A2
das Abitur
matura

Substantiv · Neutral · Stark · Endungen s/e

Značenje imenice Abitur

Imenica “Abitur” u njemačkom jeziku ima specifično značenje povezano s obrazovanjem. Evo detaljnog objašnjenja:

ZAVRŠNI ISPIT SREDNJE ŠKOLE

 • Nach dem Bestehen des Abiturs kann man an einer Universität studieren.
 • Nakon položenog Abitura može se studirati na univerzitetu.

“Abitur” označava završni ispit srednje škole u Njemačkoj, Austriji i nekim drugim zemljama njemačkog govornog područja. Položeni Abitur je preduvjet za upis na univerzitet. Ovaj ispit predstavlja kumulativnu ocjenu znanja stečenog tijekom srednjoškolskog obrazovanja i obuhvaća različite predmete.

DIPLOMA SREDNJE ŠKOLE

 • Sie hat ihr Abitur mit ausgezeichneten Noten abgeschlossen.
 • Završila je svoje srednjoškolsko obrazovanje s odličnim ocjenama.

Osim što se odnosi na sam ispit, “Abitur” se također koristi za označavanje diplome ili svjedodžbe koja se dobiva nakon uspješnog završetka srednje škole. Ova diploma potvrđuje sposobnost studenta da pristupi visokoškolskom obrazovanju.

PERIOD PRIPREME ZA ISPIT

 • Während des Abiturs müssen die Schüler viel lernen.
 • Tijekom perioda Abitura učenici moraju puno učiti.

Ponekad se termin “Abitur” koristi i za opisivanje perioda pripreme i polaganja samih ispita, koji je često intenzivan i zahtijeva temeljito učenje i pripremu.

U svakom od ovih konteksta, “Abitur” ima jasno definisano značenje koje je usko povezano s obrazovnim sistemom u zemljama njemačkog govornog područja. Razumijevanje ovog pojma ključno je za shvaćanje obrazovnog procesa u tim zemljama.

Sinonimi za imenicu Abitur

Sinonimi za njemačku imenicu “Abitur” nisu brojni, jer se radi o specifičnom terminu koji se odnosi na završni ispit srednje škole u Njemačkoj i nekim drugim zemljama njemačkog govornog područja. Međutim, postoje neki izrazi koji se mogu koristiti u sličnom kontekstu:

 1. Reifeprüfung
  • Ovaj izraz doslovno znači “ispit zrelosti” i često se koristi kao formalniji ili tradicionalniji naziv za Abitur.
 2. Matura
  • Iako se “Matura” više koristi u Austriji i nekim drugim zemljama, ponekad se može koristiti kao sinonim za Abitur, posebno u kontekstima gdje se uspoređuju obrazovni sistemi.
 3. Abiturprüfung
  • Ovo je produženi oblik riječi “Abitur” i doslovno znači “Abitur ispit”. Koristi se za naglašavanje samog ispita, a ne cijelog procesa obrazovanja koji vodi do njega.
 4. Abiturzeugnis
  • Ovaj izraz se odnosi na svjedodžbu ili diplomu koja se dobiva nakon položenog Abitura. Iako nije direktni sinonim za sam ispit, koristi se u sličnom obrazovnom kontekstu.

Važno je napomenuti da, iako ovi izrazi mogu biti slični u značenju, njihova upotreba može ovisiti o specifičnom kontekstu i regionalnim varijacijama unutar njemačkog govornog područja.

Riječi dana