A1
zu
ka

Adverb · Präposition · Konjuktion

prilog: označava (visoku ili nisku) mjeru koja se više ne čini prikladnom ili prihvatljivom

zu viel previše
zu wenig premalo
zu hoch previsoko
zu tief preduboko
zu salzig preslano
zu hell presvijetlo
Was zu viel ist, ist zu viel. Što je previše, previše je.

označava pravac kretanja do određene tačke, cilja, kretanje prema cilju

sie geht auf ihn zu ona ide prema njemu
da kommt was auf mich zu nešto mi dolazi

izražava se kao poziv da nešto treba zatvoriti

Tür zu! Zatvori vrata!
Fenster zu! Zatvori prozor!
Mund zu! Zatvori usta!

izražava da je nešto zatvoreno

Die Tür ist zu! Vrata su zatvorena!
Das Fenster ist zu! Prozor je zatvoren!

Infinitivkonstruktionen mit zu

zu + infinitiv na kraju rečenice

Ich habe keine Zeit, zu dir zu kommen. Nemam vremena da dođem k tebi. (…da ti dođem.)
Sie hat kein Geld, zu reisen. Ona nema novca da putuje.

bezlični izrazi – poslije rečeničke konstrukcije sa “es”

Es macht Spaß, mit dir Deutsch zu lernen. Zabavno je sa tobom učiti njemački.
Es ist die höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Krajnje je vrijeme da se ide kući.
Es ist zu deinem Besten. To je za tvoje dobro.

poslije rečeničke konstrukcije sa haben + imenica

Ich habe Lust, ins Kino zu gehen. Imam volju da idem u kino.
Ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Imam pile da čerupam s tobom. (S tobom imam nešto raspraviti.)

kod razdvojivih glagola se zu umeće između prefiksa i infinitiva

Ich habe Absicht, sie zum Abendessen ein<span style="color: #ff0000;"><strong>zu</strong></span>laden. Imam namjeru da je pozovem na večeru.
Ich versuche die ganze Zeit, ihn an<span style="color: #ff0000;"><strong>zu</strong></span>rufen. Svo vrijeme ga pokušavam nazvati.