Vremenske rečenice (Temporalsätze) u njemačkom jeziku

Temporalsätze in der deutschen Sprache

Sadržaj
Njemačka gramatika: vremenske rečenice u njemačkom jeziku

Vremenske rečenice u njemačkom jeziku nam pomažu da kažemo kada se nešto dešava, baš kao što sat pokazuje vrijeme. Koristimo posebne riječi kao što su "wenn" (kada), "bevor" (prije nego) i druge da spojimo vrijeme s događajima. Glagoli u ovim rečenicama se pomjeraju i mogu biti na različitim mestima, zavisno od toga da li je rečenica glavna ili sporedna. Razumijevanje ovih pravila je bitno za pravilno korišćenje njemačkog jezika.

Šta su vremenske rečenice?

Vremenske rečenice predstavljaju vrstu sporednih rečenica koje se započinju upotrebom vremenskog veznika i pružaju podatke o početku, završetku i periodu trajanja određene aktivnosti. Osim toga, one mogu otkriti da li se određeni događaji odvijaju simultano (istovremeno)  ili asinkrono (neistovremeno). Detaljišu i specifične momente u vremenu, vremenski interval, jedinstvenost ili učestalost nečega, kao i početak i završetak. Postoje brojni veznici koji imaju raznovrsna značenja u ovom kontekstu.

 • Vremenske rečenice prethodnosti – uvode se konjunkcijama nakon nachdemseitseitdem
 • Vremenske rečenice istovremenosti – uvode se konjunkcijama wennalswährendsolangesobaldwie
 • Vremenske rečenice naknadnosti – uvode se konjunkcijama bevorehebis

Temporalni veznici (konjukcije)

während dvije istovremene radnje
solange dvije istovremene radnje, koje istovremeno počinju i završavaju
bis dvije istovremene radnje, koje istovremeno završavaju
seit / seitdem radnja koja je počela u prošlosti i još uvijek traje
nachdem radnja glavne rečenice se događa nakon radnje sporedne rečenice.
sobald / sowie niz dvije neistovremene radnje (radnja 2 počinje odmah nakon 1)
bevor / ehe radnja glavne rečenice se dešava PRIJE radnje sporedne rečenice.

Pitanja za vremensku klauzulu

Wann? Kada?
Wie lange? Koliko dugo?
Bis wann? Do kada?
Seit wann? Od kada?

Vremenske rečenice sa während

Rečenice koje koriste "während" (dok, za vrijeme) i "solange" (sve dok) prikazuju istodobnost dvaju događaja ili radnji u određenom trenutku. U takvim situacijama, dva procesa teku paralelno jedan s drugim. Oba veznika mogu se upotrijebiti u svim vremenima (sadašnjosti, budućnosti i prošlosti).

Während du arbeitest, lerne ich. Dok ti radiš, ja učim.
Sie sieht fern, während er kocht. Ona gleda televiziju dok on kuha.
Während die Sonne scheint, gehen wir spazieren. Dok sunce sija, mi šetamo.
Er schläft, während sie Hausaufgaben macht. On spava dok ona radi domaće zadatke.
Während du im Park bist, arbeite ich im Büro. Dok si u parku, ja radim u uredu.
Ich gehe einkaufen, während es schneit. Idem u kupovinu dok pada snijeg.
Sie arbeiten im Garten, während ich das Haus sauber mache. Oni rade u vrtu dok ja čistim kuću.
Während du studierst, reise ich. Dok studiraš, ja putujem.
Er spielt Klavier, während sie singt. On svira klavir dok ona pjeva.
Während du joggst, mache ich Yoga. Dok trčiš, ja prakticiram jogu.
Während du arbeitetest, lernte ich. Dok si ti radio/la, ja sam učio.
Sie sah fern, während er kochte. Ona je gledala televiziju dok je on kuhaо.
Während die Sonne schien, gingen wir spazieren. Dok je sunce sijalo, mi smo šetali.
Er schlief, während sie Hausaufgaben machte. On je spavao dok je ona radila domaće zadatke.
Während du im Park warst, arbeitete ich im Büro. Dok si bio u parku, ja sam radio/la u uredu.
Ich ging einkaufen, während es schneite. Išao/la sam u kupovinu dok je padao snijeg.
Sie arbeiteten im Garten, während ich das Haus sauber machte. Oni su radili u vrtu dok sam ja čistio/la kuću.
Während du studiertest, reiste ich. Dok si studirao, ja sam putovao/la.
Er spielte Klavier, während sie sang. On je svirao klavir dok je ona pjevala.
Während du joggtest, machte ich Yoga. Dok si trčao, ja sam prakticirao/la jogu.
Während du arbeiten wirst, werde ich lernen. Dok ćeš ti raditi, ja ću učiti.
Sie wird fernsehen, während er kochen wird. Ona će gledati televiziju dok će on kuhati.
Während die Sonne scheinen wird, werden wir spazieren gehen. Dok će sunce sijati, mi ćemo šetati.
Er wird schlafen, während sie Hausaufgaben machen wird. On će spavati dok će ona raditi domaće zadatke.
Während du im Park sein wirst, werde ich im Büro arbeiten. Dok ćeš ti biti u parku, ja ću raditi u uredu.
Ich werde einkaufen gehen, während es schneien wird. Ići ću u kupovinu dok će padati snijeg.
Sie werden im Garten arbeiten, während ich das Haus sauber machen werde. Oni će raditi u vrtu dok ću ja čistiti kuću.
Während du studieren wirst, werde ich reisen. Dok ćeš ti studirati, ja ću putovati.
Er wird Klavier spielen, während sie singen wird. On će svirati klavir dok će ona pjevati.
Während du joggen wirst, werde ich Yoga machen. Dok ćeš ti trčati, ja ću prakticirati jogu.

Vremenske rečenice sa solange

Vremenski veznik solange na njemačkom jeziku se može prevesti na naš jezik kao "dok" ili "sve dok" ili "tako dugo, dok", i koristi se za izražavanje vremenskog trajanja ili uslovne situacije.

Solange du kochst, sehe ich fern. Sve dok ti kuhaš, ja gledam televiziju.
Er liest, solange sie Klavier spielt. On čita sve dok ona svira klavir.
Solange die Sonne scheint, gehen wir draußen. Sve dok sunce sija, mi smo vani.
Ich höre Musik, solange du duschst. Slušam muziku sve dok ti se tuširaš.
Solange du im Büro bist, mache ich Einkäufe. Sve dok si u uredu, ja obavljam kupovinu.
Sie arbeitet, solange er schläft. Ona radi sve dok on spava.
Solange du trainierst, lese ich ein Buch. Sve dok treniraš, ja čitam knjigu.
Er spielt draußen, solange es nicht regnet. On se igra napolju sve dok ne pada kiša.
Solange du redest, höre ich zu. Sve dok pričaš, ja slušam.
Sie schreibt, solange er malt. Ona piše sve dok on crta.
Solange du kochtest, sah ich fern. Sve dok si kuhao/la, ja sam gledao/la televiziju.
Er las, solange sie Klavier spielte. On je čitao sve dok je ona svirala klavir.
Solange die Sonne schien, gingen wir draußen. Sve dok je sunce sijalo, mi smo bili vani.
Ich hörte Musik, solange du duschtest. Slušao/la sam muziku sve dok si se ti tuširao/la.
Solange du im Büro warst, machte ich Einkäufe. Sve dok si bio/la u uredu, ja sam obavljao/la kupovinu.
Sie arbeitete, solange er schlief. Ona je radila sve dok je on spavao.
Solange du trainiertest, las ich ein Buch. Sve dok si trenirao/la, ja sam čitao/la knjigu.
Er spielte draußen, solange es nicht regnete. On se igrao napolju sve dok nije počela da pada kiša.
Solange du redestest, hörte ich zu. Sve dok si pričao/la, ja sam slušao/la.
Sie schrieb, solange er malte. Ona je pisala sve dok je on crtao.
Solange du kochen wirst, werde ich fernsehen. Sve dok ćeš kuhati, ja ću gledati televiziju.
Er wird lesen, solange sie Klavier spielen wird. On će čitati sve dok će ona svirati klavir.
Solange die Sonne scheinen wird, werden wir draußen gehen. Sve dok će sunce sijati, mi ćemo biti vani.
Ich werde Musik hören, solange du duschen wirst. Slušat ću muziku sve dok ćeš se ti tuširati.
Solange du im Büro sein wirst, werde ich Einkäufe machen. Sve dok ćeš biti u uredu, ja ću obavljati kupovinu.
Sie wird arbeiten, solange er schlafen wird. Ona će raditi sve dok će on spavati.
Solange du trainieren wirst, werde ich ein Buch lesen. Sve dok ćeš trenirati, ja ću čitati knjigu.
Er wird draußen spielen, solange es nicht regnen wird. On će se igrati napolju sve dok neće padati kiša.
Solange du reden wirst, werde ich zuhören. Sve dok ćeš pričati, ja ću slušati.
Sie wird schreiben, solange er malen wird. Ona će pisati, sve dok će on crtati.

Vremenske rečenice sa wenn & als

Vremenske rečenice s "wenn" i "als" označavaju istodobnost dva događaja ili radnji u određenom trenutku. Pitanje koje odgovara ovome je "wann"?  Vremenska veza "wenn" se upotrebljava za radnje koje se odvijaju istodobno u budućnosti i sadašnjosti, te za ponavljajuće radnje u prošlosti. S druge strane, veznik "als" koristi se isključivo za jednokratne radnje u prošlosti.

Važno je napomenuti da, iako "als" i "wenn" mogu označavati istodobnost u prošlom vremenu, oni također imaju druge funkcije u rečenicama, pa je važno razumjeti kontekst u kojem se koriste.

Tabele za razlikovanje između wenn & als

Tempus jednokratni događaj  višekratni događaj
Futur wenn wenn
Präsens wenn wenn
Vergangenheit als wenn

“Wenn” se može posmatrati i kao uslov ( uslovna rečenica ) ili trenutak u vremenu ( vremenska rečenica ), u zavisnosti od toga šta je u rečenici u prvom planu. U uslovnoj rečenici je "wenn" sinonim za "falls".

Wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm. Kada pada kiša, uzimam kišobran.
Ich gehe spazieren, wenn die Sonne scheint. Šetam kada sunce sija.
Wenn ich Hunger habe, esse ich etwas. Kada sam gladan, jedem nešto.
Er ruft mich an, wenn er Zeit hat. Zove me kada ima vremena.
Wenn sie krank ist, bleibt sie zu Hause. Kada je bolesna, ostaje kod kuće.
Sie hört Musik, wenn sie arbeitet. Sluša muziku dok radi.
Wenn er liest, trägt er eine Brille. Kada čita, nosi naočale.
Sie gehen ins Kino, wenn sie einen guten Film sehen wollen. Idu u kino kada žele vidjeti dobar film.
Wenn es schneit, gehe ich Skifahren. Kada pada snijeg, idem skijati.
Er schreibt mir eine Nachricht, wenn er ankommt. Šalje mi poruku kada stigne.[/td>
Wenn es regnete, blieb ich zu Hause. Kada je padala kiša, ostajao sam kod kuće.
Immer wenn sie kochte, roch es lecker. Svaki put kada je kuhala, mirisalo je ukusno.
Wenn er kam, brachte er Blumen mit. Kada je dolazio, donosio je cvijeće.
Immer wenn wir reisten, machten wir viele Fotos. Svaki put kada smo putovali, pravili smo puno fotografija.
Wenn sie sang, waren alle begeistert. Kada je pjevala, svi su bili oduševljeni.
Immer wenn er lachte, musste ich auch lachen. Svaki put kada je smijao, morao sam se smijati.
Wenn wir spielten, verging die Zeit schnell. Kada smo igrali, vrijeme je brzo prolazilo.
Immer wenn sie tanzte, klatschten alle. Svaki put kada je plesala, svi su pljeskali.
Wenn er erzählte, hörten alle zu. Kada je pričao, svi su slušali.
Immer wenn sie malte, entstanden wunderschöne Bilder. Svaki put kada je crtala, nastajale su prelijepe slike.
Wenn ich Zeit habe, werde ich ein Buch lesen. Kad budem imao vremena, čitaću knjigu.
Wenn sie ankommt, werden wir essen gehen. Kada ona stigne, ići ćemo jesti.
Immer wenn es regnet, werde ich zu Hause bleiben. Uvijek kada pada kiša, ostaću kod kuće.
Wenn du mich brauchst, werde ich da sein. Ako me trebaš, bit ću tu.
Immer wenn er lacht, werde ich glücklich sein. Uvijek kada se on smije, bit ću sretan/a.
Wenn wir uns treffen, werden wir über die alten Zeiten sprechen. Kada se sretnemo, pričat ćemo o starim vremenima.
Wenn du das machst, werde ich stolz auf dich sein. Ako to uradiš, bit ću ponosan na tebe.
Immer wenn sie singt, werde ich zuhören. Uvijek kada ona pjeva, slušat ću.
Wenn das passiert, werde ich bereit sein. Kada se to dogodi, bit ću spreman.
Immer wenn du tanzt, werde ich mit dir tanzen. Uvijek kada ti plešeš, plesat ću s tobom.
Als ich in Berlin war, besuchte ich das Brandenburger Tor. Kada sam bio u Berlinu, posjetio sam Brandenburšku kapiju.
Als sie ein Kind war, spielte sie oft im Park. Kada je bila dijete, često se igrala u parku.
Als wir im Kino waren, begann es zu regnen. Kada smo bili u kinu, počelo je kišiti.
Als er das Buch las, verstand er die Geschichte besser. Kada je čitao knjigu, bolje je razumio priču.
Als sie die Nachricht hörte, war sie sehr überrascht. Kada je čula vijest, bila je vrlo iznenađena.
Als ich jünger war, schwamm ich jeden Tag. Kada sam bio mlađi, plivao sam svaki dan.
Als du anriefst, war ich gerade beim Essen. Kada si zvao, upravo sam jeo.
Als sie nach Hause kam, fand sie einen Brief auf dem Tisch. Kada je došla kući, našla je pismo na stolu.
Als er das Licht einschaltete, sah er das Chaos im Zimmer. Kada je upalio svjetlo, vidio je nered u sobi.
Als wir den Zug erreichten, pfiff er gerade ab. Kada smo stigli do voza, upravo je odzviždao.

Vremenske rečenice sa bevor

Rečenice koje označavaju prethodnost u njemačkom jeziku koriste se za opisivanje radnje koja se dogodila prije druge radnje ili nekog vremenskog trenutka. One se često formiraju pomoću određenih veznika koji ukazuju na tu prethodnost. Najčešće korišteni veznik za prethodnost je bevor ( prije nego, prije nego što ). Kada koristimo "bevor", radnja u sporednoj rečenici s "bevor" dogodila se prije radnje u glavnoj rečenici.

Primjeri:

 1. Bevor ich zur Arbeit gehe, frühstücke ich.
  • Prije nego što idem na posao, doručkujem.
 2. Sie hat angerufen, bevor sie abgereist ist.
  • Nazvala je prije nego što je otputovala.
 3. Bevor du gehst, schließe das Fenster.
  • Prije nego što odeš, zatvori prozor.

U ovim primjerima, radnja u rečenici s "bevor" događa se prije radnje u glavnoj rečenici.

Važno je napomenuti da se u rečenicama koje označavaju prethodnost često koristi Perfekt ili Plusquamperfekt (prošlo savršeno vrijeme) kako bi se jasno označila vremenska razlika između dvije radnje. U drugom primjeru, koristi se Plusquamperfekt ("abgereist ist") kako bi se naglasilo da je radnja završena prije druge radnje.

Bevor du gehst, schalte das Licht aus. Prije nego što odeš, ugasi svjetlo.
Ich esse immer Frühstück, bevor ich zur Arbeit gehe. Uvijek doručkujem prije nego što odem na posao.
Bevor es regnet, sollten wir nach Hause gehen. Trebali bismo ići kući prije nego što padne kiša.
Sie ruft mich immer an, bevor sie schläft. Ona me uvijek nazove prije nego što zaspi.
Bevor du das Fenster öffnest, frag mich. Pitaj me prije nego što otvoriš prozor.
Er liest die Anleitung, bevor er das Gerät benutzt. On čita upute prije nego što koristi uređaj.
Bevor wir essen, müssen wir beten. Prije nego što jedemo, moramo se pomoliti.
Sie macht immer Sport, bevor sie zur Schule geht. Ona uvijek vježba prije nego što ode u školu.
Bevor du sprichst, denke nach. Razmisli prije nego što progovoriš.
Ich trinke Kaffee, bevor ich anfange zu arbeiten. Pijem kavu prije nego što počnem raditi.

Vremenske rečenice sa nachdem

Rečenice koje označavaju naknadnost u njemačkom jeziku koriste se za opisivanje radnje koja se događa nakon neke druge radnje ili vremenskog trenutka. One se često formiraju pomoću određenih veznika koji ukazuju na tu naknadnost. Najčešće korišteni veznik za naknadnost je nachdem - nakon što, poslije.

Kada koristimo "nachdem", radnja u sporednoj rečenici s "nachdem" dogodila se prije radnje u glavnoj rečenici. Iako to može zvučati kontradiktorno s obzirom na značenje "nakon što", važno je razumjeti da je radnja u rečenici s "nachdem" ona koja se dogodila prva.

Primjeri:

 1. Ich habe gefrühstückt, nachdem ich aufgestanden bin.
  • Doručkovao sam nakon što sam ustao.
 2. Nachdem der Film zu Ende war, sind wir nach Hause gegangen.
  • Nakon što je film završio, otišli smo kući.
 3. Er hat seine Hausaufgaben gemacht, nachdem er aus der Schule kam.
  • Uradio je domaću zadaću nakon što je došao iz škole.

U ovim primjerima, radnja u rečenici s "nachdem" događa se prije radnje u glavnoj rečenici, iako značenje "nachdem" sugerira naknadnost u odnosu na glavnu radnju.

Kao i kod rečenica koje označavaju prethodnost, u rečenicama koje označavaju naknadnost često se koristi Perfekt ili Plusquamperfekt (prošlo savršeno vrijeme) kako bi se jasno označila vremenska razlika između dvije radnje. U navedenim primjerima, koristi se Perfekt kako bi se naglasilo da je radnja završena prije druge radnje.

Nachdem ich gefrühstückt hatte, bin ich zur Arbeit gegangen. Nakon što sam doručkovao/la, otišao/la sam na posao.
Nachdem sie ihre Hausaufgaben gemacht hatte, sah sie fern. Nakon što je uradila domaći zadatak, gledala je televiziju.
Nachdem wir das Museum besucht hatten, gingen wir essen. Nakon što smo posjetili muzej, otišli smo jesti.
Nachdem er sein Auto gewaschen hatte, fuhr er zum Einkaufen. Nakon što je oprao auto, odvezao se u kupovinu.
Nachdem sie das Buch gelesen hatte, schrieb sie eine Rezension. Nakon što je pročitala knjigu, napisala je recenziju.
Nachdem ich meine E-Mails überprüft hatte, trank ich einen Kaffee. Nakon što sam provjerio/la e-poštu, popio/la sam kafu.
Nachdem sie ihren Koffer gepackt hatte, rief sie ein Taxi. Nakon što je spakovala kofer, pozvala je taksi.
Nachdem er die Nachrichten gesehen hatte, ging er schlafen. Nakon što je gledao vijesti, otišao je spavati.
Nachdem wir das Spiel beendet hatten, feierten wir den Sieg. Nakon što smo završili utakmicu, proslavili smo pobjedu.
Nachdem sie das Konzert besucht hatte, traf sie Freunde. Nakon što je posjetila koncert, srela se s prijateljima.

Vremenske rečenice sa immer wenn

Rečenice koje označavaju ponavljanje u njemačkom jeziku koriste se za opisivanje radnji koje se događaju više puta ili redovito. One se često formiraju pomoću određenih veznika ili izraza koji ukazuju na tu ponavljajuću prirodu. Najčešće korišteni veznik za ponavljanje je immer wenn  ( svaki put kada, uvijek kada ).Kada koristimo "immer wenn", radnja u sporednoj rečenici s "immer wenn" događa se svaki put kada se dogodi radnja u glavnoj rečenici.

Primjeri:

 1. Immer wenn es regnet, nehme ich einen Schirm mit.
  • Svaki put kada pada kiša, uzimam kišobran.
 2. Immer wenn ich in die Stadt gehe, besuche ich meine Großmutter.
  • Svaki put kada idem u grad, posjećujem svoju baku.
 3. Er wird müde, immer wenn er liest.
  • On postaje umoran svaki put kada čita.

Osim "immer wenn", postoje i drugi izrazi koji se mogu koristiti za označavanje ponavljanja, poput "jedes Mal, wenn" (svaki put kada) ili "stets wenn" (uvijek kada). Važno je razumjeti kontekst u kojem se koriste kako bi se pravilno prenijelo značenje ponavljanja.

Immer wenn ich Kaffee trinke, lese ich die Zeitung. Uvijek kad pijem kafu, čitam novine.
Immer wenn sie lacht, fühle ich mich glücklich. Uvijek kad kada se ona smije, osjećam se sretno.
Immer wenn es regnet, bleibt er zu Hause. Uvijek kad kad pada kiša, on ostaje kod kuće.
Immer wenn der Wecker klingelt, drücke ich die Schlummertaste. Uvijek kad kad zazvoni budilnik, pritisnem dugme za odgodu.
Immer wenn ich Musik höre, tanze ich. Uvijek kad kad slušam muziku, plešem.
Immer wenn sie ein Buch liest, macht sie Notizen. Uvijek kad kad čita knjigu, pravi bilješke.
Immer wenn er kocht, riecht das ganze Haus gut. Uvijek kad kad kuha, cijela kuća lijepo miriše.
Immer wenn sie einkaufen geht, kauft sie Blumen. Uvijek kad kad ide u kupovinu, kupi cvijeće.
Immer wenn ich in die Stadt gehe, besuche ich meine Großmutter. Uvijek kad kad idem u grad, posjećujem svoju baku.
Immer wenn er Fußball spielt, trägt er sein Glücksarmband. Uvijek kad kad igra fudbal, nosi svoju srećnu narukvicu.

Vremenske rečenice sa seitdem

Veznik "seitdem" koristi se kako bi se istaknulo da se neka radnja ili situacija nastavlja od određenog trenutka u prošlosti pa sve do sadašnjeg trenutka ili nekog drugog trenutka u prošlosti. U bukvalnom smislu, "seitdem" se može prevesti kao "otkako" ili "od tada".

Primjeri:

 • Ich habe ihr letztes Jahr einen Brief geschrieben, und seitdem haben wir nicht gesprochen. (Prošle godine sam joj napisao pismo, i od tada nismo razgovarali.)

Struktura rečenice s "seitdem"

Kada se "seitdem" koristi unutar rečenice, često će se nakon njega koristiti Perfekt ili Plusquamperfekt, ovisno o kontekstu.

Primjer:

 • Er hat eine neue Arbeit gefunden, und seitdem ist er sehr beschäftigt. (Našao je novi posao i od tada je vrlo zauzet.)

Razlika između "seit" i "seitdem"

 1. Seit:
  • "Seit" je predlog i koristi se s imenicama ili izrazima koji označavaju vremensko razdoblje.
  • Kada se koristi s vremenom, "seit" se odnosi na početnu tačku trajanja koje se nastavlja do sadašnjeg trenutka.
  • Na primjer: "Seit einem Jahr" (Već godinu dana), "Seit Montag" (Od ponedjeljka).
  • Kada se koristi u ovom kontekstu, glagol u rečenici obično je u sadašnjem vremenu, jer se radnja ili stanje koje se opisuje nastavlja do sadašnjeg trenutka.
 2. Seitdem:
  • "Seitdem" je priložna rečenica i koristi se za označavanje početne tačke nekog događaja koji je prethodio sadašnjem trenutku i koji ima trajni učinak.
  • "Seitdem" može se prevesti kao "otkako" ili "od tada".
  • Na primjer: "Er hat mir vor einer Woche geschrieben. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört." (Pisao mi je prije sedmicu. Od tada nisam ništa čuo od njega.)

U osnovi, "seit" će se često koristiti s konkretnim vremenskim izrazima, dok će "seitdem" biti korišten za referencu na neki prethodni događaj i njegove posljedice koje traju do sada. Oba termina ukazuju na trajanje koje se proteže od prošlog događaja do sadašnjeg trenutka, ali se koriste u različitim kontekstima.

"Seitdem" u kontekstu vremenske sekvence

Osim što ističe trajanje, "seitdem" se često koristi kako bi se naglasila vremenska sekvencija između dvije radnje.

Primjer:

 • Nachdem er das Buch gelesen hatte, hat er seitdem immer darüber gesprochen. (Nakon što je pročitao knjigu, od tada je stalno o tome pričao.)
Ich habe ihn letzte Woche getroffen, und seitdem haben wir jeden Tag gesprochen. Sreo/la sam ga prošle sedmice i od tada smo razgovarali svakog dana.
Sie hat ihre Ernährung geändert, und seitdem fühlt sie sich viel besser. Promijenila je prehranu i od tada se osjeća mnogo bolje.
Er hat das Buch gelesen, und seitdem denkt er anders über das Thema. Pročitao je knjigu i od tada drugačije razmišlja o toj temi.
Wir haben das Museum besucht, und seitdem interessieren wir uns mehr für Kunst. Posjetili smo muzej i od tada se više zanimamo za umjetnost.
Sie hat das Lied gehört, und seitdem singt sie es immer. Čula je tu pjesmu i od tada je stalno pjeva.
Ich habe den Film gesehen, und seitdem empfehle ich ihn allen. Pogledao sam film i od tada ga preporučujem svima.
Sie hat mit dem Rauchen aufgehört, und seitdem hat sie mehr Energie. Prestala je pušiti i od tada ima više energije.
Er hat die Nachricht erhalten, und seitdem ist er sehr besorgt. Dobio je vijest i od tada je vrlo zabrinut.
Wir haben den Fehler gemacht, und seitdem sind wir vorsichtiger. Napravili smo grešku i od tada smo oprezniji.
Sie hat den Kurs abgeschlossen, und seitdem arbeitet sie als Lehrerin. Završila je kurs i od tada radi kao učiteljica.
Seit ich das Buch gelesen habe, denke ich anders. Otkad sam pročitao knjigu, drugačije razmišljam.
Seit sie hier arbeitet, ist alles besser. Otkako ona ovdje radi, sve je bolje.
Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Učim njemački već godinu dana.
Seit unserem Gespräch verstehe ich die Situation. Otkako smo razgovarali, razumijem situaciju.
Seit dem Unfall hat er Angst vor dem Autofahren. Otkako je imao nesreću, boji se vožnje automobilom.
Seit der Schulung kann ich das System bedienen. Otkad sam prošao obuku, znam koristiti sistem.
Seit meiner Kindheit liebe ich Musik. Volim muziku od svog djetinjstva.
Seit dem Regen ist der Garten grün. Otkako je pala kiša, vrt je zelen.
Seit ihrer Rückkehr ist sie glücklicher. Otkako se vratila, sretnija je.
Seit dem Urlaub fühle ich mich erholt. Otkako sam bio na odmoru, osjećam se odmorno.

Vremenske rečenice sa sobald

Veznik "sobald" koristi se u njemačkom jeziku kako bi se označio trenutak kada se nešto događa. U doslovnom prevodu, "sobald" znači "čim" ili "kako brzo" na bosanskom jeziku. Međutim, kada ga se postavi u kontekst, najčešće se prevodi kao "čim".

Upotreba

Veznik "sobald" uvodi priložnu rečenicu koja opisuje trenutak u vremenu. U većini slučajeva, koristi se kako bi se naglasila neposrednost ili istovremenost dvaju događaja.

Primjer:

 • "Sobald er ankommt, gehen wir los." (Čim on stigne, mi krećemo.)

Gramatička struktura

Kada se koristi veznik "sobald", glagol u zavisnoj rečenici često je na kraju.

Primjer:

 • "Wir werden essen, sobald das Essen fertig ist." (Jest ćemo čim je jelo gotovo.)
Sobald die Sonne scheint, gehen wir spazieren. Čim sunce zasja, idemo u šetnju.
Sobald er anruft, sage ich Bescheid. Čim on nazove, javiću ti.
Sobald sie lacht, fühle ich mich besser. Čim se ona nasmije, osjećam se bolje.
Sobald es regnet, bleiben wir drinnen. Čim počne kiša, ostajemo unutra.
Sobald der Film beginnt, schalten wir das Licht aus. Čim film počne, gasimo svjetlo.
Sobald der Bus kommt, steigen wir ein. Čim bus dođe, ulazimo unutra.
Sobald sie singt, hören alle zu. Čim ona zapjeva, svi slušaju.
Sobald er schreibt, antworte ich. Čim on napiše, ja odgovaram.
Sobald die Tür klingelt, öffne ich. Čim zvono zazvoni, otvaram vrata.
Sobald es dunkel wird, zünden wir die Kerzen an. Čim padne mrak, palimo svijeće.
Sobald die Sonne schien, gingen wir spazieren. Čim je sunce zasjalo, išli smo u šetnju.
Sobald er anrief, sagte ich Bescheid. Čim je on nazvao, javio sam ti.
Sobald sie lachte, fühlte ich mich besser. Čim se ona nasmijala, osjećao sam se bolje.
Sobald es regnete, blieben wir drinnen. Čim je počela kiša, ostali smo unutra.
Sobald der Film begann, schalteten wir das Licht aus. Čim je film počeo, ugasili smo svjetlo.
Sobald der Bus kam, stiegen wir ein. Čim je bus došao, ušli smo unutra.
Sobald sie sang, hörten alle zu. Čim je ona zapjevala, svi su slušali.
Sobald er schrieb, antwortete ich. Čim je on pisao, odgovorio sam.
Sobald die Tür klingelte, öffnete ich. Čim je na vratima zazvonilo, otvorio/la sam.
Sobald es dunkel wurde, zündeten wir die Kerzen an. Čim je pala noć, zapalili smo svijeće.
Sobald die Sonne scheinen wird, werden wir spazieren gehen. Čim sunce zasja, ići ćemo u šetnju.
Sobald er anrufen wird, werde ich Bescheid sagen. Čim on nazove, javit ću ti.
Sobald sie lachen wird, werde ich mich besser fühlen. Čim se ona nasmije, osjećat ću se bolje.
Sobald es regnen wird, werden wir drinnen bleiben. Čim počne kiša, ostati ćemo unutra.
Sobald der Film beginnen wird, werden wir das Licht ausschalten. Čim film počne, ugasit ćemo svjetlo.
Sobald der Bus kommen wird, werden wir einsteigen. Čim bus dođe, ući ćemo unutra.
Sobald sie singen wird, werden alle zuhören. Čim ona zapjeva, svi će slušati.
Sobald er schreiben wird, werde ich antworten. Čim on napiše, odgovorit ću.
Sobald die Tür klingeln wird, werde ich öffnen. Čim zazvoni na vratima, otvorit ću.
Sobald es dunkel werden wird, werden wir die Kerzen anzünden. Čim padne noć, zapalit ćemo svijeće.

Vremenske rečenice sa bis

Veznik "bis" se koristi da označi vremenski raspon ili trajanje nečega, tj. da istakne početak i kraj neke radnje. U doslovnom prevodu, "bis" znači "do" ili "sve do" na našem jeziku. Njegova upotreba je široka i može se koristiti u različitim kontekstima, kako u svakodnevnom govoru, tako i u pisanoj formi.

Primjeri upotrebe:

 1. Ich arbeite bis 17 Uhr. (Radim do 17 sati.)
 2. Wir warten hier, bis der Regen aufhört. (Čekamo ovdje dok kiša ne prestane.)

Upotreba sa drugim veznikom: Često se "bis" kombinuje sa drugim veznikom, kao što je "dass", kako bi se izrazila kompleksnija misao.

Primjer:

Bis dass der Tod uns scheidet. (Dok nas smrt ne rastavi.)

Kontekstualne nijanse: Važno je napomenuti da "bis" ne ukazuje samo na vremenski raspon, već se može koristiti i u drugim kontekstualnim okolnostima, poput prostorne udaljenosti. Na primjer: "Von Berlin bis München" (Od Berlina do Minhena).

Ich warte hier, bis du zurückkommst. Čekam ovdje dok se ne vratiš.
Er liest, bis er einschläft. On čita dok ne zaspi.
Sie bleibt bis zum Abendessen. Ona ostaje do večere.
Bis ich ankomme, wird es schon dunkel sein. Dok stignem, već će biti mračno.
Wir warten, bis der Regen aufhört. Čekamo dok kiša ne prestane.
Er arbeitet, bis der Job erledigt ist. On radi dok posao nije završen.
Sie bleiben bis zur letzten Minute. Ostaju do poslednje minute.
Ich bleibe wach, bis der Film zu Ende ist. Ostajem budan/na dok film ne završi.
Sie übt, bis sie das Lied perfekt spielen kann. Ona vježba dok savršeno može svirati pjesmu.
Er lernt, bis er alles versteht. On uči dok sve razumije.