Vježbe perfekta u njemačkom jeziku

Übungen zum Perfekt im Deutschen

Perfekt je jedno od glavnih prošlih vremena u njemačkom jeziku i koristi se za opisivanje radnji koje su se završile u prošlosti. Ovo vreme je posebno korisno u svakodnevnom govoru, jer se često koristi u usmenoj komunikaciji. Za formiranje perfekta, potrebno je koristiti odgovarajući pomoćni glagol – "haben" ili "sein" – u zavisnosti od glavnog glagola. Glavni glagol se nalazi u prošlom participu, koji se obično formira dodavanjem prefiksa "ge-" na osnovni oblik glagola. Kroz sljedeće vježbe, ovladat ćete upotrebom perfekta u različitim kontekstima i sa različitim glagolima.

Vježbe perfekta u njemačkom jeziku
Sadržaj
Vježbe perfekta u njemačkom jeziku
Vježba Perfekt 1

Izaberite odgovarajući pomoćni glagol – haben ili sein – i kliknite na njega. Po završetku, kliknite na dugme “Provjeri” kako biste provjerili svoje odgovore. U objašnjenjima na kraju vježbe možeš pročitati obrazloženje za svaku rečenicu.

U njemačkom jeziku, odabir pomoćnog glagola “haben” ili “sein” za formiranje perfekta (prošlog vremena) ovisi o vrsti glavnog glagola. Evo objašnjenja za svaku rečenicu:

  1. Ich habe einen Film gesehen.” – “Gesehen” (vidjeti) je glagol koji zahtijeva “haben”.

  2. Ich bin ins Theater gegangen.” – “Gegangen” (ići) je glagol kretanja, pa se koristi “sein”.

  3. Du hast ein Buch gelesen.” – “Gelesen” (čitati) koristi “haben”.

  4. Du bist nach Hause gelaufen.” – “Gelaufen” (hodati/trčati) je glagol kretanja, stoga se koristi “sein”.

  5. Er hat Pizza gegessen.” – “Gegessen” (jesti) zahtijeva “haben”.

  6. Er ist in den Park gegangen.” – “Gegangen” (ići) je glagol kretanja, stoga “sein”.

  7. Er hat sein Zimmer aufgeräumt.” – “Aufgeräumt” (pospremiti) koristi “haben”.

  8. Er ist umgezogen.” – “Umgezogen” (preseliti se) podrazumijeva promjenu stanja ili lokacije, stoga “sein”.

  9. Wir haben das Spiel gewonnen.” – “Gewonnen” (pobijediti) koristi “haben”.

  10. Wir sind zum Finale gekommen.” – “Gekommen” (doći) je glagol kretanja, pa se koristi “sein”.

  11. Ihr habt die Prüfung bestanden.” – “Bestanden” (položiti) koristi “haben”.

  12. Ihr seid in die nächste Klasse gekommen.” – “Gekommen” (doći) je glagol kretanja, pa se koristi “sein”.

  13. Sie hat ein Buch gelesen.” – “Gelesen” (čitati) koristi “haben”.

  14. Sie ist in die Bibliothek gegangen.” – “Gegangen” (ići) je glagol kretanja, stoga “sein”.

  15. Das Kind hat geschlafen.” – “Geschlafen” (spavati) koristi “haben”.

  16. Das Kind ist eingeschlafen.” – “Eingeschlafen” (zaspati) označava promjenu stanja, stoga “sein”.

  17. Der Hund hat gebellt.” – “Gebellt” (lajati) koristi “haben”.

  18. Der Hund ist weggelaufen.” – “Weggelaufen” (pobjeći) je glagol kretanja, stoga “sein”.

  19. Die Lehrerin hat die Hausaufgaben kontrolliert.” – “Kontrolliert” (provjeriti) koristi “haben”.

  20. Die Lehrerin ist in die Schule gekommen.” – “Gekommen” (doći) je glagol kretanja, pa se koristi “sein”.

  21. Das Team hat hart gearbeitet.” – “Gearbeitet” (raditi) koristi “haben”.

  22. Das Team ist erfolgreich gewesen.” – “Gewesen” (biti) koristi “sein” jer se odnosi na stanje.
Vjezba perfekta
Vježba Perfekt 2

Upiši konjugirani pomoćni glagol haben u polje na početku rečenice i Partizip II odgovarajućeg glagola na kraju prve rečenice. Po završetku, pritisni na dugme “Provjeri”. U objašnjenjima na kraju vježbe možeš pročitati obrazloženje za svaku rečenicu.

 1. “Hast du das Buch gelesen?” – “Gelesen” je prošli particip glagola “lesen” (čitati). Ovdje se pita je li osoba pročitala knjigu. Odgovor “Nein, das muss ich noch lesen.” znači da to još treba učiniti.

 2. “Hat sie das Essen gekocht?” – “Gekocht” je prošli particip od “kochen” (kuhati). Pitanje je je li ona skuhala obrok. Odgovor “Nein, das muss sie noch kochen.” pokazuje da to još treba učiniti.

 3. “Habt ihr den Film gesehen?” – “Gesehen” dolazi od “sehen” (vidjeti/gledati). Pita se jesu li gledali film. Odgovor “Nein, den müssen wir noch sehen.” znači da još trebaju to učiniti.

 4. “Hast du deinen Freund besucht?” – “Besucht” je od “besuchen” (posjetiti). Pita se je li osoba posjetila prijatelja. “Nein, den muss ich noch besuchen.” ukazuje da posjet još nije obavljen.

 5. “Hat er das Auto gewaschen?” – “Gewaschen” je od “waschen” (prati). Pita se je li on oprao auto. “Nein, das muss er noch waschen.” znači da auto još nije oprano.

 6. “Habt ihr die Wäsche gewaschen?” – Opet, “gewaschen” od “waschen”. Pita se jesu li oprali rublje. “Nein, die müssen wir noch waschen.” znači da to još nije učinjeno.

 7. “Hast du den Brief geschrieben?” – “Geschrieben” je od “schreiben” (pisati). Pita se je li osoba napisala pismo. “Nein, den muss ich noch schreiben.” ukazuje da pismo još nije napisano.

 8. “Hat sie das Zimmer aufgeräumt?” – “Aufgeräumt” je od “aufräumen” (pospremiti). Pita se je li ona pospremila sobu. “Nein, das muss sie noch aufräumen.” znači da soba još nije pospremljena.

 9. “Haben sie die Prüfung bestanden?” – “Bestanden” je od “bestehen” (položiti). Pita se jesu li položili ispit. “Nein, die müssen sie noch bestehen.” ukazuje da ispit još nije položen.
Vježba Perfekt 3

U prazno polje upiši Partizip II odgovarajućeg glagola. Tražni glagol se nalazi u zagradi na kraju druge rečenice. Po završetku, pritisni na dugme “Provjeri”. U objašnjenjima na kraju vježbe možeš pročitati obrazloženje za svaku rečenicu.

 1. Warum hast du das Fenster geschlossen? Wir brauchen frische Luft. (schließen)
  • Prevod: Zašto si zatvorio/la prozor? Trebamo svježi zrak.
  • Partizip II: geschlossen (zatvorio/la)

 2. Hast du schon die Nachrichten gesehen? Es gibt wichtige Neuigkeiten. (sehen)
  • Prevod: Jesi li već vidio/la vijesti? Ima važnih novosti.
  • Partizip II: gesehen (vidio/la)

 3. Was hat sie über das neue Buch gesagt? Es soll sehr interessant sein. (sagen)
  • Prevod: Što je rekla o novoj knjizi? Trebala bi biti vrlo zanimljiva.
  • Partizip II: gesagt (rekla)

 4. Warum hast du deinen Kaffee noch nicht getrunken? Er wird kalt. (trinken)
  • Prevod: Zašto još nisi popio/la svoju kavu? Hladi se.
  • Partizip II: getrunken (popio/la)

 5. Hast du das Problem gelöst? Wir brauchen dringend eine Lösung. (lösen)
  • Prevod: Jesi li riješio/la problem? Hitno nam treba rješenje.
  • Partizip II: gelöst (riješio/la)

 6. Warum hast du so spät angerufen? Ich war schon im Bett. (anrufen)
  • Prijevod: Zašto si zvao/la tako kasno? Već sam bio/la u krevetu.
  • Partizip II: angerufen (zvao/la)

 7. Hast du deine Eltern dieses Wochenende besucht? Sie erwarten dich. (besuchen)
  • Prevod: Jesi li posjetio/la svoje roditelje ovog vikenda? Očekuju te.
  • Partizip II: besucht (posjetio/la)

 8. Warum hast du die Blumen noch nicht gegossen? Sie verdorren. (gießen)
  • Prevod: Zašto još nisi zalio/la cvijeće? Uvenut će.
  • Partizip II: gegossen (zalio/la)

 9. Hast du deinen Aufsatz schon geschrieben? Die Abgabe ist morgen. (schreiben)
  • Prevod: Jesi li već napisao/la svoj esej? Rok je sutra.
  • Partizip II: geschrieben (napisao/la)

 10. Warum hast du das Licht angelassen? Wir sollten Energie sparen. (anlassen)
  • Prevod: Zašto si ostavio/la upaljeno svjetlo? Trebali bismo štedjeti energiju.
  • Partizip II: angelassen (ostavio/la upaljeno)

Možda Vas interesuje