A1
sein
biti | njegov

pomoćni glagol za gradnju perfekta

Verb · unregelmäßig · sein

Präsens: ist
Präteritum: war 
Perfekt: ist gewesen 
Imperativ (du): Sei! 

Značenje i konjugacija glagola sein

sie ist gut ona je dobra
er ist groß on je velik
sie sind entfernt oni su udaljeni
sei ganz, was du bist budi skroz, ono što si
sie ist nicht zu sprechen s njom se ne može govoriti
was ist zu tun? šta je činiti?
Ich denke, also bin ich. Mislim, dakle postojim. (Lat.: Cogito ergo sum)
dem ist so tako je
dem ist nicht so nije tako
alles, was war, ist und sein wird sve što je bilo, što jeste i što će biti
Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Biti ili ne biti, to je pitanje ovdje (Citat iz Hamleta)
sein Freund njegov prijatelj
sein Freund sein biti njegov prijatelj
sein Haus njegova kuća
Sein Finger blutet. Njegov prst krvari.
Sein Herz ist gebrochen. Njegovo srce je slomljeno.
Sein Traum wurde wahr. Njegov san se ostvario.
Er wäscht sein Auto. On pere svoj auto.

Sinonimi

besitzen, verfügen, sich befinden, exisitieren

Konjugacija

Fraze, izreke i poslovice

Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins Nepodnošljiva lakoća postojanja, roman, Milan Kundera
Kann sein. Može biti.
Mag sein. Moguće je.
Jedem das Seine. (imenica) Svakom svoje / njegovo.
Lass gut sein. Ostavi to.
Strafe muss sein. Mora postojati kazna.
Ordnung muss  sein. Mora biti red.
Kann das sein? Može li to biti?
Jedem sein Schicksal. Svakom svoja sudbina.
Wir wollen international sein. Želimo biti međunarodni.
Er wollte reich sein. Htio je biti bogat.