B1
der Abfall
otpad, smeće

Substantiv · Maskulin · Stark · Endungen es/ä-e

Gramatika imenice Abfall

Značenje imenice Abfall

Imenica “Abfall” u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja i interesantnih upotreba:

  1. Otpad: Najčešće se odnosi na smeće ili otpadne materijale. In unserer Stadt wird der Abfall getrennt gesammelt. U našem gradu otpad se prikuplja odvojeno.
  2. Pad ili opadanje: Može označavati fizički pad nečega, kao što su listovi s drveća ili smanjenje nečega, poput temperature. Im Herbst beobachtet man den Abfall der Blätter von den Bäumen. U jesen se promatra padanje lišća s drveća.
  3. Odstupanje ili izdaja: U prenesenom značenju, “Abfall” se može odnositi na odstupanje od vjere, mišljenja ili lojalnosti. Der Abfall von alten Überzeugungen führte zu neuen Ideen. Odstupanje od starih uvjerenja dovelo je do novih ideja.

Ovi primjeri pokazuju kako se “Abfall” koristi u različitim kontekstima, od ekoloških pitanja do opisa prirodnih pojava i metaforičkih značenja u društvenim i filozofskim diskusijama.

Sinonimi za imenicu Abfall

Sinonimi za njemačku imenicu “Abfall” uključuju nekoliko riječi koje se koriste u različitim kontekstima:

  1. Müll: Direktan sinonim za “Abfall”, posebno kada se govori o kućnom otpadu ili smeću. Wir müssen den Müll regelmäßig entsorgen. Moramo redovno odnositi smeće.
  2. Reste: Odnosi se na ostatke ili ostatke hrane, slično kao “Abfall”, ali se češće koristi u kontekstu kuhanja ili hrane. Nach dem Essen sortieren wir die Reste für den Kompost. Nakon jela sortiramo ostatke za kompost.
  3. Absonderung: Koristi se u medicinskom ili biološkom kontekstu, za materijale koje tijelo odbacuje ili izlučuje. Absonderung von Giftstoffen ist ein natürlicher Reinigungsprozess des Körpers. Izlučivanje toksina je prirodni proces čišćenja tijela.
  4. Auswurf: Specifično se odnosi na iskašljavanje ili izbacivanje tjelesnih materija, često u medicinskom smislu. Der Arzt untersucht den Auswurf des Patienten. Ljekar ispituje iskašljaj pacijenta.

Ovi sinonimi pokazuju kako se “Abfall” može koristiti u različitim situacijama, od kućnog otpada do specifičnih medicinskih termina.

Deklinacija imenice der Abfall

Kasus Singular Plural
Nominativ der Abfall die Abfälle
Akkusativ den Abfall die Abfälle
Dativ dem Abfall den Abfällen
Genitiv des Abfalls der Abfälle
Nominativ Wer oder was? Ko, šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji, od koga, od čega?
Dativ Wem oder was? Kome, čemu, *gdje?
Akkusativ Wen oder was? Koga, šta, *kuda?

Promjena člana kroz padeže

Padeži Muški rod Ženski rod Srednji rod Množina
Nominativ der / ein die / eine das / ein die / – / meine
Genitiv des / eines der / einer des / eines der / – / meiner
Dativ dem / einem der / einer dem / einem den / – / meinen
Akussativ den / einen die / eine das / ein die / – / meine

Riječi dana