Nicht oder kein?

U njemačkom jeziku, "nicht" se koristi za negiranje glagola ili cijele rečenice, dok se "kein" koristi za negiranje imenica. Vaš zadatak je da odaberete da li u prazno mjesto treba staviti "nicht" ili "kein" (u svim oblicima), u zavisnosti od konteksta rečenice. Ovo je odličan način za poboljšanje razumijevanja i upotrebe njemačke gramatike.

Vjezbe negacije - nicht oder kein?
Sadržaj
Vjezbe nicht oder keine
Vježba 1

Izaberite pravu riječ ispod teksta i povucite je u odgovarajuće prazno polje. Nakon što popunite sva polja, kliknite na dugme “Provjeri” kako biste provjerili svoje odgovore.

 • Ich habe heute keine Zeit, um ins Kino zu gehen.
  • “Keine” se koristi jer se odnosi na “Zeit” (vrijeme), koje je femininum u jednini. “Kein” se koristi za negiranje imenica i prilagođava se rodu (muški, ženski, srednji) i broju (jednina, množina) imenice.
 • In diesem Laden gibt es kein frisches Obst.
  • “Kein” se koristi jer se odnosi na “Obst” (voće), koje je neutrum u jednini. Ovdje se “kein” koristi za negaciju i prati rod i broj imenice.
 • Sie hat keine Lust, heute Abend auszugehen.
  • “Keine” se koristi jer se odnosi na “Lust” (želja), koja je femininum u jednini.
 • Wir können nicht ins Schwimmbad gehen, weil es geschlossen ist.
  • “Nicht” se koristi za negiranje cijele rečenice ili glagola. U ovom slučaju, negira se mogućnost da se ide u bazen.
 • Er hat kein Geld dabei, also kann er nichts kaufen.
  • “Kein” se koristi jer se odnosi na “Geld” (novac), koje je neutrum u jednini.
 • Es gibt keinen besseren Ort als zu Hause.
  • “Keinen” se koristi jer se odnosi na “Ort” (mjesto), koji je maskulinum u jednini.
 • Sie hat nichts verstanden, was der Lehrer erklärt hat.
  • “Nichts” je neodređeni zamjenik koji se koristi za negiranje i znači “ništa”.
 • Es ist nicht ungewöhnlich, dass es im Sommer regnet.
  • “Nicht” se koristi ovdje za negiranje pridjeva “ungewöhnlich” (neobično).
 • In dieser Bibliothek gibt es keinen lauten Lärm.
  • “Keinen” se koristi jer se odnosi na “Lärm” (buka), koji je maskulinum u jednini.
 • Sie hat keine Fehler in der Prüfung gemacht.
  • “Keine” se koristi jer se odnosi na “Fehler” (greške), koji je maskulinum u množini.
Vjezba kein - nicht
Vježba 2

Izaberite riječ koja nedostaje (nicht, nichts, kein, keine ili keinen) u prazno polje teksta. Nakon što popunite sva polja, kliknite na dugme “Provjeri” kako biste provjerili svoje odgovore.

 1. Ich habe kein Geld. (Nemam novca.) – “Kein” se koristi prije imenica koje su neodređene i negiraju postojanje nečega, u ovom slučaju novca.
 2. Sie trinkt keinen Kaffee. (Ona ne pije kafu.) – “Keinen” je oblik zamjenice “kein” koji se koristi s muškim rodovima u akuzativu, negirajući konzumaciju kafe /(der Kaffee)
 3. Wir gehen heute nicht ins Kino. (Danas ne idemo u kino.) – “Nicht” se koristi za negiranje cijele radnje ili stanja, ovdje negira odlazak u kino.
 4. Er hat keine Geschwister. (On nema braće i sestara.) – “Keine” se koristi s ženskim ili množinskim imenicama u akuzativu, ovdje negira postojanje braće i sestara.
 5. Das ist nicht mein Buch. (To nije moja knjiga.) – “Nicht” se koristi za negiranje određene činjenice ili stanja, u ovom slučaju vlasništva knjige.
 6. Sie haben keine Zeit. (Oni nemaju vremena.) – “Keine” se koristi za negiranje množinske ili ženske imenice u akuzativu, ovdje negira postojanje vremena.
 7. Ich sehe nichts. (Ne vidim ništa.) – “Nichts” je poseban oblik negacije koji se koristi za negiranje bilo čega (“ništa”), u ovom slučaju se koristi za negiranje vidljivosti.
 8. Er spielt kein Fußball. (On ne igra fudbal.) – “Kein” se koristi prije muških i srednjih rodova u nominativu ili akuzativu, ovdje negira igranje fudbala.
 9. Wir machen heute keinen Ausflug. (Danas ne idemo na izlet.) – “Keinen” je oblik “kein” koji se koristi s muškim rodovima u akuzativu, negirajući odlazak na izlet.
 10. Sie spricht nicht oft. (Ona ne govori često.) – “Nicht” se koristi za negiranje priloga, u ovom slučaju negira učestalost govora.
Vježba 3

Izaberite riječ koja nedostaje (nicht, nichts, kein, keine ili keinen) u prazno polje teksta. Nakon što popunite sva polja, kliknite na dugme “Provjeri” kako biste provjerili svoje odgovore.

 1. Wir haben keine Nachrichten von ihm erhalten. – “Keine” se koristi jer negira postojanje nečega u množini (u ovom slučaju “Nachrichten”, vijesti), indicirajući da nisu primljeni nikakvi oblici te imenice.
 2. Sie spricht nicht, weil sie sehr schüchtern ist. – “Nicht” se ovdje koristi jer negira cijelu radnju (govor), ne samo određenu imenicu.
 3. In diesem Museum gibt es keine Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. – “Keine” se koristi za negiranje postojanja određene kategorije imenica u množini (u ovom slučaju “Gemälde”, slike).
 4. Er kann heute nicht kommen, da er krank ist. – “Nicht” negira cijelu radnju (mogućnost dolaska), umjesto određene imenice.
 5. Sie hat keinen Hunger, weil sie schon gegessen hat. – “Keinen” se koristi jer negira postojanje nečega što je neodređeno i muškog roda u akuzativu (u ovom slučaju “Hunger”, glad).
 6. Ich kann das Problem nicht lösen, es ist zu kompliziert. – “Nicht” negira cijelu radnju (sposobnost rješavanja problema).
 7. Diese Blumen sind nicht für dich, sie sind für Maria. – “Nicht” se koristi za negiranje određenog aspekta rečenice, ovdje posjedovanja ili namjene cvijeća.
 8. Mein Bruder liest keine Romane, er bevorzugt Sachbücher. – “Keine” negira postojanje određene vrste imenice u množini (u ovom slučaju “Romane”, romani).
 9. Wir gehen nicht ins Theater, wir haben andere Pläne. – “Nicht” negira cijelu radnju (odlazak u kazalište), naglašavajući da se radi o izboru između različitih mogućnosti.
 10. Sie hat kein Interesse an moderner Kunst. – “Kein” se koristi za negiranje neodređene imenice srednjeg roda u nominativu ili akuzativu (u ovom slučaju “Interesse”, interes).
Gramatika priloga egal
Vježba 4

Izaberite riječ koja nedostaje (nicht, nichts, kein, keine ili keinen) u prazno polje teksta. Nakon što popunite sva polja, kliknite na dugme “Provjeri” kako biste provjerili svoje odgovore.

 1. Wir haben dieses Jahr keine Urlaubsreise geplant. – “Keine” se koristi za negiranje postojanja nečega u množini i  negiranje postojanja ženske imenice u jednini (u ovom slučaju “Urlaubsreise”, odmor), ukazujući da nije planiran nijedan odmor.
 2. Er trinkt keinen Alkohol, weil er Auto fährt. – “Keinen” se koristi jer negira postojanje nečega u muškom rodu u akuzativu (u ovom slučaju “Alkohol”, alkohol), označavajući da subjekt ne konzumira alkohol.
 3. Ich kann nicht schwimmen, ich habe es nie gelernt. – “Nicht” se koristi za negiranje cijele radnje (plivanje), ukazujući da subjekt nije u stanju plivati.
 4. In dieser Bibliothek gibt es keine Zeitschriften. – “Keine” se koristi za negiranje postojanja određene kategorije imenica u množini (u ovom slučaju “Zeitschriften”, časopisi).
 5. Sie hat keine Lust, heute Abend auszugehen. – “Keine” negira postojanje određenog osjećaja ili stanja (u ovom slučaju “Lust”, želja ili volja).
 6. Das ist nicht das Buch, das ich gesucht habe. -nicht” se koristi za negiranje specifičnog aspekta ili karakteristike unutar rečenice. U ovom slučaju, “nicht” se odnosi na identitet knjige – tj. da knjiga koja je trenutno prisutna (“das Buch”) nije knjiga koju je govornik tražio (“das ich gesucht habe”). Dakle, umjesto da negira cijelu radnju ili stanje, “nicht” se ovdje fokusira na negiranje usklađenosti ili podudarnosti dviju stvari – u ovom slučaju, identiteta knjige koja je prisutna s identitetom knjige koja je bila tražena.Da je rečeno “Ich habe das Buch nicht gefunden” (Nisam pronašao/la knjigu), “nicht” bi negiralo cijelu radnju (pronalaženje knjige). Ali u originalnoj rečenici, “nicht” služi za ukazivanje da predmet koji je trenutno prisutan nije onaj koji se traži.
 7. Meine Kinder spielen keine Videospiele, sie bevorzugen Brettspiele. – “Keine” negira postojanje određene aktivnosti u množini (u ovom slučaju “Videospiele”, videoigre).
 8. Er hat keinen Führerschein, deshalb fährt er nicht. – “Keinen” se koristi za negiranje postojanja nečega u muškom rodu u akuzativu (u ovom slučaju “Führerschein”, vozačka dozvola), dok “nicht” negira radnju (vožnja).
 9. Wir können heute nicht ins Kino gehen, wir müssen arbeiten. – “Nicht” se koristi za negiranje mogućnosti ili sposobnosti da se izvrši radnja (u ovom slučaju odlazak u kino).
 10. Sie hat kein Verständnis für diese Situation. – “Kein” negira postojanje osjećaja ili stavova (u ovom slučaju “Verständnis”, razumijevanje).

Možda Vas interesuje