A1
sein
biti | njegov

pomoćni glagol za gradnju perfekta

Verb · unregelmäßig · sein

Präsens: ist
Präteritum: war<b><i> </i></b>
Perfekt: <span style="color: #ff0000;"><strong>ist</strong></span> gewesen<b><i> </i></b>
Imperativ (du): Sei!<b><i> </i></b>

Značenje i konjugacija glagola sein

spona u rečenici

sie <span style="color: #ff0000;">ist</span> gut ona je dobra
er <span style="color: #ff0000;">ist</span> groß on je velik
sie <span style="color: #ff0000;">sind</span> entfernt oni su udaljeni
sei ganz, was du <span style="color: #ff0000;">bist</span> budi skroz, ono što si
sie <span style="color: #ff0000;">ist</span> nicht zu sprechen s njom se ne može govoriti
was ist zu tun? šta je činiti?

sein: postojati; biti

Ich denke, also bin ich. Mislim, dakle postojim. (Lat.: Cogito ergo sum)
dem ist so tako je
dem ist nicht so nije tako
alles, was war, ist und sein wird sve što je bilo, što jeste i što će biti
Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Biti ili ne biti, to je pitanje ovdje (Citat iz Hamleta)

 sein: prisvojna zamjenica – njegov; svoj

Nominativ i akuzativ 3. lica jednine

sein Freund njegov prijatelj
sein Freund sein biti njegov prijatelj
sein Haus njegova kuća
Sein</span> Finger blutet. Njegov prst krvari.
Sein</span> Herz ist gebrochen. Njegovo srce je slomljeno.
Sein</span> Traum wurde wahr. Njegov san se ostvario.
Er wäscht <span class="match">sein</span> Auto. On pere svoj auto.

Sinonimi

besitzen, verfügen, sich befinden, exisitieren

Konjugacija

Präsens

ich bin
du bist
er ist
wir sind
ihr seid
sie sind

Präteritum

ich war
du warst
er war
wir waren
ihr wart
sie waren

Imperativ

sei (du)
seien wir
seid ihr
seien Sie

Konjunktiv I

ich sei
du sei(e)st
er sei
wir seien
ihr sei(e)t
sie seien

Konjunktiv II

ich wäre
du wär(e)st
er wäre
wir wären
ihr wär(e)t
sie wären

Infinitiv

sein
zu sein

Partizip

seiend
gewesen

Perfekt

ich bin gewesen
du bist gewesen
er ist gewesen
wir sind gewesen
ihr seid gewesen
sie sind gewesen

Plusquamperfekt

ich war gewesen
du warst gewesen
er war gewesen
wir waren gewesen
ihr wart gewesen
sie waren gewesen

Futur I

ich werde sein
du wirst sein
er wird sein
wir werden sein
ihr werdet sein
sie werden sein

Futur II

ich werde gewesen sein
du wirst gewesen sein
er wird gewesen sein
wir werden gewesen sein
ihr werdet gewesen sein
sie werden gewesen sein

Fraze, izreke i poslovice

Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins Nepodnošljiva lakoća postojanja, roman, Milan Kundera
Kann sein. Može biti.
Mag sein. Moguće je.
Jedem das Seine. (imenica) Svakom svoje / njegovo.
Lass gut <span class="match">sein</span>. Ostavi to.
Strafe muss <span class="match">sein</span>. Mora postojati kazna.
Ordnung muss  <span class="match">sein</span>. Mora biti red.
Kann das <span class="match">sein?</span> Može li to biti?
Jedem <span class="match">sein Schicksal</span>. Svakom svoja sudbina.
Wir wollen international sein. Želimo biti međunarodni.
Er wollte reich sein. Htio je biti bogat.