Uslovi korištenja stranice njemacki.eu

Sljedeći Uslovi korištenja čine osnovu za upotrebu URL-a “https://njemacki.eu”, Knappenstr. 5, 45327 Essen (u daljnjem tekstu: „njemacki.eu“)  ili usluge koje se nude pod njim ako su podložne registraciji. Ovdje navedeni Uslovi korištenja služe ne samo našoj nego i Vašoj (u daljnjem tekstu “Vi” ili “korisnik”) zaštiti  i stoga predstavljaju važan preduslov za sigurno i redovito korištenje naših usluga. Stoga molimo za razumijevanje, da se upotreba naših usluga može odvijati samo na temelju sljedećih Uslova korištenja.

I. Obim zaključivanje ugovora

 1. Ovi Uslovi korištenja primjenjuju se na sve internetske usluge stranice https://njemacki.eu (u daljnjem tekstu „njemacki.eu“), do koje se može doći putem URL adrese  https://njemacki.eu i https://nemacki.eu, uključujući sve podstranice ili aplikacije (Android, iOS). Kada se registrujete kao korisnik njemacki.eu, morate pristati na ove Uslove korištenja. Nakon prihvatanja Uslova korištenja i dovršene registracije, između vas i njemacki.eu zaključit će se obvezujući ugovor o korištenju na temelju ovih Uslova korištenja. Njemacki.eu pruža svoje usluge isključivo prema ovim Uslovima korištenja.
 2. Odlučujuća je trenutna verzija Uslova korištenja u trenutku zaključenja ugovora. To će vam biti dato tokom registracije.
 3. Ovi Uslovi korištenja primjenjuju se čak i ako koristite usluge koje nude druge web stranice koje pružaju pristup uslugama na njemacki.eu u cijelosti ili djelomično.
 4. Uslovi korištenja mogu uključivati ​​druge pravne ugovore, ovisno o prirodi upotrebe ili statusu korisnika. Ako se za upotrebu usluge njemacki.eu primjenjuju dodatni uslovi, to će se zasebno naznačiti na odgovarajućem mjestu. U slučaju nedosljednosti između uslova i odredbi Uslova korištenja i onih u bilo kojim dodatnim ugovorima, posljednji će imati prednost u odnosu na relevantnu uslugu.
 5. Pored pristupa sadržajima na njemacki.eu i aplikacijama, korisnik ima i značajke kao što su komentari korisnika, bilješke o učenju, ključne riječi i slično (u daljnjem tekstu “korisnički sadržaj”)

II Registracija na njemacki.eu

 1. Većina usluga koje nudi njemacki.eu može se koristiti samo kada se registriujete. Registracija se odvija otvaranjem korisničkog računa, što zahtijeva Vaš pristanak na ove Uslove korištenja. Maloljetnici moraju predati pismo o pristanku svojih zakonskih staratelja stranici njemacki.eu (vidi adresu u preambuli) prije registracije.
 2. Registracija na njemacki.eu je besplatna.
 3. Za upotrebu i obradu ponuđenih usluga, njemacki.eu je dozvoljeno prikupljanje, pohrana, obrada i korištenje određenih ličnih podataka korisnika. Rukovanje Vašim podacima uvijek se odvija u skladu sa njemačkim zakonskim odredbama. Za više informacija o privatnosti u vezi s uslugama koje nudi njemacki.eu, pogledajte našu politiku privatnosti: Zaštita privatnosti na stranici njemacki.eu
 4. Prilikom registracije morate da navedete istinite i potpune podatke i da ih ažurirate. Nakon registracije dobit ćete potvrdu na e-mail adresu koju ste naveli. Klikom na linkove navedene u e-mailu potvrđujete ispravnost podataka koje ste dostavili i zaključujete registraciju na njemacki.eu. njemacki.eu će vam pružiti ugovor o korištenju na e-mail adresu koju ste dobili.
 5. Čuvajte svoje pristupne podatke u tajnosti! Vi ste jedini odgovorni za sve aktivnosti izvršene putem vašeg korisničkog računa.
 6. Njemacki.eu izričito zadržava pravo da odbije zahteve za registraciju. U tom slučaju njemacki.eu može ukratko putem e-maila Vas obavijestiti o razlozima odbijanja, ali ne postoji obaveza.

III. Usluge koje nudi njemacki.eu, upotreba sadržaja na njemacki.eu

 1. njemacki.eu je internetska platforma koja nudi obrazovne sadržaje o Njemačkoj i njemačkom jeziku u obliku video zapisa, audio fajlova, dokumenata ili drugih oblika (“obrazovni sadržaji”).
 2. Usluge i obrazovni sadržaji koji se nude na njemacki.eu pružat će se dijelom besplatno, dijelom uz naknadu. Ponude uz naknadu su uvijek jasno označene kao takve.
 3. Sadržaje ponuđene na njemacki.eu, bilo da su korisnički ili obrazovni sadržaji, registrovani korisnici mogu koristiti isključivo u svoje svrhe, tj. pregledavati putem interneta na njemacki.eu. Preuzimanje izvan stranice njemacki.eu je neprihvatljivo, u bilo koje svrhe. Ako se sadržaj ponudi za preuzimanje, preuzimanje je dopušteno samo u skladu s odgovarajućim Uslovima korištenja (npr. Plaćanje) koji su s njim komunicirani i koji se ne mogu kopirati, dalje upotrebljavati ili prosljeđivati ​​trećim stranama. Pravo na preuzimanje ne podrazumijeva nikakav prijenos ili daljnje davanje autorskih prava; njemacki.eu zadržava sva prava koja korisniku nisu izričito dodijeljena. Sadržaj namijenjen za preuzimanje uvijek je označen kao takav.
 4. Da biste mogli koristiti usluge koje nudi njemacki.eu, morate ispuniti određene tehničke zahtjeve koji nisu predmet usluge koju nudi njemacki.eu (posebno morate imati pristup Internetu (preporučena širina pojasa najmanje 2000 DSL linija) i računalo s internetskim mogućnostima upotrebu potrebnog softvera (npr. Internet pretraživač, Flash dodatak itd.).

IV. Korištenje plaćenih obrazovnih sadržaja

 1. Za plaćanja na njemacki.eu, uglavnom nudimo metode offline plaćanja (uplata na tekući račun njemacki.eu), Paypal i kreditne kartice.
 2. Kada plaćate kreditnom karticom ili Paypalom, opterećenje Vašeg bankovnog računa odvija se po završetku narudžbe. Kada plaćate offline plaćanjem, novac uplaćujute na tekući račun njemacki.eu, teret vašeg bankovnog računa obično je nekoliko dana kasnije. Troškove transakcije snosi kupac.
 3. Predstavljanje proizvoda u internetskoj trgovini ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu, već neobavezujući mrežni katalog. Klikom na dugme “Kupi” ili “Aktiviraj kurs” šaljete obvezujuću narudžbu za robu koja se nalazi u košarici. Potvrda primitka Vaše narudžbe vrši se zajedno s prihvaćanjem narudžbe odmah nakon slanja automatiziranom e-mailom. Za nove kupce bez postojećeg korisničkog računa na njemacki.eu: Ako potvrdite vašu e-mail adresu aktiviranjem veze sadržane u potvrdnom emailu, registracija je završena i nastao je ugovor sa njemacki.eu.
 4. njemacki.eu može u bilo kojem trenutku ukloniti pojedinačne sadržaje s platforme. Ponude za upotrebu pojedinačnih sadržaja nisu obavezujuće. Ne postoji pravo na stalnu dostupnost svih obrazovnih sadržaja objavljenih na njemacki.eu u bilo kojem trenutku, i stoga nema tvrdnje da će sav sadržaj dostupan na početku pretplate ostati dostupan cijelo vrijeme trajanja pretplate.
 5. Plaćeni sadržaji ostaju dostupni do kraja trajanja pretplate.
 6. Ako koristite plaćene obrazovne sadržaje, sklapate ugovor sa njemacki.eu koji je dobavljač materijala. Sve platne transakcije obrađuju se preko njemacki.eu ili trećih pružatelja usluga, s kojima njemacki.eu zajedno radi na obradi platnih transakcija (trenutno npr. Paypal).
 7. U transakciji spremamo tekst ugovora i šaljemo vam podatke o narudžbi i naše uslove korištenja putem e-maila. Ovdje također možete u bilo kojem trenutku pogledati Uslove korištenja. Detalji Vaše narudžbe više nisu dostupni putem interneta iz sigurnosnih razloga.

V. Obaveze korisnika

 1. Dužni ste u tajnosti čuvati svoje pristupne podatke (korisničko ime, lozinku) i spriječiti treće strane da pristupe vašem članskom računu. Vaš članski račun ne može se prenijeti trećim osobama. Konkretno, zabranjeno Vam je pružanje pristupa uslugama njemacki.eu trećim osobama putem Vašeg članskog računa kako biste izbjegli bilo koje primjenjive troškove. Dužni ste odmah obavijestiti njemacki.eu ako postoje naznake zloupotrebe vašeg članskog računa ili ako ste postali svjesni da je treća strana neovlašteno uzela na znanje vaše pristupne podatke.
 2. Slažete se da ćete se pridržavati važećih zakona i propisa kada koristite njemacki.eu. Konkretno, ne možete objavljivati ​​ili stavljati na raspolaganje preko njemacki.eu bilo koji sadržaj, materijale ili informacije koji krše bilo koji zakon i / ili ove Uslove korištenja. Konkretno, umnožavanje, objavljivanje i distribucija (uključujući radio, TV ili Internet) sadržaja sa njemacki.eu (videozapisi, preuzimanja, drugi materijali koji se pružaju), u bilo kojem obliku je zabranjeno.
 3. Usluge koje nudi njemacki.eu ne možete ni na koji način zloupotrebiti. Zloupotreba je posebno u slijedećim slučajevima:
   1. Pored upotrebe u lične ugovorne svrhe, posebno upotreba koja bi zahtijevala davanje, prenos ili ostvarivanje autorskih prava ;
   2. Objavljivanje ili distribucija pornografskih, opscenih, seksističkih, klevetničkih, uvredljivih, prijetećih, poticajnih ili rasističkih sadržaja, informacija, softvera ili drugog materijala u komentarima ili na forumu;
   3. Bilo koji oblik oglašavanja proizvoda ili usluga, uključujući upotrebu podataka za širenje oglašavanja, osim ako njemacki.eu nije izričito pristao na to u pisanom obliku;
   4. Komercijalna upotreba usluga koje nudi njemacki.eu bez da je njemacki.eu prethodno pristao na komercijalnu upotrebu.
   5. Poduzmite sve radnje koje mogu utjecati ili ometati rad usluga na njemacki.eu (na primjer, pomoću softvera “robot”, “spider” ili “offline čitač” za automatsko generisanje korisničkih zahtjeva putem interneta; bombardovanje; uključivanje štetnih komponenti poput virusa, crva, trojanskih konja itd.);
   6. Svaka upotreba rejting sistema koja je u suprotnosti sa svrhom rejting sistema. To naročito uključuje podnošenje netačnih ili neopravdanih ocjena za na primjer, okolnosti koje se ne odnose na upotrebu ili kvalitetu sadržaja ili same usluge;
   7. Objavljivanje članaka i informacija s obmanjujućim i / ili neistinitim sadržajem.

VI. Prava na sadržaj korisnika

 1. Ako uvrstite komentare, bilješke o učenju, ključne riječi (oznake) i slično (“Korisnički sadržaj” u smislu odjeljka I, stavak 5), zadržaćete sva postojeća prava koliko god je to moguće. Ovime nam dajete prava samo u mjeri u kojoj su nam potrebna kako bismo prikazali ove korisničke sadržaje kako su nam namijenjeni u našim uslugama i učinili ih javno dostupnim.
 2. Uvijek možete sami ukloniti svoj korisnički sadržaj iz njemacki.eu  Možete nam poslati i e-mail na adresu info@njemacki.eu sa zahtjevom za uklanjanje korisničkog sadržaja. To ćemo učiniti u roku od 14 dana, ako je moguće.

VII. Odgovornost njemacki.eu

 1. U slučaju namjere i grube nepažnje, uključujući njegove pravne zastupnike i posredne agente, njemacki.eu će biti odgovoran u skladu sa zakonskim odredbama.
 2. njemacki.eu će biti odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu prouzročenu lakom nepažnjom samo u slučaju kršenja materijalne ugovorne obveze (tj. Obaveze, čijim ispunjenjem je moguće pravilno izvršenje ugovora i na čije se poštivanje stranke mogu redovno osloniti); U ovom slučaju odgovornost iznosa je ograničena na štetu koja se može predvidjeti zaključenjem ugovora i tipičnu za ugovor.
 3. Odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ostaje neizmijenjena.
 4. U skladu s gornjim odredbama, njemacki.eu ne odgovara za tačnost, kvalitetu, cjelovitost, pouzdanost, prirodu i kvalitet web stranice njemacki.eu. Sadržaj koji nije posebno označen kao sadržaj koji pruža sam njemacki.eu pružaju e-autori ili drugi korisnici.

VIII. Termin korisničkog ugovora, brisanje sadržaja i isključenje iz upotrebe

 1. Ovaj korisnički ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme. Svaka strana može je prekinuti s otkazom bez ikakvog razloga, ali najranije nakon isteka plaćenog ili besplatnog kursa ili korištenja bilo koje druge usluge od nas. Prekid se mora izvršiti e-poštom na otkaz@njemacki.eu.
 2. Ako koristite uslugu koju pruža njemacki.eu uz naknadu (npr. Kao dio pretplate), rok i period otkaznog ugovora o korištenju ove usluge temeljit će se na pregledu cijene i usluge na kojoj se temelji ugovor.
 3. Odredbe ovih Uslova korištenja i dalje ne utječu na pravo stranaka na izvanredni prekid korisničkog odnosa. Važan razlog izvanrednog raskida postoji za njemacki.eu, posebno ako ste naveli netačne podatke tokom registracije ili ste značajno jednom ili više puta prekršili obveze proizašle iz ovih Uslova korištenja, posebno onih navedenih u pogl. II i V spomenuta.
 4. O davanju usluga koje nudi njemacki.eu odlučuje njemacki.eu. Sve ponude su neobavezujuće. njemacki.eu izričito zadržava pravo, po vlastitom nahođenju i bez navođenja razloga, bez prethodne najave promijeniti, dopuniti ili izbrisati dijelove web stranice ili cijele ponude ili privremeno ili trajno prekinuti usluge. Ako se Usluge obustave, nadoknadit će vam se bilo koja usluga koja je već plaćena, a koju njemacki.eu nije pružio u trenutku prekida usluga.
 5. Ukoliko namjerno ili nepažnjom prekršite ove Uslove korištenja, njemacki.eu može odmah, privremeno ili trajno blokirati vaš pristup bez navođenja razloga, blokirati ili izbrisati vaš sadržaj i / ili ograničiti upotrebu pruženih usluga i značajki. Ako je vaš članski račun blokiran, moći ćete dobiti novi pristup uslugama koje se nude uz prethodni pisani pristanak njemacki.eu. njemacki.eu odlučiti o vašem ponovnom prijemu prema vlastitom nahođenju.
 6. njemacki.eu također ima pravo blokirati vaš pristup bez ikakvog razloga ako već duže vrijeme ne koristite naše usluge. U tom slučaju možete se prijaviti za novi račun ili se registrirati u bilo koje vrijeme.
 7. Imate pravo da izbrišete svoj članski račun u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga. Pošaljite nam poruku e-poštom na adresu account@njemacki.eu i mi ćemo izvršiti brisanje za vas u najkraćem mogućem roku. Ako želite izbrisati svoje lične podatke koje pohranjuje njemacki.eu, molimo vas da to obrazložite i u e-poruci na adresu account@njemacki.eu. Brisanje računa ne oslobađa vas ugovornih obaveza plaćanja.