B1
abgeschlossen
zaključan, -a, -o, -i

Adjektiv · Positiv · Endungen er/sten · Partizip Perfekt des Verbs abschließen

Značenje pridjeva abgeschlossen

Završenost ili kompletnost
Njemački pridjev “abgeschlossen” često se koristi za opisivanje nečega što je završeno ili dovedeno do kraja. Ovo može biti u kontekstu projekata, poslova, ili čak obrazovnih programa.

Das Projekt ist abgeschlossen. Projekt je završen.
Mein Studium ist abgeschlossen. Moje studiranje je završeno.


Zaključavanje
“Abgeschlossen” se također može odnositi na fizičko zaključavanje nečega, kao što su vrata ili prozori, naglašavajući sigurnost ili privatnost.

Die Tür ist abgeschlossen. Vrata su zaključana.
Das Fenster muss abgeschlossen werden. Prozor mora biti zaključan.


Izolacija ili odvajanje
U nekim kontekstima, “abgeschlossen” može implicirati izolaciju ili odvajanje od ostalih. To može biti u smislu fizičkog prostora ili u prenesenom značenju, kao što je odvajanje ideja ili grupa ljudi.

Das Gebiet ist abgeschlossen. Područje je izolirano.
Die Gruppe hat eine abgeschlossene Meinung. Grupa ima izolirano mišljenje.


Specijalizacija ili usavršavanje
Ponekad se “abgeschlossen” koristi za opisivanje visokog stupnja specijalizacije ili usavršavanja u određenom području, kao što su studiji ili stručna obuka.

Sie hat eine abgeschlossene Ausbildung. Ona ima završenu obuku.
Er verfügt über abgeschlossene Kenntnisse in diesem Bereich. On posjeduje usavršene znanje u tom području.Riječi dana