Sadržaj

I. Pojam ličnih podataka i drugi važni pojmovi

Lični podaci su, jednostavnim riječima, sve informacije koje se odnose na Vas lično kao na subjekta podataka. Odredbe o tome što pojam “lični podaci” znače i koji drugi pojmovi važe za Pravila o zaštiti podataka sadržane su u članku 4. GDPR-a (General Data Protection Regulation od 25.5.2018).

II Ime i kontakt podaci odgovorne osobe

U pojednostavljenom smislu odgovorna osoba je ona koja sama ili u dogovoru s drugima odlučuje o svrhama i sredstvima obrade ličnih podataka. Ime i kontakt podaci odgovorne osobe (i ako je imenovan službenik za zaštitu podataka, kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka) mogu se naći u našem Impressumu.

III. Svrhe obrade vaših ličnih podataka; Pravni osnov za obradu

Vaše lične podatke obrađujemo kao dio naše aktivnosti za slijedeće svrhe u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama. 1. U svrhu provođenja predugovornih mjera, koje se temelje na zahtjevu koji ste dobili, obrada vaših osobnih podataka odvija se na temelju Vaše suglasnosti u skladu s člankom 6. stavkom 1., a) GDPR-a, ili na temelju članka 6. st. 1 slovo b) GDPR-a. 2. Da bismo zaštitili naš legitimni interes da odgovorimo na zahtjeve i poduzmemo bilo koje druge radnje koje biste mogli poduzeti na temelju zahtjeva, vaši se lični podaci obrađuju na temelju pristanka koji ste dali u skladu s člankom 6. stavkom 1. tačkom (a). DS-GVO ili na osnovu članka 6. stavka 1. točke f) GDPR-a. 3. Za izvršenje ugovora čija ste strana, obrada Vaših ličnih podataka odvija se na temelju vašeg pristanka u skladu s člankom 6. stavkom 1. a) GDPR-a ili na temelju članka 6. stavka 1. pisma b) DS-GMO. 4. Obrada vaših ličnih podataka vrši se ili na temelju vašeg pristanka prema članku 6. stavku 1. točki (a) GDPR-a ili na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) u svrhu oglašavanja. ) DS-GMO. 5. Da bismo zaštitili svoj legitimni interes za održavanjem pravilnog funkcionisanja naše web stranice, pružanjem funkcija prilagođenih korisnicima i analizom korištenja naše web stranice, vaši se lični podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. tačke (f) DS-a -GVO. 6. Da bismo zaštitili svoj legitimni interes u provođenju naših prava, obrada vaših osobnih podataka odvija se na temelju članka 6. stavka 1. tačke (f) GDPR-a. Naši su sistemi podržani vrhunskim tehničkim i organizacijskim mjerama za zaštitu Vaših ličnih podataka od neovlaštenog pristupa, izmjena ili otkrivanja, gubitka ili uništenja. Za informacije o obradi vaših ličnih podataka za svaku svrhu obrade, molimo pogledajte relevantne daljnje informacije u kontekstu ovih Pravila o zaštiti privatnosti.

IV. Prenos vaših ličnih podataka trećim licima; Kategorije primalaca vaših ličnih podataka

Ako je ovo potrebno da bi se postigla svrha obrade vaših ličnih podataka, mi ćemo vaše lične podatke prenijeti trećim osobama u onoj mjeri u kojoj to zahtijeva zakon. Detaljne informacije o prenosu vaših osobnih podataka trećim stranama za pojedinačne svrhe obrade mogu se naći u relevantnim daljnjim informacijama u kontekstu Zaštite privatnosti. U slučajevima prijenosa vaših osobnih podataka trećim licima, količina prenesenih podataka ograničena je na minimum koji je potreban.

V. Sigurnost podataka

Lični podatke koje sakupljamo i pohranjujemo tretirat ćemo povjerljivo i zaštititi od gubitka i promjena, kao i od neovlaštenog pristupa od strane trećih lica odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama. Prijenosi ličnih podataka putem naše web stranice su šifrirani SSL-om.

VI. Opseg obrade Vaših ličnih podataka za svaku svrhu obrade

Ispod ćemo vas detaljno informirati o obradi vaših ličnih podataka u različite svrhe obrade. Vaši lični podaci bit će izbrisani ako više nisu potrebni za obradu, osim ako podatke ne nastavimo obrađivati ​​u drugu svrhu obrade u okviru zakonskih zahtjeva i prema podacima sadržanim u ovom tekstu

1. Korištenje naše web stranice u informativne svrhe

Ako posjetite naše web stranice bez pružanja informacija, obrađivat ćemo samo Vaše lične podatke koje vaš preglednik prenosi na naš server. Ovo su sljedeći podaci koji su tehnički potrebni da bi vam pokazali našu web stranicu i osigurali stabilnost i sigurnost:

 • stranicu koju ste tražili
 • datum i vrijeme zahtjeva
 • prenesena količina podataka
 • izvor ili referenca odakle ste došli na stranicu
 • Browser koji koristite
 • operativni sistem koji koristite
 • Vašu IP adresu

Obrada vaših ličnih podataka odvija se na temelju članka 6. stavka 1. slova f) GDPR-a kako bi se zaštitio naš legitimni interes za održavanje ispravnog rada naše web stranice. Vaši lični podaci bit će izbrisani nakon 6 mjeseci, osim ako su oni još uvijek potrebni za potvrđivanje prava ili provođenje zahtjeva zbog mjera protiv pravilnog rada naše web stranice. U ovom se slučaju brisanje vrši odmah po završetku odgovarajućeg postupka.

2. Obrada upita

Ako nas kontaktirate sa zahtjevom, obradit ćemo lične podatke i dokumente koje dajete. Bez obzira na način na koji nam šaljete upit, oni mogu uključivati:

 • Datum i vrijeme kontakta
 • ime
 • kontakt
 • Podaci na upit / zahtjev
 • prenesene informacije / dokumente

Obrada vaših osobnih podataka i pruženih informacija / dokumenata zasnivat će se na pristanku koji ste dali u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a da odgovori na vaš zahtjev ili na temelju vašeg zahtjeva ili zabrinutosti članka 6. stavka 1. slova b) GDPR-a za provedbu predugovornih mjera ili na temelju članka 6. stavka 1. slova b) GDPR-a za izvršenje ugovora čiji ste stranka ili na temelju članka 6. st. 1 pismo f) GDPR-a kako bi se zaštitio naš legitimni interes za odgovaranje na upite / zahtjeve i za provođenje drugih mjera u vezi s obradom zahtjeva / nedoumica. Ako na raspolaganje stavljamo kontakt obrazac, a Vi nas kontaktirate preko ovog kontakt obrasca, s prijenosom vaše poruke pristajete na sljedeći sadržaj, o kojem ćete biti obaviješteni u kontakt obrascu: ” Prihvaćam obradu moje email-adrese i drugih ličnih podataka koje sam naveo / navela za odgovor na moju komunikaciju. Ovo odobrenje mogu povući u svakom trenutku bez obrazloženja. Legalnost obrade do opoziva ostaje netaknuta u slučaju opoziva. “ Možete oduzeti svoj pristanak u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga koji imaju učinak za budućnost. U tu svrhu, odgovarajuću poruku odgovornoj osobi, čije kontakt podatke imate u Impressumu,  možete na njenu adresu. Zakonitost obrade koja se provodi do opoziva ostaje netaknuta u slučaju opoziva. Ukoliko je to potrebno za obradu vašeg upita , Vaše lične podatke u okviru zakonskih zahtjeva prenosimo trećim osobama. U slučajevima prijenosa vaših osobnih podataka trećim osobama, količina prenesenih podataka ograničena je na minimum koji je potreban. Vaši lični podaci bit će izbrisani ako je Vaš zahtjev riješen, osim ako ne možemo nastaviti obrađivati ​​podatke u drugu svrhu obrade u okviru zakonskih zahtjeva i u skladu s podacima sadržanim u ovom tekstu.

3. Ispunjavanje ugovora

Ako nam dostavite lične podatke u svrhu sklapanja ugovora ili u vezi s otvaranjem korisničkog računa, obrađivat ćemo podatke koje ste nam stavili na raspolaganje za izvršenje ugovora. Ovo su vaši podaci o kupcu (npr. Vaše ime i adresa) i podaci o ugovoru (npr. Podaci o ugovornim proizvodima kao i podaci o plaćanju i isporuci). Obrada vaših osobnih podataka odvija se na temelju članka 6. stavka 1. slova b) GDPR-a za izvršenje ugovora čiji ste ugovorna strana. Ukoliko je to potrebno za ispunjenje ugovora s vama, Vaše lične podatke u okviru zakonskih zahtjeva prenosimo trećim osobama. Ovaj transfer se vrši pružaocima usluga koji su uključeni u ugovor. To su dobavljači softvera koji koristimo i pružatelji platnih usluga koji su zaduženi za pitanja plaćanja. Ako koristite davatelja platnih usluga PayPal za obradu platnih transakcija, izričito ističemo da se politika privatnosti PayPal odnosi na sve PayPal transakcije: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy- puna? locale.x = hr_HR U slučajevima prijenosa Vaših ličnih podataka trećim osobama, količina prenesenih podataka ograničena je na minimum koji je potreban. Vaši lični podaci bit će izbrisani nakon isteka poreznog i komercijalnog zadržavanja od 6 ili 10 godina, osim ako podatke nastavimo obrađivati ​​u drugu svrhu u kontekstu zakonskih zahtjeva i u skladu s podacima iz ove politike privatnosti.

4. Oglašavanje putem biltena (Newsletter)

Ako se pretplatite na naš newsletter, obrađivat ćemo adresu e-pošte koju ste dobili – a ako date druge lične podatke – e-mailom ćemo Vam poslati podatke o našim ponudama. Obavezna je specifikacija vaše adrese e-pošte. Ako dobrovoljno predate daljnje osobne podatke, mi ih obrađujemo, ako je potrebno, da bismo vam se lično obratili u biltenu. Ako se pretplatite na naš Newsletter, dajete suglasnost sa sljedećim sadržajem: „Slažem se da ću biti obaviješten /-a putem e-maila o zanimljivim ponudama i samim tim pristajem na obradu moje adrese e-pošte i ostale lične podatke koje sam dao/ -la u tu svrhu slanje biltena. Moju suglasnost mogu povući u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga. Legalnost obrade do opoziva ostaje netaknuta u slučaju opoziva. “ Registracija za naš Newsletter odvija se u takozvanom postupku dvostrukog odabira. To znači: Nakon prijave, prvo ćete primiti e-mail s porukom o registraciji za Newsletter i zahtjev za potvrdu registracije. Vaša potvrda registracije potrebna je kako biste dokumentirali potrebnu suglasnost za slanje biltena i mogli prepoznati registracije na vanjskim e-mail adresama. U vezi s pretplatama na bilten i potvrde, IP adresa kao i datum i vrijeme se bilježe kako bi se moglo dokazati davanje pristanka u skladu sa zakonskim zahtjevima. Obrada vaših osobnih podataka odvija se na temelju vašeg pristanka danog u skladu s člankom 6. stavkom 1. a) GDPR-a. Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga. U tu svrhu, pošaljite poruku odgovornoj osobi, čije kontakt podatke možete naći u Impressumu. Na zakonitost obrade koja se provodi do opoziva ostaje netaknuta u slučaju opoziva. Ako opozovete svoj pristanak ili odjavite pretplatu na naš newsletter, odmah ćete izbrisati svoju adresu e-pošte i sve druge podatke koji se prenose, osim ako mi možemo nastaviti da koristimo podatke u drugu svrhu obrade u okviru zakonskih zahtjeva i u skladu s podacima sadržanim u ovom tekstu.

5. Oglašavanje poštom

Osobne podatke koje ste dali ( ime, prezime i adresu ) obrađujemo, ako je potrebno, za slanje pošte o našim ponudama. U tom pogledu obrada vaših osobnih podataka odvija se na temelju članka 6. stavka 1. slova f) GDPR-a kako bi se zaštitio naš legitimni interes u provedbi oglašavanja putem pisma. Možete u bilo kojem trenutku uložiti prigovor bilo kojoj obradi Vaših ličnih podataka u svrhu oglašavanja putem pošte. U tu svrhu, odgovarajuću poruku pošaljite odgovornoj osobi, čije kontakt podatke možete naći u Impressumu. Ako prigovarate obradi Vaših ličnih podataka u svrhu oglašavanja putem pošte, odmah obrišemo lične podatke koje nam dajete na ime i prezime i adresu, osim ako ih možemo koristiti u drugu svrhu u okviru zakonskih zahtjeva i u skladu s informacijama sadržanim u ovom tekstu.

6. Upotreba kolačića

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. To su male datoteke koje se pohranjuju na vaš uređaj i preko kojih nam se prenose određene informacije. Upotreba kolačića služi za omogućavanje korištenja određenih funkcija i unapređenje naše ponude u cjelini. Neki kolačići koje koristimo brišu se nakon završetka sesije preglednika, tj. nakon zatvaranja preglednika (tzv. sesijski kolačići). Ostali kolačići ostaju na vašem uređaju čak i nakon završetka sesije preglednika, tj. nakon zatvaranja Vašeg preglednika, i omogućuju nam ili našem podružnici (kolačići treće strane) da Vas prepoznamo kod vaše sljedeće posjete našoj web stranici (trajni kolačići). Neki kolačići koje koristimo tehnički su potrebni kako bi vam omogućili upotrebu određenih funkcija. To je slučaj, primjerice, u pogledu pohrane unosa u vezi s korištenjem funkcije košarice. Obrada Vaših ličnih podataka odvija se na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR-a za potrebe poduzimanja predugovornih mjera koje se temelje na vašem zahtjevu kao subjekta podataka ili na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) DS-a. GMO-ovi za obavljanje ugovora čiji ste stranka ili na temelju članka 6 (1) (f) GDPR-a radi zaštite našeg legitimnog interesa u pružanju što korisnijih funkcija. Možete spriječiti pohranjivanje kolačića tako da pravilno postavite softver preglednika. Ako je potrebno, pogledajte pomoć u programu za preglednik koji koristite da biste saznali kako se mogu izvršiti odgovarajuće postavke. Međutim, ističemo da u ovom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije naše web stranice. Na primjer, pozivamo se na podatke za sljedeće popularne preglednike: Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hr&hlrm=en Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

7. Korištenje Google Analitike

Na našoj web lokaciji koristimo Google Analytics, uslugu web analize kompanije Google Inc. („Google“). Obrada vaših osobnih podataka odvija se na temelju članka 6. stavka 1. slova f) GDPR-a kako bi se zaštitio naš legitimni interes za analizu upotrebe naše web stranice. Google Analytics koristi takozvane “kolačiće”. Ovo su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i koje omogućuju analizu vašeg web mjesta. Informacije koje kolačić generira o vašoj upotrebi naše web stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. U ovom kontekstu ističemo da je na našoj web stranici Google Analytics proširen kodom „anonymousmizeIp“. Time se osigurava anonimna zbirka IP adresa (tzv. Maskiranje IP-a) osigurava da Google prethodno skrati IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru kako bi se isključila osobna referenca. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa bit će poslana na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo će biti skraćena. Google će te podatke u naše ime iskoristiti za procjenu vaše upotrebe naše web stranice, za sastavljanje izvještaja o aktivnosti web stranice i za pružanje ostalih usluga povezanih s web stranicama i za nas kao operatore web stranica. IP adresa koju je Google Analytics pružio u okviru Google Analytics-a neće se spajati s ostalim podacima koje pruža Google. za sastavljanje izvještaja o aktivnosti web stranica i pružanje drugih usluga vezanih za aktivnost web stranice i korištenje Interneta nama kao operaterima web stranica. IP adresa koju je Google Analytics pružio u okviru Google Analytics-a neće se spajati s ostalim podacima koje pruža Google. za sastavljanje izvještaja o aktivnosti web stranica i pružanje drugih usluga vezanih za aktivnost web stranice i korištenje Interneta nama kao operaterima web stranica. IP adresa koju je Google Analytics pružio u okviru Google Analytics-a neće se spajati s ostalim podacima koje pruža Google. Možete spriječiti pohranjivanje kolačića tako da pravilno postavite softver preglednika. Ako je potrebno, pogledajte pomoć u programu za preglednik koji koristite da biste saznali kako se odgovarajuća podešavanja mogu izvršiti. Međutim, ističemo da u ovom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve značajke naše web stranice. Osim toga, možete spriječiti prikupljanje podataka koje je generirao kolačić i koji su povezani s vašim korištenjem naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) na Googleu i obradu tih podataka od strane Googlea preuzimanjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj vezi i instalirati. Trenutna veza je https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr Alternativno, možete spriječiti buduće prikupljanje podataka putem usluge Google Analytics postavljanjem kolačića za isključivanje. Ovaj kolačić postavljate klikom na ovaj link. Imajte na umu da kolačić za isključivanje funkcionira samo u ovom pregledniku i za ovu web stranicu. Ako kolačiće izbrišete u pregledniku, morate ponovo kliknuti na vezu. Za više informacija o našim Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti posjetite https://www.google.com/analytics/terms/en.html i Googleove politike privatnosti na https://policies.google.com /? hl = de . Google je certificiran prema Ugovoru o zaštiti privatnosti koji jamči poštivanje europskog zakona o zaštiti podataka.

8. Korištenje značajke remarketinga ili “Like Auditions” tvrtke Google Inc.

Na web stranici koristimo značajku remarketinga ili „Like Audiences“ – značajku Google Inc. („Google“). Koristeći ovu značajku, davatelj može ciljati oglašivače na web mjesto prikazujući personalizirane oglase temeljene na interesima posjetiteljima na web lokaciji davatelja usluge kada posjećuju druge web lokacije na Google prikazivačkoj mreži. Za provođenje analize upotrebe web stranice, koja je osnova za izradu oglasa vezanih uz interes, Google koristi  malu datoteku s nizom brojeva u preglednike posjetitelja web stranice. Ovaj broj bilježi posjete web stranice i anonimne podatke o korištenju web stranice. Ne postoji pohrana ličnih podataka posjetitelja na web mjestu. Ako posjetite drugu web lokaciju na Google prikazivačkoj mreži, vidjet ćete reklame koje vjerovatno uključuju prethodno pregledana područja proizvoda i informacija. Možete trajno onemogućiti Google-ove kolačiće ako slijedite donju vezu i preuzmete i instalirate dodatak koji je tamo predviđen:https://www.google.com/ settings / ads / plugin? hl = DE Alternativno, možete isključiti kolačiće treće strane isključivanjem stranice za isključivanje Network Advertising Initiative na http: //www.networkadvertising. org / izbora / i implementirati dalje informacije o odustajanju koji su tamo spomenuti. Više informacija o Google ponovnom marketingu i Googleovoj politici privatnosti potražite na : http://www.google.com/privacy/ads/

9. Korištenje Google praćenja pretvorbe Google Adwords

Koristimo Google AdWords program za oglašavanje na mreži i praćenje konverzija kao dio Google AdWordsa. Google Conversion Tracking je analitička usluga koju pruža Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; “Google”). Kada kliknete na oglas koji poslužuje Google, kolačić za praćenje pretvorbe bit će postavljen na vašu mašinu. Ovi kolačići imaju ograničenu valjanost, ne sadrže lične podatke i stoga nisu za ličnu identifikaciju. Ako posjetite određene web stranice na našoj web stranici i kolačić nije istekao, Google i možda ćemo prepoznati da ste kliknuli na oglas i bili preusmjereni na ovu stranicu. Svaki Google AdWords klijent dobiva različit kolačić. Stoga ne postoji mogućnost da se kolačići mogu pratiti putem web stranica oglašivača. Informacije dobivene putem kolačića za konverziju upotrebljavaju se za generiranje statističkih podataka o konverzijama za AdWords oglašavače koji su se odlučili za praćenje konverzija. Kupcima navodi ukupni broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i bili preusmjereni na stranicu s oznakom za praćenje konverzija. Međutim, ne primaju nikakve podatke koji lično identificiraju korisnike. Ako ne želite sudjelovati u praćenju, možete primijeniti prigovor na ovu upotrebu sprečavanjem instalacije kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera preglednika (opcija deaktivacije). Nećete biti uključeni u statistiku praćenja konverzija.http://www.google.com/policies/ privatnost /

10. Ostvarivanje naših prava i odbrana protiv nas zahteva

Ako je potrebno, obrađujemo Vaše lične podatke u cilju zaštite našeg legitimnog interesa u provođenju naših prava. U ovom se slučaju obrada Vaših ličnih podataka odvija na temelju članka 6. stavka 1. slova f) GDPR-a. Ukoliko je to neophodno da bismo zaštitili naš legitimni interes, prenijećemo vaše lične podatke trećim osobama u okviru zakonskih zahteva. Ovaj prijenos se vrši uključenim pružateljima usluga naplate duga ili našim odvjetnicima. U slučajevima prijenosa vaših osobnih podataka trećim osobama, količina prenesenih podataka ograničena je na minimum koji je potreban. Vaši osobni podaci bit će izbrisani nakon završetka postupka, ali najranije nakon isteka poreznog i komercijalnog razdoblja zadržavanja od 6 ili 10 godina, osim ako podatke možemo koristiti u drugu svrhu obrade u skladu sa zakonskim zahtjevima i u skladu s podacima iz ovog teksta.

VII. Trajanje čuvanja Vaših ličnih podataka ili kriterijumi za utvrđivanje tog trajanja

Vaši lični podaci bit će izbrisani ako više nisu potrebni za obradu u odgovarajuću svrhu, osim ako podatke ne nastavimo obrađivati ​​u drugu svrhu obrade u okviru zakonskih zahtjeva i prema podacima sadržanim u ovo tekstu. Za informacije o trajanju pohrane vaših osobnih podataka ili o kriterijima za utvrđivanje ovog razdoblja, molimo pogledajte informacije o obradi Vaših ličnih podataka za svaku svrhu obrade u ovom tekstu.

VIII. Vaša prava

1. Pregled

Da bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, Vi kao subjekt podataka imate sljedeća prava prema propisima o zaštiti podataka:

 • pravo na informacije iz člana 15 GDPR-a;
 • pravo na ispravak iz člana 16. GDPR-a,
 • pravo na otkaz iz člana 17 GDPR-a,
 • pravo na ograničavanje obrade prema članku 18. GDPR-a;
 • pravo na prenosivost podataka na osnovu člana 20. DS-BER
 • pravo u bilo kojem trenutku opozvati pristanak u skladu sa članom 7 stav 3 DS-GVO,
 • Pravo na prigovor na obradu u skladu sa članom 21. DS-BER o čemu ćemo vas zasebno obavijestiti u nastavku
 • i pravo žalbe nadzornom organu u skladu sa članom 77 DS-GVO, o čemu ćemo vas zasebno obavijestiti u nastavku.

2. Vaše pravo prigovora na obradu

Obrada osobnih podataka dopuštena je tamo gdje je obrada potrebna radi zaštite legitimnih interesa upravljača ili treće strane, osim ako prevladavaju interesi ili osnovna prava i slobode subjekta podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, posebno ako: dotična osoba je dijete, član 6. stav 1. tačka (f) DS-GVO. Vi kao subjekt podataka imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu ličnih podataka koja se odnose na obradu osobnih podataka koja proizlazi iz njihove posebne situacije na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a; ovo se odnosi i na profiliranje na osnovu ovih odredbi. Ako iskoristite svoje pravo na prigovor, više nećemo obrađivati ​​Vaše lične podatke, osim ako ne možemo pokazati opravdane legitimne razloge za obradu koji nadmašuju njihove interese, prava i slobode. Ako obrađujemo vaše lične podatke u svrhu direktne pošte, Vi, kao osoba čiji su podaci, imate pravo u svakom trenutku prigovoriti na obradu ličnih podataka koji se odnose na Vas u svrhu takvog oglašavanja; ovo se odnosi i na profilisanje ukoliko je povezano s takvom izravnom poštom. Ako kao subjekt podataka prigovarate obradi u svrhu izravnog marketinga, Vaši lični podaci više se neće obrađivati ​​u ove svrhe.

3. Vaše pravo na žalbu nadzornom organu

Kao subjekt podataka, imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici gdje se nalazite, mjestu rada ili mjestu navodnog kršenja, ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi administrativni ili sudski lijek, ako vjerujete da obrada Vaših ličnih podataka krši zahteve DS-GVO (GDPR).

IX. Informacije o osnovama za pružanje Vaših ličnih podataka

Ukoliko želite sklopiti ugovor s nama ili nas kontaktirati sa zahtjevom za zaključivanje ugovora, potrebni su na Vaši lični podaci. Ne morate nam dati svoje lične podatke. Međutim, ako nam ih ne stavite na raspolaganje, to će rezultirati time da ne zaključimo ugovor s Vama.