A1
ändern
mijenjati | promjeniti

Verb · regelmäßig · haben · reflexives Verb mit Akkusativ

Značenje glagola ändern

Glagol “ändern” u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja, ovisno o kontekstu u kojem se koristi. Osnovno značenje glagola “ändern” je “promijeniti” ili “izmijeniti”. Evo nekoliko primjera kako se može koristiti:

 1. Promijeniti nešto: Ovo je najčešće značenje, gdje “ändern” označava čin promjene nečega, bilo da se radi o predmetu, situaciji, mišljenju, planu, itd.
  • Primjer: “Ich muss meine Pläne ändern.” (Moram promijeniti svoje planove.)
 2. Izmijeniti, napraviti izmjene: U ovom kontekstu, “ändern” se koristi kada se nešto modificira ili prilagođava.
  • Primjer: “Wir müssen das Design des Produkts ändern.” (Moramo izmijeniti dizajn proizvoda.)
 3. Promjena stanja ili uvjeta: “Ändern” se također koristi kada se govori o promjeni stanja, uvjeta ili okolnosti.
  • Primjer: “Das Wetter ändert sich schnell.” (Vrijeme se brzo mijenja.)
 4. Promjena mišljenja ili stava: Također može značiti promjenu mišljenja, stava ili odluke.
  • Primjer: “Er hat seine Meinung geändert.” (On je promijenio svoje mišljenje.)

Glagol “ändern” je uobičajen u svakodnevnom govoru i pisanju te se može koristiti u različitim kontekstima gdje je potrebno istaknuti promjenu ili izmjenu nečega.

Sinonimi za glagol ändern

Sinonimi za njemački glagol “ändern” (promijeniti, izmijeniti) uključuju nekoliko izraza koji se mogu koristiti u sličnim kontekstima. Evo nekih primjera:

 1. umwandeln: Ovaj glagol znači transformirati nešto u nešto drugo, često se koristi u kontekstu promjene forme ili funkcije.
  • Primjer: “Wir müssen das Konzept umwandeln.” (Moramo transformirati koncept.)
 2. modifizieren: Znači prilagoditi ili mijenjati nešto, često se koristi u tehničkom ili profesionalnom kontekstu.
  • Primjer: “Das Programm muss modifiziert werden.” (Program mora biti modifikovan.)
 3. umstellen: Odnosi se na promjenu načina nečega ili preusmjeravanje, kao u kontekstu promjene strategije ili pristupa.
  • Primjer: “Wir müssen unsere Strategie umstellen.” (Moramo promijeniti našu strategiju.)
 4. verändern: Ovo je vrlo blizak sinonim za “ändern” i znači promijeniti, obično se koristi u kontekstu promjena stanja ili uvjeta.
  • Primjer: “Das Klima verändert sich.” (Klima se mijenja.)

Svi ovi izrazi imaju slično značenje i koriste se za izražavanje ideje promjene ili modifikacije, ali se mogu razlikovati po kontekstu i nijansi značenja.

Riječi dana