A1
die Adresse
adresa

Substantiv · Feminin · Schwach · Endungen -/n

Značenje imenice Adresse

Značenje: “Adresse” se koristi za označavanje specifične lokacije ili mjesta stanovanja, kao i elektronske adrese u kontekstu interneta.

 1. Fizička adresa
  • Bitte geben Sie Ihre genaue Adresse an.
  • Molim vas, navedite svoju tačnu adresu.

  Ovdje “Adresse” označava fizičku lokaciju, kao što je adresa stanovanja ili poslovnog prostora.

 2. Elektronska adresa
  • Meine E-Mail-Adresse hat sich geändert.
  • Moja e-mail adresa se promijenila.

  U ovom kontekstu, “Adresse” se odnosi na elektronsku adresu, poput e-maila.

 3. Adresa web stranice
  • Können Sie mir die Adresse der Webseite geben?
  • Možete li mi dati adresu web stranice?

  Ovdje se “Adresse” koristi za označavanje URL-a ili adrese web stranice na internetu.

Razumijevanje značenja “Adresse” je ključno u svakodnevnoj komunikaciji, posebno u kontekstu kontaktiranja osoba, slanja pošte ili pristupa informacijama na internetu. Ova riječ ima široku primjenu i često se koristi u različitim kontekstima.

 • Značenje: “Adresse” se koristi za označavanje specifične lokacije ili mjesta stanovanja, kao i elektronske adrese u kontekstu interneta.
 1. Fizička adresa
  • Bitte geben Sie Ihre genaue Adresse an.
  • Molim vas, navedite svoju tačnu adresu.

  Ovdje “Adresse” označava fizičku lokaciju, kao što je adresa stanovanja ili poslovnog prostora.

 2. Elektronska adresa
  • Meine E-Mail-Adresse hat sich geändert.
  • Moja e-mail adresa se promijenila.

  U ovom kontekstu, “Adresse” se odnosi na elektronsku adresu, poput e-maila.

 3. Adresa web stranice
  • Können Sie mir die Adresse der Webseite geben?
  • Možete li mi dati adresu web stranice?

  Ovdje se “Adresse” koristi za označavanje URL-a ili adrese web stranice na internetu.

Razumijevanje značenja “Adresse” je ključno u svakodnevnoj komunikaciji, posebno u kontekstu kontaktiranja osoba, slanja pošte ili pristupa informacijama na internetu. Ova riječ ima široku primjenu i često se koristi u različitim kontekstima.

Riječi dana