Učionica puna radosti i znanja

Klassenzimmer voller Freude und Wissen

U srcu šarene učionice, mjesto je živahne razmjene znanja i ideja. Uzbuđenje učenika je vidljivo kroz njihove podignute ruke, dok sunčeva svjetlost koja preplavljuje prostoriju naglašava atmosferu marljivog učenja.

Sadržaj

Živahna učionica gdje mnoštvo djece se igrajući uči

Za opisivanje ove slike potreban je vokabular koji obuhvaća sljedeće aspekte:

 1. Obrazovno okruženje i aktivnosti:
  • Učionica, aktivno učenje, edukativni materijali
  • Lekcija, geografija, matematika, opšte znanje, kreativne aktivnosti
 2. Uloga učitelja i interakcija s učenicima:
  • Učiteljica, postavljanje pitanja, pedagog, podržavajući, poticajni
 3. Učenici i njihovo ponašanje:
  • Djeca, podizanje ruku, odgovori, pitanja, budna znatiželja
 4. Ambijent učionice:
  • Svjetlost, svijetle boje, otvorenost, inkluzivnost
  • Uredni redovi, stolovi, školski pribor (olovke, papir, boje)
 5. Edukativni materijali i oprema:
  • Geografska karta Evrope, školski pribor, materijali za kreativne aktivnosti
 6. Cilj obrazovanja:
  • Praktično iskustvo, intelektualni razvoj, kreativni razvoj

Korištenje ovog vokabulara omogućava detaljno opisivanje scene u učionici, naglašavajući dinamiku između učitelja i učenika, kao i važnost obrazovnog okruženja za poticanje učenja i kreativnosti.

Učenici u učionici

Šta je na slici?

Koliko učenika je na slici? Koji predmet uče? Kako su raspoređeni? Zašto drže podignutu ruku? Kakva je atmosfera u učionici?

Was ist auf dem Bild?

Wie viele Schüler sind auf dem Bild? Welches Fach lernen sie? Wie sind sie angeordnet? Warum heben sie die Hand? Wie ist die Atmosphäre im Klassenzimmer?

Interpretacija slike

Koji predmeti se nalaze na stolovima učenika? Kakvo je raspoloženje među učenicima tijekom nastave? Koja bi mogla biti tema nastave?

Bildinterpretation

Welche Gegenstände sind auf den Schülertischen zu sehen? Wie ist die Stimmung unter den Schülern während des Unterrichts? Was könnte das Thema des Unterrichts sein?

Audio snimci

Koristite audio snimke za bolje učenje jezika slušanjem: upoznavanje sa izgovorima,  intonacijama i frazama iz svakodnevnog govora.

Audioaufnahmen

Verwenden Sie Audioaufnahmen für ein besseres Sprachlernen durch Zuhören: Machen Sie sich mit Aussprachen, Intonationen und Phrasen aus dem Alltagsgespräch vertraut.

Opis slike na njemačkom jeziku za osnovni nivo

Bildbeschreibung

Auf dem Bild ist ein Klassenzimmer zu sehen, in dem Kinder und ihre Lehrerin sind. Die Lehrerin steht vorne und hält ein Buch in ihrer Hand. Sie schaut zu den Kindern und fragt sie etwas. Die Kinder sitzen an ihren Tischen und viele heben ihre Hand. Sie wollen die Antwort sagen, weil sie die Frage der Lehrerin wissen.

Die Tische der Kinder sind in Reihen und die Kinder schauen nach vorne zur Lehrerin und zur Tafel. An der Tafel stehen Zahlen und Rechnungen. Es sieht aus, als ob sie Matheunterricht haben. Auf der Tafel ist auch eine Karte von Europa. Vielleicht lernen sie auch etwas über Geografie.

Die Kinder sind glücklich und sehen interessiert aus. Sie tragen bunte Kleidung. Das Klassenzimmer ist hell und freundlich. Es gibt viele bunte Bilder und Zeichnungen an den Wänden. Auf den Tischen der Kinder liegen Stifte, Papier und Bücher. Sie haben auch Farben und Bastelsachen, damit sie malen und basteln können.

Es gibt Fenster im Klassenzimmer und es ist Tag. Vielleicht ist es Frühling oder Sommer, weil es draußen hell ist und die Sonne scheint. Die Kinder scheinen Spaß am Lernen zu haben und die Lehrerin sieht nett aus. Sie hilft den Kindern, neue Dinge zu lernen.

Das Klassenzimmer ist ein Ort, wo Kinder jeden Tag lernen und spielen. Sie lernen rechnen, lesen und schreiben, aber auch viel über die Welt. Die Lehrerin ist wichtig, weil sie den Kindern hilft, klug zu werden und viele Fragen zu beantworten. Alle sehen glücklich aus und das Klassenzimmer ist ein schöner Ort.

Opis slike

Na slici se vidi učionica u kojoj su djeca i njihova učiteljica. Učiteljica stoji naprijed i drži knjigu u ruci. Gleda djecu i nešto ih pita. Djeca sjede za svojim stolovima i mnoga dižu ruku. Žele reći odgovor jer znaju pitanje učiteljice.

Stolovi djece su poredani u redovima i djeca gledaju naprijed prema učiteljici i ploči. Na ploči su brojevi i računi. Izgleda kao da imaju matematiku. Na ploči je i karta Europe. Možda uče i nešto o geografiji.

Djeca su sretna i izgledaju zainteresirano. Nose šarenu odjeću. Učionica je svijetla i prijateljska. Na zidovima ima puno šarenih slika i crteža. Na stolovima djece su olovke, papir i knjige. Imaju i boje i materijale za kreativni rad, pa mogu slikati i izrađivati razne stvari.

U učionici ima prozora i dan je. Možda je proljeće ili ljeto jer je vani svijetlo i sunce sja. Čini se da djeca uživaju u učenju, a učiteljica izgleda ljubazno. Ona pomaže djeci da uče nove stvari.

Učionica je mjesto gdje djeca svakodnevno uče i igraju se. Uče računati, čitati i pisati, ali i mnogo toga o svijetu. Učiteljica je važna jer pomaže djeci da postanu pametna i odgovara na mnoga njihova pitanja. Svi izgledaju sretno i učionica je lijepo mjesto.

Opis slike na njemačkom jeziku za napredni nivo

Bildbeschreibung

Das Bild zeigt ein lebhaftes Klassenzimmer, in dem aktives Lernen stattfindet. Eine Lehrerin steht an der Vorderseite des Raumes und hält ein Buch in der Hand, womöglich stellt sie den Schülern eine Frage.

Die Kinder sitzen an ihren Tischen, die in ordentlichen Reihen angeordnet sind, und viele von ihnen haben ihre Hände erhoben, bereit, zu antworten oder eine Frage zu stellen. Die Helligkeit, die den Raum durchflutet, und die lebhaften Farben des Klassenzimmers tragen zu einer Atmosphäre der Offenheit und Inklusion bei.

Der Innenraum ist mit lehrreichen Materialien geschmückt; an der Wand ist eine geographische Karte Europas zu sehen, was auf eine mögliche Lektion in Geographie oder Allgemeinwissen hinweist. Die Tische sind mit einer Fülle an Schulmaterialien ausgestattet, einschließlich Stifte, Papier, Farben und weitere Materialien für kreative Aktivitäten, was die Bedeutung praktischer Lernerfahrungen unterstreicht.

Die Kinder zeigen eine Haltung aufmerksamer Neugier, und die Lehrerin erscheint als eine unterstützende und anregende Erzieherin. Insgesamt spiegelt das Bild eine positive Lernumgebung wider, die die intellektuelle und kreative Entwicklung der Kinder fördert.

Prevod opisa slike

Slika prikazuje učionicu punu života u kojoj se odvija aktivno učenje. Učiteljica stoji na čelu učionice držeći knjigu u ruci, vjerovatno postavljajući pitanje učenicima.

Djeca sjede za svojim stolovima, poredanim u uredne redove, a mnoga od njih su podigla ruke, spremna da odgovore ili postave pitanje. Svjetlost koja ispunjava prostoriju i svijetle boje učionice doprinose atmosferi otvorenosti i inkluzivnosti.

Unutrašnjost je ukrašena edukativnim materijalima; na zidu je vidljiva geografska karta Europe, što ukazuje na moguću lekciju iz geografije ili općeg znanja. Stolovi su bogato opremljeni školskim priborom, uključujući olovke, papir, boje i druge materijale za kreativne aktivnosti, što naglašava važnost praktičnog iskustva u učenju.

Djeca pokazuju stav budne znatiželje, a učiteljica se pojavljuje kao podržavajući i poticajni pedagog. Sve u svemu, slika odražava pozitivno okruženje za učenje koje promovira intelektualni i kreativni razvoj djece.