A1
aufhören
prestajati

regelmäßig · haben · trennbar

Značenje glagola aufhören

Glagol “aufhören” u njemačkom jeziku znači “prestati” ili “završiti”. Koristi se za označavanje prekida ili završetka neke aktivnosti, događaja ili stanja. Evo nekoliko primjera kako se koristi:

 1. Prestati raditi nešto: “aufhören” se često koristi kada netko prestaje raditi neku aktivnost. Na primjer, “mit der Arbeit aufhören” znači “prestati raditi”.
 2. Završiti / prestati s nečim: Može se koristiti u kontekstu završavanja nečega, kao u “mit dem Rauchen aufhören” (prestati pušiti).
 3. Prestanak zbivanja: “aufhören” se također koristi za označavanje prestanka nekog događaja ili fenomena, kao u “der Regen hört auf” (kiša prestaje).
 4. Završetak stanja: U kontekstu emocionalnih ili fizičkih stanja, “aufhören” može značiti prestanak tih stanja, kao u “der Schmerz hört auf” (bol prestaje).

Glagol “aufhören” je vrlo svestran i može se koristiti u različitim kontekstima gdje je potrebno izraziti ideju prestanka, završetka ili prekida nečega.

Sinonimi za glagol aufhören

Sinonimi za njemački glagol “aufhören”, koji znači prestati ili završiti, uključuju:

 1. Enden – Znači “završiti” ili “doći do kraja”, koristi se u sličnom kontekstu kao “aufhören”.
 2. Beenden – Ovaj glagol se koristi za označavanje završetka nečega, slično kao “aufhören”, ali s naglaskom na aktivnom završavanju.
 3. Abbrechen – Znači “prekinuti” ili “odustati”, koristi se kada se nešto naglo ili prije vremena završava.
 4. Einstellen – Može se koristiti u smislu prekidanja ili zaustavljanja neke aktivnosti, posebno u kontekstu posla ili operacija.
 5. Stoppen – Doslovno znači “zaustaviti” i može se koristiti kao sinonim za “aufhören” u kontekstu zaustavljanja neke aktivnosti ili procesa.
 6. Unterbrechen – Znači “prekinuti” ili “napraviti pauzu”, koristi se kada se nešto privremeno zaustavlja s namjerom da se kasnije nastavi.
 7. Abschließen – Ovaj glagol znači “zaključiti” ili “dovršiti” i može se koristiti kao sinonim za “aufhören” u smislu dovršavanja nečega.

Ovi sinonimi se mogu koristiti u različitim kontekstima, ali važno je odabrati pravi sinonim koji odgovara specifičnom značenju i tonu koji želite prenijeti.

Riječi dana