Uči njemački online

Njemački “na uši” – tekstovi sa slušanjem

Uči njemački online

Njemački “na uši” – tekstovi sa slušanjem

Njemačka gramatika

GRAMATIKA

Pregled vrsta riječi u njemačkom jeziku

Petina riječi u njemačkom – dakle oko 20% – ima strano porijeklo.

GRAMATIKA

Njemački alfabet

Njemačka abeceda se naziva alfabet ( das Alphabet ) i ima 26 osnovnih slova.

GRAMATIKA

Određeni članovi ili artikli

Određeni članovi određuju rod imenice – muški, ženski ili srednji rod.

GRAMATIKA

Imenice u njemačkom jeziku

Imenice su riječi koje označavaju osobe, mjesta, stvari, ideje i osjećaje.

GRAMATIKA

Glagoli u njemačkom jeziku

U njemačkom jeziku postoje tri vrste pridjeva: atributivni, predikativni i adverbialni pridjevi.

GRAMATIKA

Perfekt mit haben und sein

U njemačkom jeziku postoje tri vrste pridjeva: atributivni, predikativni i adverbialni pridjevi.

1000 njemačkih rečenica

Njemačke izreke i poslovice