A1
antworten
odgovarati

Verb · regelmäßig · haben

Značenje glagola antworten

Glagol “antworten” u njemačkom jeziku ima jasno i specifično značenje koje se odnosi na čin odgovaranja ili reagiranja na postavljeno pitanje, komentar ili situaciju. Evo nekoliko primjera kako se koristi:

  1. Odgovoriti na pitanje: Osnovno značenje “antworten” je dati odgovor na postavljeno pitanje. Na primjer, “auf eine Frage antworten” znači odgovoriti na pitanje.
  2. Reagirati na izjavu ili komentar: “Antworten” se također koristi kada se reagira na izjavu ili komentar neke druge osobe. Na primjer, “auf einen Kommentar antworten” znači odgovoriti na komentar.
  3. Odgovoriti na pismo, E-mail ili poruku: U kontekstu pisane komunikacije, “antworten” se koristi za označavanje odgovaranja na pisma, e-mailove ili druge oblike pisanih poruka. Na primjer, “auf einen Brief antworten” znači odgovoriti na pismo.
  4. Odgovoriti na akciju ili situaciju: Ponekad se “antworten” koristi u širem smislu za označavanje reakcije na određenu akciju ili situaciju. Na primjer, “auf eine Aktion antworten” može značiti reagirati na nečiju akciju.

“Antworten” je prilično direktan glagol u njemačkom jeziku i obično se koristi u kontekstima gdje je jasno na što se odgovara ili reagira.

Sinonimi za glagol antworten

Sinonimi za njemački glagol “antworten”, koji se odnosi na davanje odgovora ili reagiranje, uključuju:

  1. Erwidern – Ovaj glagol se koristi u sličnom smislu kao “antworten”, posebno kada se odgovara ili reagira na komentar ili izjavu.
  2. Reagieren – Znači “reagirati” i može se koristiti u širem smislu odgovaranja, ne samo verbalno, već i na akcije ili događaje.
  3. Entgegnen – Slično kao “erwidern”, koristi se kada se daje odgovor, često s naglaskom na verbalnu reakciju na izjavu ili argument.
  4. Zurückantworten – Doslovno znači “odgovoriti natrag” i koristi se u kontekstu uzvraćanja odgovora.
  5. Beantworten – Ovaj glagol se često koristi u kontekstu odgovaranja na pitanja, poruke ili pisma. Na primjer, “eine Frage beantworten” znači odgovoriti na pitanje.

Ovi sinonimi se mogu koristiti u različitim kontekstima, ali važno je odabrati pravi sinonim koji odgovara specifičnom značenju i tonu koji želite prenijeti.

Riječi dana