Perfekt

Perfektom izražavamo da je neka radnja završena u prošlosti. Perfekt koristimo prije svega kada rezultat ili posljedica završene radnje stoji u prvom planu. Perfekt se u njemačkom jeziku gradi od pomoćnih glagola haben ili sein i participa perfekta (Partizip II). Pomoćni glagol  sein se koristi sa glagolima promjene mjesta, promjene stanja i sa glagolima werden, bleiben, passieren, geschehen, vorkommen, gelingen, misslingen, glücken, missglücken, begegnen i scheitern.

Pomoćni glagol stoji na drugom mjestu u rečenici i mijenja se po licima. Particip perfekta (Partizip II) stoji na kraju rečenice i ne mijenja se nikada. U njemačkom svakodnevnom govoru se perfekt često koristi umjesto preterita.

Kako se formira perfekt sa pomoćnim glagolima haben i sein?

Pomoćni glagol (haben / sein) + Partizip II (na kraju rečenice)

Pomoćni glagol ovdje znači da se na drugom mjestu u glavnoj rečenici (gdje stoji konjugirani glagol) nalazi glagol koji nam pomaže da formiramo perfekt. Ovaj pomoćni glagol sam po sebi nema značenja, ima samo gramatičku funkciju.

Stoga postoje u osnovi samo dva moguća glagola koji se mogu koristiti kao pomoćni glagol, i to glagol „haben“ i glagol „sein“.

Prezent pomoćnog glagola haben:

ich habe wir haben
du hast ihr habt
er, sie, es hat sie haben

Sa glagolom haben tvore perfekt:

1. svi prelazni glagoli, npr.: sagen, fragen
2. svi povratni glagoli, npr.: sich waschen, sich freuen
3. velika većina bezličnih glagola, npr.: es regnet, es dämmert
4. mnogi neprelazni glagoli, npr.: schlafen, liegen

Prezent pomoćnog glagola sein:

ich bin wir sind
du bist ihr seid
er, sie, es ist sie sind

Sa glagolom sein  tvore perfekt neprelazni glagoli koji znače:

1. promjenu mjesta, tj. kretanje s jednog mjesta na drugo, npr.: gehen, fahren
2. promjenu stanja, npr.: einschlafen, sterben
3. glagoli sein, werden i bleiben

pomoćni glagol particip II glagola fragen Prijevod
Ich habe gefragt Ja sam pitao. / Pitao sam.
Du hast gefragt Ti si pitao. Pitao si.
Er hat gefragt On je pitao. / Pitao je.
Wir haben gefragt Mi smo pitali. / Pitali smo.
Ihr habt gefragt Vi ste pitali. / Pitali ste.
Sie haben gefragt Oni su pitali. / Pitali su.
Ich bin gereist Ja sam putovao/-la. / Putovao/-la sam.
Du bist gereist Ti si putovao/-la. Pitao/-la si.
Er ist gereist On je putovao. / Putovao je.
Wir sind gereist Mi smo putovali. / Putovali smo.
Ihr seid gereist Vi ste putovali. / Putovali ste.
Sie sind gereist Oni su putovali. / Putovali su.