A2
auffordern
iziskivati | zahtijevati od nekoga da uradi određenu radnju

regelmäßig · haben · trennbar