Sadržaj
B1
der Auftrag
nalog | zadatak | narudžba

imenica muškog roda

Gramatika imenice Auftrag

Sva značenja imenice Auftrag

nalog ili zadatak

“Auftrag” u najosnovnijem smislu označava nalog ili zadatak koji je dodijeljen osobi ili organizaciji. Ovo se može odnositi na radne zadatke, profesionalne obaveze ili specifične zadatke unutar projekta.

  • Er hat den Auftrag, einen Bericht zu schreiben. (On ima nalog da napiše izvještaj.)
  • Das Unternehmen erhielt einen großen Auftrag. (Preduzeće je dobilo veliki zadatak.)

misija ili svrha

Osim konkretne zadatke, “Auftrag” može imati i širi smisao, kao misija ili svrha koja je povjerena nekoj osobi ili grupi. Ovo može biti u kontekstu osobnih ciljeva, profesionalnog usmjerenja, ili čak filozofskih ili moralnih vodstava.

  • Sein Auftrag im Leben ist es, anderen zu helfen. (Njegova misija u životu je pomagati drugima.)
  • Das Team verstand seinen Auftrag als Schaffung nachhaltiger Lösungen. (Tim je svoju svrhu shvatio kao stvaranje održivih rješenja.)

 pravni ili komercijalni dogovor

U pravnom ili komercijalnom kontekstu, “Auftrag” se odnosi na dogovor ili sporazum između dvije strane, gdje jedna strana angažuje drugu da izvrši određeni posao ili uslugu. To može biti ugovor između klijenta i dobavljača, ili između poslodavca i izvođača.

  • Wir haben einen Auftrag für die Lieferung von Waren unterschrieben. (Potpisali smo dogovor za isporuku robe.)
  • Der Auftrag beinhaltet verschiedene Dienstleistungen. (Ugovor uključuje različite usluge.)

Riječi dana