen? Jeste li povraćali?
Welche Farbe hatte das Erbrochene? Kakve je boje povraćano?
Haben Sie Blut erbrochen? Jeste li povraćali krv?
Wann war der letzte Stuhlgang? Kada je bila zadnja stolica?
Haben Sie Durchfall? Imate li proljev?
Wie häufig am Tag haben Sie Durchfall? Koliko često na dan imate proljev?
Leiden Sie unter Verstopfung? Patite li od zatvora?
Haben Sie Blut im Stuhlgang bemerkt? Jeste li primjetili krv u stolici?
Welche Farbe hat der Stuhlgang? Kakve je boje stolica?
Haben Sie Blähungen? Imate li nadutost (vjetrove)?

Kardiale und pulmonale Beschwerden – Kardijalne i pulmonalne tegobe

moguća pitanja prevod
Haben Sie Luftnot? Imate li kratak dah?
Haben Sie Brustschmerzen? Imate li bolove u grudima?
Haben Sie Herzrasen? Imate li ubrzano lupanje srca (tahikardiju)?
Waren Sie in letzter Zeit bewusstlos? Jeste li u zadnje vrijeme imali nesvjesticu?
Wie lange haben Sie schon Wasser in den Beinen? Kako dugo već imate vodu u nogama?
Hatten Sie jemals zuvor Wasser in den Beinen? Jeste li ikada prije imali vodu u nogama?
Ist Ihnen schwindelig? Je li Vam vrtoglavo / imate li vrtoglavicu?
Fühlen Sie sich schwächer als sonst? Osjećate li se slabije nego inače?

Možda Vas interesuje