B1
der Angehörige
pripadnik (porodice), sinonim za članove porodice

substantiviertes Adjektiv · Maskulin