Start » Gramatika » Vremenske rečenice (Temporalsätze) u njemačkom jeziku

Vremenske rečenice (Temporalsätze) u njemačkom jeziku

Emir M.

6,2 min read

Vremenske rečenice (Temporalsätze) su vrsta zavisnih rečenica u njemačkom jeziku koje se koriste za izražavanje vremena. One se koriste za povezivanje događaja u različitim vremenskim periodima i omogućavaju bolje razumijevanje veze između njih. U ovoj lekciji naučit ćete o različitim vrstama vremenskih rečenica, njihovim funkcijama i kako ih pravilno koristiti.

Vrste vremenskih rečenica

Postoje četiri osnovne vrste vremenskih rečenica u njemačkom jeziku, a one uključuju:

 • Rečenice koje izražavaju simultanost (Gleichzeitigkeit)
 • Rečenice koje izražavaju prethodnost (Vorzeitigkeit)
 • Rečenice koje izražavaju posljedičnost (Nachzeitigkeit)
 • Rečenice koje izražavaju ponavljanje (Wiederholung)

Simultanost (Gleichzeitigkeit)

Simultane rečenice opisuju radnje koje se događaju istovremeno. One se najčešće uvode veznikom “während” (dok) ili veznim prilogom “als” (kada) za jednokratne događaje u prošlosti.

Primjer:

 • Während ich schlief, klingelte das Telefon. (Dok sam spavao, telefon je zazvonio.)
 • Als ich in Berlin lebte, arbeitete ich in einem Café. (Kada sam živio u Berlinu, radio sam u kafiću.)

Prethodnost (Vorzeitigkeit)

Rečenice koje izražavaju prethodnost opisuju radnje koje su se dogodile prije druge radnje. One se često uvode veznikom “bevor” (prije) ili veznim prilogom “nachdem” (nakon što).

Primjer:

 • Bevor ich zur Arbeit gehe, frühstücke ich. (Prije nego što odem na posao, doručkujem.)
 • Nachdem ich aufgestanden bin, dusche ich. (Nakon što ustanem, tuširam se.)

Posljedičnost (Nachzeitigkeit)

Posljedične rečenice opisuju radnje koje se događaju nakon druge radnje. One se često uvode veznikom “nachdem” (nakon što) ili “wenn” (kada) za ponavljanje radnji.

Primjer:

 • Ich gehe schlafen, nachdem ich ein Buch gelesen habe. (Idem spavati nakon što pročitam knjigu.)
 • Wenn ich nach Hause komme, koche ich das Abendessen. (Kada dođem kući, kuham večeru.)

Ponavljanje (Wiederholung)

Rečenice koje izražavaju ponavljanje opisuju radnje koje se ponavljaju. One se često uvode veznikom “immer wenn” (uvijek kada) ili “jedes Mal, wenn” (svaki put kada).

Primjer:

 • Immer wenn es regnet, nehme ich meinen Schirm. (Uvijek kada pada kiša, uzimam svoj kišobran.)
 • Jedes Mal, wenn ich in die Stadt gehe, besuche ich meine Großmutter. (Svaki put kada idem u grad, posjećujem svoju baku.)

Povezivanje vremenskih rečenica s glavnim rečenicama

Vremenske rečenice mogu stajati na početku ili na kraju glavne rečenice. Kada se nalaze na početku, glavna rečenica slijedi neposredno nakon zavisne rečenice, a glagol u glavnoj rečenici dolazi odmah nakon veznika.

Primjer:

 • Während ich schlief, klingelte das Telefon.
 • Bevor ich zur Arbeit gehe, frühstücke ich.

Ako se vremenska rečenica nalazi na kraju glavne rečenice, glagol u glavnoj rečenici dolazi prije veznika.

Primjer:

 • Das Telefon klingelte, während ich schlief.
 • Ich frühstücke, bevor ich zur Arbeit gehe.

Zaključak

Vremenske rečenice (Temporalsätze) u njemačkom jeziku igraju važnu ulogu u povezivanju događaja u različitim vremenskim periodima. Koristeći veznike i veznike priloge, možete izraziti simultanost, prethodnost, posljedičnost i ponavljanje radnji. Vježbanjem ovih rečenica poboljšat ćete svoju komunikaciju na njemačkom jeziku i bolje razumjeti odnose između različitih događaja.

Vremenske rečenice sa “als” i “wenn”

Rečenice s “wenn” i “als” označavaju istodobnost dvaju događaja ili radnji u određenom trenutku. Pitanje koje odgovara ovome je “wann“?  Veza “wenn” se upotrebljava za radnje koje se odvijaju istodobno u budućnosti i sadašnjosti, te za ponavljajuće radnje u prošlosti. S druge strane, veznik “als” koristi se isključivo za jednokratne radnje u prošlosti.

Tempus Pitanje Veznici Koliko puta?
budućnost wann? wenn / (immer) wenn;
(jedes Mal) wenn
jednokratna radnja /
ponovljene (višestruke) radnje
sadašnost wann? (immer) wenn;
(jedes Mal) wenn
ponovljene (višestruke) radnje
prošlost wann? (immer) wenn;
(jedes Mal) wenn
ponovljene (višestruke) radnje
prošlost wann? als ponovljene (višestruke) radnje
Als ich ein Kind war, lebte ich in Berlin. Kad sam bio/-la dijete, živio/-la sam u Berlinu.
Ich lebte in Berlin, als ich ein Kind war. Živio/-la sam u Berlinu, kada sam bio/-la dijete.
Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Ako pada kiša, ostajemo kod kuće.
Wir bleiben zu Hause, wenn es regnet Ostajemo kod kuće, ako pada liša.
Wenn du hungrig bist, kannst du einen Apfel essen. Ako si gladan/-na, možeš pojesti jabuku.
Du kannst einen Apfel essen, wenn du hungrig bist. Možeš pojesti jabuku, ako si gladan/-na.
Als ich in die Schule ging, trug ich immer eine Schultasche. Kada sam išao/-la u školu, uvijek sam nosio/-la školsku torbu.
Ich trug ich immer eine Schultasche, als ich in die Schule ging. Uvijek sam nosio/-la školsku torbu, kada sam išao/-la u školu.
Wenn ich Zeit habe, werde ich ein Buch lesen. Ako imam vremena, čitat ću knjigu.
Ich werde ein Buch lesen, wenn ich Zeit habe. Čitat ću knjigu, ako imam vremena.
Als sie in Paris war, besuchte sie den Eiffelturm. Kada je bila u Parizu, posjetila je Eiffelov toranj.
Sie besuchte den Eiffelturm, als sie in Paris war. Posjetila je Eiffelov toranj, kad je bila u Parizu.
Wenn es schneit, fahren wir Schlitten. Ako pada snijeg, idemo na sankanje.
Wir fahren Schlitten, wenn es schneit. Idemo na sankanje, ako pada snijeg.
Als ich den Film sah, musste ich weinen. Kad sam gledao/-la film, morao/-la sam plakati.
Ich musste weinen, als ich den Film sah. Morao/-la sam plakati, kad sam gledao/-la film.
Wenn es möglich ist, werde ich dich morgen besuchen. Ako je moguće, posjetit ću te sutra.
Ich werde dich morgen besuchen, wenn es möglich ist.  Posjetit ću te sutra, ako je moguće,
Als ich den Test bestand, war ich sehr glücklich. Kada sam položio/-la test, bio/-la sam vrlo sretan.
Ich war sehr glücklich, als ich den Test bestand. Bio/-la sam vrlo sretan/-na, kada sam položio/-la ispit.

Vremenske rečenice sa “während”

Rečenice koje koriste “während” (dok, za vrijeme) i “solange” (dokle god) prikazuju istodobnost dvaju događaja ili radnji u određenom trenutku. U takvim situacijama, dva procesa teku paralelno jedan s drugim. Oba veznika mogu se upotrijebiti u svim vremenima (sadašnjosti, budućnosti i prošlosti).

Während ich das Frühstück zubereite, trinkt er seinen Kaffee. Dok pripremam doručak, on pije svoju kafu.
Während des Unterrichts hat sie immer aufmerksam zugehört. Tokom nastave uvijek je pažljivo slušala.
Er schläft, während seine Schwester Hausaufgaben macht. On spava dok njegova sestra radi zadaću.
Während des Regens sind wir im Haus geblieben. Za vrijeme kiše ostali smo u kući.
Während sie die Nachrichten sah, kochte er das Abendessen. Dok je gledala vijesti, on je kuhao večeru.
Während der Fahrt hat sie ein Hörbuch gehört. Tokom vožnje slušala je audioknjigu.
Während des Urlaubs haben sie viele Sehenswürdigkeiten besucht. Tokom godišnjeg odmora posjetili su mnoge znamenitosti.
Während der Konferenz hat sie viele interessante Vorträge gehört. Tokom konferencije slušala je mnoge zanimljive prezentacije.
Während des Spiels haben sie lautstark angefeuert. Tokom utakmice glasno su navijali.
Sie hat die Blumen gegossen, während er den Rasen mähte. Zalijevala je cvijeće dok je on kosio travu.