Sadržaj
A1
ab
od

Präposition

Sva značenja priloga ab

“Ab” je njemački prilog koji se koristi za izražavanje početka nečega ili razdvajanje u vremenu ili prostoru. Uglavnom se prevodi kao “od” ili “od tada”. Evo nekoliko primjera i značenja:

  1. Početak u vremenu:
  • “ab morgen” znači “od sutra”
  • “ab nächster Woche” znači “od sljedeće sedmice”
  • “ab 2021” znači “od 2021.”
  1. Početak u prostoru:
  • “ab hier” znači “odavde”
  • “ab Berlin” znači “od Berlina”
  1. Korištenje “ab” u kombinaciji s drugim prijedlozima:
  • “ab und zu” znači “ponekad” ili “s vremena na vrijeme”

Napomena: Ponekad može biti zbunjujuće jer “ab” može imati slično značenje kao “seit” (od, otkad) u nekim situacijama. Međutim, “ab” se odnosi na početak nekog događaja u budućnosti, dok “seit” označava vremenski period koji traje od prošlosti do sadašnjosti.

Tipične veze (kolokacije)

ab Montag od ponedjeljka
ab 9 Uhr od 9 sati
ab nächster Woche od sljedeće sedmice
ab sofort odmah
ab dem 1. Mai od 1. maja
ab 18 Jahren od 18 godina
ab morgen od sutra
ab jetzt od sada
ab dem nächsten Halt od sljedeće stanice
ab 100 Euro od 100 eura

Primjeri upotrebe u rečenici

Ab Montag gehe ich ins Fitnessstudio. Od ponedjeljka idem u teretanu.
Wir waren ab 2010 Nachbarn. Bili smo susjedi od 2010. godine.
Ab morgen werde ich gesünder essen. Od sutra ću jesti zdravije.
Das Museum war ab 18 Uhr geschlossen. Muzej je bio zatvoren od 18 sati.
Ab nächster Woche werde ich mehr Sport treiben. Od sljedeće sedmice više ću se baviti sportom.
Ab sofort ist das Rauchen verboten. Odmah je zabranjeno pušenje.
Ab dem 15. Juni wird das Schwimmbad geöffnet sein. Od 15. juna bazen će biti otvoren.
Sie hatten ab dem ersten Treffen eine gute Beziehung. Imali su dobar odnos od prvog susreta.
Ab 100 Euro Einkauf gibt es einen Rabatt. Na kupovinu od 100 eura postoji popust.
Ab heute werde ich jeden Tag joggen. Od danas ću trčati svaki dan.
Ab 18 Jahren darf man hier Alkohol kaufen. Ovdje se alkohol može kupiti od 18 godina.
Sie hatte ab dem zweiten Semester bessere Noten. Imala je bolje ocjene od drugog semestra.
Ab kommendem Montag werden die Preise erhöht. Od dolazećeg ponedjeljka cijene će biti povećane.
Ab nächstem Monat muss ich weniger arbeiten. Od sljedećeg mjeseca moram manje raditi.
Das Auto war ab 2015 in meinem Besitz. Auto je bilo u mom vlasništvu od 2015. godine.
Ab dem Wintersemester beginnt mein Studium. Moj studij počinje od zimskog semestra.
Ab meinem Geburtstag werde ich Vegetarier sein. Od mog rođendana bit ću vegetarijanac.
Ab 1. Januar gilt die neue Regelung. Od 1. januara vrijedi nova regulativa.
Er hatte ab dem ersten Tag Schwierigkeiten. Imao je poteškoće od prvog dana.
Die Veranstaltung beginnt ab 16 Uhr. Događaj počinje od 16 sati.
Ab dem 20. März sind die Tage länger. Od 20. marta dani su duži.