Sadržaj
B1
sich anschnallen
pripasati se

Verb · regelmäßig · haben · trennbar · reflexives Verb mit Akkusativ

Gramatika glagola anschnallen
Hilfsverb haben
Partizip angeschnallt
Imperativ (du) Schnall Dich an!

Značenje glagola anschnallen

Glagol "anschnallen" u njemačkom jeziku ima prvenstveno jedno osnovno značenje, ali se može koristiti u različitim kontekstima. Osnovno značenje glagola "anschnallen" je "zakopčati se" ili "staviti sigurnosni pojas", uglavnom u kontekstu sigurnosti u vozilima.

 • Vežanje sigurnosnog pojasa u vozilu
  • Bitte schnallen Sie sich an, bevor wir losfahren.

(Molimo vas da se vežete prije nego što krenemo.)

  • Kinder müssen immer angeschnallt sein, wenn sie im Auto sind.

(Djeca moraju uvijek biti vezana kada su u automobilu.)

 • Upotreba u avijaciji
  • Die Stewardess bat die Passagiere, sich anzuschnallen, als Turbulenzen angekündigt wurden.

(Stjuardesa je zamolila putnike da se vežu kada su najavljene turbulencije.)

Ovo su primarni načini upotrebe glagola "anschnallen". Ovaj glagol ima ključnu ulogu u promicanju sigurnosti u saobraćaju i avijaciji, naglašavajući važnost vežanja sigurnosnog pojasa za zaštitu putnika.

Sinonimi za glagol anschnallen

Sinonimi za njemački glagol "anschnallen" uključuju nekoliko drugih izraza koji se koriste u kontekstu osiguranja sigurnosnim pojasom ili općenito osiguranja.

Sich gurten

 • Bevor wir losfahren, gurten Sie sich bitte. (Prije nego što krenemo, molim vas da se vežete.)
 • Ovaj izraz se takođe odnosi na akciju vezanja, ali se češće koristi u formalnijim ili starijim kontekstima.

Sich festmachen

 • Machen Sie sich fest, bevor das Schiff ablegt. (Vežite se prije nego što brod isplovi.)
 • "Sich festmachen" se često koristi u kontekstu vodene sigurnosti, kao što je vežanje prilikom plovidbe.

Sich sichern

 • Sichern Sie sich, bevor Sie mit der Klettertour beginnen. (Osigurajte se prije nego što započnete s penjanjem.)
 • Iako širi po značenju, "sich sichern" se takođe može odnositi na akciju osiguranja, posebno u aktivnostima poput planinarenja ili penjanja.

Ovi sinonimi pružaju različite načine izražavanja ideje osiguranja, bilo kroz vezanje sigurnosnog pojasa ili općenito osiguranje u različitim situacijama.

Tipične veze - kolokacije

sich anschnallen vezati se
Kinder anschnallen vezati djecu
anschnallen vor der Abfahrt vezati se prije polaska
den Gurt anschnallen vezati pojas
anschnallen im Auto vezati se u automobilu
anschnallen im Flugzeug vezati se u avionu

Primjeri upotrebe glagola anschnallen u rečenici

Ich schnalle mich an. Ja se vežem.
Du schnallst dich an. Ti se vežeš.
Er hat sich angeschnallt. On se vezao.
Wir hatten uns angeschnallt. Mi smo se bili vezali.
Sie werden sich anschnallen. Oni će se vezati.
Ich werde mich angeschnallt haben. Ja ću se biti vezao.
Würdest du dich bitte anschnallen? Da li bi se molim te vezao?
Schnallt euch an, bevor wir losfahren. Vežite se prije nego što krenemo.
Er schnallte sich im Auto immer an. On se u autu uvijek vezivao.
Sie hat sich nicht angeschnallt. Ona se nije vezala.
Wir werden uns anschnallen müssen. Mi ćemo se morati vezati.
Hätten sie sich nur angeschnallt! Da su se samo vezali!
Ich schnalle mich im Flugzeug immer an. Ja se u avionu uvijek vežem.
Du wirst dich morgen anschnallen. Ti ćeš se sutra vezati.
Er hatte sich im Bus angeschnallt. On se u autobusu bio vezao.
Schnall dich an, es ist wichtig für deine Sicherheit. Veži se, važno je za tvoju sigurnost.
Sie schnallt sich an, sobald sie ins Auto steigt. Ona se veže čim uđe u auto.
Wir hatten uns nicht angeschnallt, das war ein Fehler. Nismo se bili vezali, to je bila greška.
Sie werden sich in der Zukunft immer anschnallen. Oni će se u budućnosti uvijek vezivati.
Ich hätte mich anschnallen sollen. Trebao/la sam se vezati.

Riječi dana